Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bukowsko
38-505 Bukowsko, Bukowsko 290
tel. 013 4674015,013 4674024,013 4674032, fax 013 4674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl, http: www.bukowsko.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
66532 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
8472 - Obwieszczenia, str. 1
5761 - Władze, str. 1
4936 - Zarządzenia Wójta, str. 1
4869 - Uchwały Rady 2014-2018, str. 1
4854 - Uchwały Rady 2010-2014, str. 1
4654 - Jednostki organizacyjne, str. 1
3466 - Finanse, str. 1
3439 - Wójt, str. 1
2520 - Rada Gminy Bukowsko i Komisje, str. 1
2298 - Akty prawa miejscowego, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, str. 1
2110 - Majątek podmiotu, str. 1
2076 - Dług publiczny, str. 1
2019 - Budżet 2010 i lata poprzednie, str. 1
1907 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, str. 1
1824 - Dochody i straty spółek, str. 1
1746 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1706 - Pomoc publiczna, str. 1
1681 - Ciężar publiczny, str. 1
1666 - Sołectwa i Sołtysi, str. 1
1522 - Rejestr Działalności Regulowanej, str. 1
1363 - Opinie RIO, str. 1
1259 - Statut, str. 1
1119 - Regulamin Organizacyjny, str. 1
787 - Budżet 2011, str. 1
747 - Urząd Gminy, str. 1
722 - Budżet 2012, str. 1
700 - Struktura organizacyjna, str. 1
674 - Gmina, str. 1
618 - Budżet 2013, str. 1
481 - Ochrona Środowiska, str. 1
436 - Budżet 2014, str. 1
298 - Budżet 2015, str. 1
279 - Wybory, str. 1
257 - Budżet 2016, str. 1
225 - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, str. 1
135 - Petycje, str. 1
47 - Petycje - informacje ogólne, str. 1
26 - Budżet 2017, str. 1
0 - Rozpatrywane petycje, str. 1
0 - P R Z E T A R G I , str. 1
0 - Informacje o naborze, str. 1
0 - Uchwały Rady 2014-2018, str. 2
0 - Uchwały Rady 2002-2006, str. 1

aktualności
2690 - Oświadczenia majątkowe: Kadencja 2010-2014
1236 - P R Z E T A R G I : Przetarg na ˝Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu budżetu˝
1232 - Informacje o naborze: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bukowsku
1108 - Oświadczenia majątkowe: Kadencja 2014 -2018
1035 - Informacje o naborze: Wynik naboru na stanowisko: Podinspektor DS. Ewidencji Ludności w UG Bukowsku
978 - P R Z E T A R G I : Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placu zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko
928 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko pracy:Podinspektor DS. Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Bukowsko
824 - Informacje o naborze: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bukowsku
772 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko pracy-PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w UG BUKOWSKO
724 - Informacje o naborze: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowsku
691 - Informacje o naborze: Wynik naboru na stanowisko: Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece w Bukowsku
688 - Informacje o naborze: Informacja o wynikach naboru na kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy
646 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
646 - Informacje o naborze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
640 - Informacje o naborze: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Bukowsko
609 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko pracy:Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowsku
589 - Informacje o naborze: NABÓR NA INFORMATYKA W URZĘDZIE GMINY BUKOWSKO
571 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Środowiskowego Domu Pomocy -lista kandydatów
543 - Uchwały Rady 2006-2010: Aktualne uchwały
533 - Oświadczenia majątkowe: Kadencja 2006 -2010
530 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wynikach przetargu
499 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko pracy - bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowsku
479 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku szkoły w Pobiednie
473 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zamówieniu: zbiórka, zważenie i zarejestrowanie ilości na posesji, załadunek, transport na składowisko odpadów w Karlikowie każdego rodzaju odpadu od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowsko
453 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym: spzedaż samochodu osobowego marki BMW X5
441 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Środowiskowego Domu Pomocy
440 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Lipiec 2010
430 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Listopad 2009
417 - P R Z E T A R G I : Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema biologicznymi oczyszczalniami ścieków sanitarnych
411 - P R Z E T A R G I : Remont boiska przyszkolnego w miejscowości Nowotaniec
411 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA Nr 4/06 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów odpowiednich rad i wójta w Gminie Bukowsko
406 - P R Z E T A R G I : Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola Zespołu Szkół w Bukowsku w roku szkolnym 2012/2013
399 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu:Budowa placów zabaw na terenie wsi Pobiedno,Dudyńce,Zboiska,Wola Piotrowa,Tokarnia,Nagórzany,Nowotaniec,Wola Sękowa,Karlików w gminie Bukowsko
397 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Maj 2010
383 - P R Z E T A R G I : Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku
379 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego (ilość miejsc 1+5)
377 - P R Z E T A R G I : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Bukowsko
368 - P R Z E T A R G I : Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku
366 - P R Z E T A R G I : Remont boiska sportowego I etap - wykonanie remontu odwodnienia boiska sportowego, wymiana nawierzchni trawiastej
364 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Sierpień 2010
363 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa ujęcia wody
362 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Grudzień 2009
358 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXVIII/190/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
354 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu na ˝Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu z zapleczem sportowym- Roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne˝
345 - Informacje o naborze: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
345 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema biologicznymi oczyszczalniami ścieków sanitarnych
338 - P R Z E T A R G I : Remont drogi gminnej Hnat i Kamyk w m. Bukowsko nr ewid. dz.2259/1 w km 0+000 - 0+150 oraz 2243 w km 0+000 - 0+030 wraz z remontem mostu w km 0+30..
337 - P R Z E T A R G I : ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW ZMIESZANYCH I ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (ZIELONYCH) ORAZ ODBIÓR ,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY BUKOWSKO
337 - P R Z E T A R G I : Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Bukowsko
335 - P R Z E T A R G I : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Pobiednie
331 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonych w Nowotańcu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
328 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/189/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własność Gminy Bukowsko
328 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Wrzesień 2010
327 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Czerwiec 2010
326 - P R Z E T A R G I : Remont drogi gminnej nr 117272R Bukowsko-Nędze -Łazy
325 - Informacje o naborze: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Bukowsku i Zespole Szkół w Pobiednie
320 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko ogłasza, że posiada na terenie działki nr 466 we wsi Nadolany, do rozbiórki budynek byłego domu ludowego
319 - P R Z E T A R G I : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r
315 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_146_05 w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie nieruchomości położonych w miejscowości Wola Sękowa i Nadolany własności gminy Bukowsko.
315 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXIV/136/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
313 - Zarządzenia Wójta - archiwalne: Marzec 2010
312 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_145_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Przybyszów własności gminy Bukowsko.
311 - P R Z E T A R G I : Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego ˝Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Bukowsko dla miejscowości Pobiedno, Wolica, Dudyńce, Zboiska z uwzględnieniem miejscowości Markowce
310 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXII/132/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005
308 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXV/140/05 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
307 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości
306 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXIX/198/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w statucie ŚDS w Wolicy stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr I/11/06 z dnia 27 listopada 2006r.
306 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
305 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_183_06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego w miejscowości Wola Piotrowa.
305 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Wykonanie adaptacji projektu budowlanego Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Bukowsku z adaptacją pomieszczeń sanitarno-szatniowych w istniejącym budynku Sali gimnastycznej i budynku Zespołu Szkół w Bukowsku
305 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu:Zbiórka, załadunek, transport każdego rodzaju odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowsko do Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krośnie
304 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym
302 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXVII_201_06 w sprawie zmiany uchwały, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ...
300 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:˝Remont boiska sportowego I etap - wykonanie remontu odwodnienia boiska sportowego, wymiana nawierzchni trawiastej˝
299 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony - Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Pobiednie
299 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony ˝Wykonanie odwodnienia i izolacji budynków Zespołu Szkół w Bukowsku i Nowotańcu˝
298 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIV_191_06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
298 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXII_178_06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
298 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXII/131/05 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego gminy Bukowsko
297 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXII_175_06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
297 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
294 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_13_06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
293 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXVII/170/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XX/122/08 z dnia 12 września 2008 roku
292 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VII_45_07 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 kwietnia 2007 r.
292 - P R Z E T A R G I : Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w Gminie Bukowsko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
292 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXIII/143/08 RADY GMINY BUKOWSKO Z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
291 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXVII_199_06 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006
290 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXIII/134/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bukowsko, Nowotaniec, Pobiedno
290 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXV_193_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Pobiedno własności gminy Bukowsko.
289 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont dróg gminnych
287 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXI_172_06 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zast
287 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXI_169_06 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
287 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXV/139/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
287 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXIX_161_05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
285 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/125/05 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bukowsko dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy
285 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXIX_163_05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
284 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVIII_158_05 w sprawie nabycia przez gminę Bukowsko w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Nagórzanach.
284 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 zł
284 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXX_167_05 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku
284 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_188_06 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont w Zespole Szkół w Pobiednie
283 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ˝dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych˝
283 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu - licytacja ustna na dzierżawę gruntu na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolne z wynikiem pozytywnym działki nr 453
283 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXVII_200_06 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
283 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_151_05 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Pobiednie.
282 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2012r.
282 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie: Remont pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół w Pobiednie i Zespole Szkół w Bukowsku
281 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXI_174_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
281 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_150_05 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Nowotańcu.
281 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXIX_164_05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
280 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VIII_47_07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opini o zgłoszonych kandydatach na ławników
280 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Woli Sękowej
279 - P R Z E T A R G I : wykonanie usługi polegającej na usuwaniu odpadów z terenu gminy Bukowsko na rok 2004
279 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXV/141/05 w sprawie planu sieci publicznych Zespołów Szkół ( Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) oraz granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Bukowsko
279 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Bukowsko
279 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/129/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008
279 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_184_06 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
278 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_16_06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
278 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVIII_160_05 w sprawie uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
278 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu działki nr 126 o powierzchni 0.12 ha położonej w Zboiskach
278 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_180_06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego w miejscowości Kamienne.
278 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
278 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIV_190_06 w sprawie podziału Gminy Bukowsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w wyborach do Rady Gminy Bukowsko
277 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXI_173_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zboiska własności gminy Bukowsko.
277 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_181_06 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
277 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_185_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Kamienne i Płonna własności gminy Bukowsko.
277 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXII/129/05 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku
276 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XII/74/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
276 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIV_189_06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
276 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karlików własności gminy Bukowsko
275 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na: ˝Dostawa i montaż platformy wraz z obudową w budynku ŚDS w Wolicy˝
275 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXII_177_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wolica własności gminy Bukowsko.
274 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXX_168_05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla Gminy Bukowsko na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
274 - P R Z E T A R G I : Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
273 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXVI_198_06 w sprawie nadania imnienia Zespołowi Szkół w Pobiednie.
273 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/128/05 w sprawie regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia - dydaktyczno wychowawcze
273 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVIII_159_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej
272 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
272 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXV_197_06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/191/06 z dnia 20 lipca 2006 r.
272 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVII/171 /2009 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 kwietnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Bukowsku projektu systemowego p.t. ˝Czas na aktywności w Gminie Bukowsko˝
272 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania - przetarg nieograniczony –roboty rekultywacyjne na drodze rolniczej nr 599 w miejscowości Nadolany – Wygnanka
272 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_182_06 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich
272 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVII_153_05 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont nawierzchni dróg gminnych.
271 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVIII/182/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
271 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy, rok produkcji 2014 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
271 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/183/09 w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 marca 2008 r Nr XV/91/09
270 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXIV/138/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/128/05 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia - dydaktyczno wychowawcze
270 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Kopanie rowów, wykonanie przepustów z materiałów własnych, udrażnianie przepustów przy drogach gminnych sprzętem mechanicznym
270 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXX/199/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Bukowsko i Nowotaniec
270 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
270 - P R Z E T A R G I : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Otwarty konkurs ofert
270 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/186/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce własność Gminy Bukowsko
270 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXV_195_06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bukowsko za I półrocze roku budżetowego.
270 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonych w Gminie Bukowsko
270 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego:˝Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Bukowsku˝
270 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_149_05 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Bukowsku.
270 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu:Wykonanie odwodnienia i izolacji budynków Zespołu Szkół w Bukowsku i Nowotańcu
269 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 zł
269 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/127/05 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
269 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXIV/137/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
269 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXIII/133/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
269 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_147_05 w sprawie obciążenia prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiące własność gminy Bukowsko.
269 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVII_156_05 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont nawierzchni dróg gminnych.
269 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXII/134/08 Rada Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy
269 - P R Z E T A R G I : Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejsowości oraz placu zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko II przetarg
268 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XI/61/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
268 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXV/158/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położone w Woli Sękowej stanowiące własność Gminy Bukowsko
268 - P R Z E T A R G I : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga nr 597 w miejscowości Nadolany - o długości 500 mb droga nr 485 w miejscowości Pobiedno o długości 250 mb
268 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
268 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXVI/166/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego
268 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własność Gminy Bukowsko
267 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym:droga gminna nr 401, 402, 755 w miejscowości Bukowsko o długości 838mb
267 - P R Z E T A R G I : Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
267 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr V_35_07 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy...
267 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_14_06 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów.
267 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXVIII/179/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na wsparcie funkcjonowania Posterunku Policji w Bukowsku
267 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/126/05 w sprawie uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
266 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IV_29_07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku
266 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_144_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
266 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_148_05 w sprawie obciążenia prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Bukowsko.
266 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XVIII/115/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
266 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_18_06 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.
266 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr V_38_07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
266 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XIV/83/08 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Bukowsko a Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu ˝SEKAP˝
266 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVI/163/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
266 - P R Z E T A R G I : Rozstrzygnięte przetargi
265 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVII_155_05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
265 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony - Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowotańcu
265 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXII/130/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich
264 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonych w Przybyszowie
264 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXIV/151/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
264 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXVI/142/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko.
264 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXII/135/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku
264 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVII_154_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nowotaniec własności gminy Bukowsko.
264 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Zboiskach
263 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXV_194_06 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006
263 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Bukowsko
263 - P R Z E T A R G I : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Pobiednie
262 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXII/138/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
262 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVI/162/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
262 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonych w Karlikowie
262 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_1_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bukowsko
262 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na wyposażenie obiektów oświatowych przy Zespole Szkół w Nowotańcu
261 - P R Z E T A R G I : Przetarg na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Bukowsko
260 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVIII_157_05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
260 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Karlikowie i Przybyszowie stanowiącą własność Gminy Bukowsko
260 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVII/174/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym na rok 2009
260 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ˝dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
260 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
259 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/126/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
259 - P R Z E T A R G I : Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację Gminnej drogi rolniczej Nr 203 i 204 na długości 910 mb. w miejscowości Tokarnia
259 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 zł -informacja o dokonaniu zmian w SIWZ
259 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_7_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko
259 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VII_43_07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Bukowsko bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii Grecko – Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy.
259 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr III_24_06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
258 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIX/194/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
258 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie przetargu nieograniczonym: Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko
258 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/124/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko
258 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXIX_162_05 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
258 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ˝Dostawa i montaż platformy wraz z obudową w budynku ŚDS w Wolicy˝
258 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu
258 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VI_41_07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bukowsko
257 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonych w Nadolanach
257 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIV_192_06 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2011 roku w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Karlikowie stanowiącą własność gminy Bukowsko.
257 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XI/62/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
257 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/131/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008
257 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Bukowsku
257 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVII/169/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
257 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
257 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VII_46_07 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007
256 - P R Z E T A R G I : Sprzedaż samochodów w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
256 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVI/160/09 RADY GMINY W BUKOWSKU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
256 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych :droga gminna nr 278 i 422 w miejscowości Wola Sękowa o długości 786,5 mb, droga gminna nr 275 i 344 w miejscowości Zboiska o długości 623 mb
256 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_186_06 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bukowsko
256 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Nadolanach
256 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu: ˝Moje boisko ORLIK 2012˝
256 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Przybyszowie
255 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_187_06 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont kotłowni w budynku „A” Zespołu Szkół w Bukowsku.
255 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXI_171_06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2006 .
255 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/150/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
255 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VI_40_07 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego...
255 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVIII/176/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
255 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_12_06 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bukowsko
255 - P R Z E T A R G I : Wyniki przetargów
255 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IX/52/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko
254 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXV_196_06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
254 - P R Z E T A R G I : OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
254 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/144/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2009
254 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr III_23_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
254 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/183/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 marca 2008 r. Nr XV/91/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach szkolny
254 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości położone w PŁONNEJ przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
254 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_4_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Gminy Bukowsko
254 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXX_166_05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2006
254 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXV/156/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bukowsko do wystawienia weksla In blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym
254 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXV/157/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów wsi
254 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na realizację zadania w ramach środków z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środków z budżetu gminy
254 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XIII/78 /07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku na rok 2008
253 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_8_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Gminy Bukowsko
253 - P R Z E T A R G I : Nieograniczony przetarg ustny - Autobus RENAULT MASTER
253 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_2_06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Bukowsko
252 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu:Zbiórka, załadunek, transport każdego rodzaju odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowsko do Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krośnie
252 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/75/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Bukowsku i Nadolanach stanowiącą własność Gminy Bukowsko
252 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr V_34_07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
251 - P R Z E T A R G I : Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych :droga gminna nr 278 i 422 w miejscowości Wola Sękowa o długości 786,5 mb, droga gminna nr 275 i 344 w miejscowości Zboiska o długości 623 mb
251 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXIII_179_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia własności gminy Bukowsko.
251 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie wyniku przetargu: Termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku szkoły w Pobiednie
250 - P R Z E T A R G I : Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego – wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pobiednie
250 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/128/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
250 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XIII/77/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
250 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XIII/76 /07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2008
250 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VII_44_07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko.
250 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVI/164/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
250 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Pobiednie stanowiącą własność Gminy Bukowsko
250 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_152_05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Bukowsko.
250 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
250 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVII/172/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko za rok 2008
249 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IX/50/07 w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Nowotańcu, do Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
249 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na:Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Pobiednie
249 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu z zapleczem
249 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXI/124/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
249 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego –roboty rekultywacyjne na drodze rolniczej nr 599 w miejscowości Nadolany – Wygnanka
249 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVII/167/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym na rok 2009
248 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/184/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce własności gminy Bukowsko
248 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXX_165_05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
248 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pobiednie
248 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_19_06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
248 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr III_26_06 w sprawie określenia organu właściwego do dokonywania czynności
248 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych – licytacji ustnej nieruchomości
247 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr X/60/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
247 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/145/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku na rok 2009
247 - P R Z E T A R G I : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w miejscowości Nowotaniec - obręb Nowotaniec
247 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_9_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bukowsko.
247 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowsko w sprawie ogłoszenia: ˝ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym – droga nr 401, 402, 755 w miejscowości Bukowsko o  długości 838 mb˝
247 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXV/153/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2018
247 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IV_30_07 w sprawie powołania komisji do dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
247 - P R Z E T A R G I : Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
246 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
246 - P R Z E T A R G I : Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa -koło sklepu w górę wraz z przebudową przepustu
245 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_17_06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
245 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IX/51/07 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Nowotańcu ( Przedszkole Samorządowe + Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
245 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXI/125/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
245 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie przetargu na odsnieżanie dróg
245 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/177/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
245 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IX/53/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Przybyszowie
245 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
245 - P R Z E T A R G I : Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku
245 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVIII/180/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
244 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXV/155/09 RADY GMINY w BUKOWSKU z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2009 – 2012
244 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu ˝Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu˝
244 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zamówieniu:Organizacja i przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz treningu pracy dla uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w Gminie Bukowsko
244 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XII/71/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
244 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXII/140/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
244 - P R Z E T A R G I : Licytacja ustna nieruchomości położonych w Przybyszowie.
244 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Tokarni
244 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
244 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie:˝Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę do celów związanych z wiejską działalnością kulturalną˝
243 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/146/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
243 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_21_06 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
243 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VI_42_07 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Woli Sękowej stanowiące własność gminy Bukowsko.
243 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XIV/80/08 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bukowsko do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Dorzecze Wisłoka”
243 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXIX/195/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXIV/151/09 z dnia 20 stycznia
242 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXI/123/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 rok w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art.70 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami
242 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
242 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Nadolanach
242 - P R Z E T A R G I : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Bukowsko
242 - P R Z E T A R G I : PRZETARG PUBLICZNY NIEOGRANICZONY na remont drogi gminnej: droga gminna nr374 w miejscowości Wola Piotrowa -˝na Bukowicę˝- 400m (0+180 do 0+580 )
242 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonej w Woli Piotrowej
242 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXII_176_06 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość położoną w Woli Sękowej stanowiącą własność gminy Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Wola Sękowa.
242 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko
242 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Remont boiska przyszkolnego w miejscowości Nowotaniec
241 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XIV/79/2008 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
241 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VIII/48 /07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
241 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXVI_143_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Karlików własności gminy Bukowsko.
241 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_10_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Gminy Bukowsko
241 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy Bukowsko przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat na cele rolne w trybie bezprzetargowym
241 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Wolicy stanowiącą własność Gminy Bukowsko
241 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IV_28_07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2007
241 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia14 grudnia2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowotańcu stanowiącą własność Gminy Bukowsko
240 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr VI_39_07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
240 - P R Z E T A R G I : Wyniki przetargów
240 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XI/63/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.
240 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bukowsku
240 - P R Z E T A R G I : Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów Mienia Gminy Bukowsko
240 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XIV/82/2008 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez UKE
240 - P R Z E T A R G I : Przetarg niograniczony - licytacja ustna nieruchomości położonych w Wolicy
240 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIX/197/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
239 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
239 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXII/141/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
239 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu po odrzuceniu oferty:Remont drogi gminnej Hnat i Kamyk w m. Bukowsko nr ewid. dz.2259/1 w km 0+000 - 0+150 oraz 2243 w km 0+000 - 0+030 wraz z remontem mostu w km 0+30..
239 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXII/137/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 27 listopad 2008 roku w sprawie przejęcia pojazdów na własność gminy Bukowsko
239 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVIII/118/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
239 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
239 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVII/173 /2009 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku
239 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2009
239 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVII/168/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym na rok 2009
238 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
238 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IV_32_07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w  Bukowsku
238 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
238 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Modernizacja i remont gminnych bibliotek publicznych w Bukowsku i Nowotańcu cz. II zadania
238 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO STAR 1142
237 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości położonych w Zboiskach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
237 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała NR XXXI_170_06 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na 2006r.
237 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Przybyszowie
237 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Nowotańcu stanowiącą własność Gminy Bukowsko
236 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/147/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
236 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu :Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placu zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko
236 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IV_31_07 w sprawie przekazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Płonnej stanowiących własność Gminy Bukowsko .
236 - P R Z E T A R G I : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym: droga nr 687, 935, 957 w miejscowosci Bukowsko - tzw. Klimkowa o łacznej dł. 722,87 mb
236 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr III_22_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Bukowsko
236 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na: ˝Remont dróg gminych˝
236 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej Szkoła Podstawowa Nowotaniec
235 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/127/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
235 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr II_20_06 w sprawie zmiany uchwały wlasnej Nr II/19/02 z dnia 9 grudnia 2002r.
235 - P R Z E T A R G I : Sprzedaż drewna w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa
235 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenia o przetargach i wykazy mieruchomości
235 - P R Z E T A R G I : Przetarg na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości rolne stanowiące własność Gminy Bukowsko – mienie wiejskie
235 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr III_25_06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
234 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XII/73/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
234 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony -licytacja ustna nieruchomości położonych w Przybyszowie
233 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXVIII/187/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własność Gminy Bukowsko
233 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/133/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
233 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXII/142/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
233 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/149/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
233 - P R Z E T A R G I : Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz gospodarka odpadami z terenu Gminy Bukowsko
232 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XII/72/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
232 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXIV/152/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXIII/150/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
232 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 27 listopad 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bukowsko z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
232 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - licytacji ustnej nieruchomości położonych w Tokarni
231 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
231 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXI/130/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008
231 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Płonnej
231 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_5_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Gminy Bukowsko.
230 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie wyniku przetargu na odsnieżanie dróg
230 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na ˝Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Bukowsko˝
230 - P R Z E T A R G I : Remont drogi gminnej Nr 207/2 w miejscowości Dudyńce - koło sklepu w górę km (0+000-0+380)
230 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na: Modernizacja i remont gminnych bibliotek publicznych w Bukowsku i Nowotańcu cz. II zadania
230 - P R Z E T A R G I : Nieograniczony przetarg ustny - Autobus RENAULT MASTER
230 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIX/193/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
230 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
230 - P R Z E T A R G I : Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego pt. ˝Czas na aktywność w Gminie Bukowsko˝
230 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Nadolanach
230 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr IV_33_07 w sprawie stwierdzenia, że nie wygasł mandat Przewodniczącego Rady Gminy Bukowsko
229 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości będących własnością gminy położonych w miejscowości NOWOTANIEC przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
229 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu - remont drogi nr 526 w miejscowości Bukowsko –˝do Tokarni˝ – (0+000-1+490 )
229 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości położone w WOLI PIOTROWEJ przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
228 - P R Z E T A R G I : Zarządzenia Wójta Gminy Bukowsko w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
228 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwały Nr IX/54 /07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku
228 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr V_37_07 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na 2007 r.
228 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr V_36_07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2007 .
228 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na „ Wykonanie instalacji elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy ”
228 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonych w Dudyńcach
228 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
228 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XXI/132/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko
227 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Ogłoszenie o przetargu na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy, rok produkcji 2014 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
227 - P R Z E T A R G I : Remont pomieszczeń na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Bukowsku
227 - P R Z E T A R G I : Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym:droga gminna nr 401, 402, 755 w miejscowości Bukowsko o długości 838mb
227 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_3_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko.
227 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 września 2007 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad onoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy
227 - P R Z E T A R G I : Wyniki przetargów gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko
226 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na ˝Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Pobiednie
226 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXVI/165/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
225 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonych w Kamiennym
225 - P R Z E T A R G I : Sprzedaż drewna użytkowego w dłużycy
224 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XX/122/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 rok
224 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr III_27_06 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wolica własności gminy Bukowsko.
224 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIX/196/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
224 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Karlikowie stanowiącą własność Gminy Bukowsko
222 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony -licytacja ustna nieruchomości położonych w Nadolanach
222 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXII/139/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
222 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia
222 - P R Z E T A R G I : Remont drogi gminnej Hnat i Kamyk w m. Bukowsko nr ewid. dz.2259/1 w km 0+000 - 0+150 oraz 2243 w km 0+000 - 0+030 wraz z remontem mostu w km 0+30
222 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - licytacji ustnej nieruchomości położonych w Pobiednie
222 - P R Z E T A R G I : Termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku Centrum Kultury Ludowej w Gminie Bukowsko- obiekt Nadolany
222 - P R Z E T A R G I : Licytacja ustnej nieruchomości położonych w Przybyszowie
222 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Budowa placów zabaw na terenie wsi Pobiedno,Dudyńce,Zboiska,Wola Piotrowa,Tokarnia,Nagórzany,Nowotaniec,Wola Sękowa,Karlików w gminie Bukowsko
221 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XXVI/161/09 RADY GMINY W BUKOWSKU z dnia 31 marca 2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
221 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność mienia gminy Bukowsko
221 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont drogi gminnej: droga gminna nr374 w miejscowości Wola Piotrowa -˝na Bukowicę˝- 400m (0+180 do 0+580)
220 - P R Z E T A R G I : Przetarg na roboty budowlane polegajace na przebudowie istniejacego budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy
220 - P R Z E T A R G I : Lokal użytkowy własności Gminy przeznaczony do wynajmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej - w budynku Ośrodka Zdrowia w Bukowsku
220 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
219 - P R Z E T A R G I : ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY BUKOWSKO z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wykazu lokali użytkowych własności gminy Bukowsko przeznaczonych do wynajmu na okres do 5 – ciu lat w miejscowości Bukowsko
219 - P R Z E T A R G I : Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie po scaleniowym: droga gminna nr 2467, 2784, 2477, 2261, 2275, 2287 w m. Bukowsko o długości 533 mb
219 - P R Z E T A R G I : Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność mienia gminy Bukowsko
219 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości położonej w WOLI PIOTROWEJ przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
218 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu ˝Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów i specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sanoku z terenu gminy Bukowsko
218 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku OSP w miejscowości Bukowsko
218 - P R Z E T A R G I : Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty na usługi dot. wykonania stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Bukowsku
218 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieruchomości położonych w Wolicy
218 - P R Z E T A R G I : Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntową numer 17/24 o powierzchni 0.2425 ha
217 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs projektów ,którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko
215 - P R Z E T A R G I : Odbiór, transport odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji pochodzących od mieszkańców z terenu gminy Bukowsko oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
214 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_6_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bukowsko
213 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU:Bieżące utrzymanie dróg Gminnych i mienia komunalnego na terenie Gminy Bukowsko w 2011r
213 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XXIII/148/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008
212 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej
211 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego w przeważającej ilości opał z lasów mienia Gminy Bukowsko
211 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
210 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego
209 - P R Z E T A R G I : Nabór na stanowisko konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Woli Sękowej
208 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony –roboty rekultywacyjne na drodze rolniczej nr 203 i 204 w miejscowości Tokarnia
208 - P R Z E T A R G I : Wyniki przetargów
207 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
207 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko
207 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Wykonanie adaptacji projektu budowlanego Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Bukowsku z adaptacją pomieszczeń sanitarno-szatniowych w istniejącym budynku Sali gimnastycznej i budynku Zespołu Szkół w Bukowsku
207 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW ZMIESZANYCH I ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (ZIELONYCH) ORAZ ODBIÓR ,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY BUKOWSKO
206 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Remont drogi gminnej nr 117272R Bukowsko-Nędze -Łazy
206 - P R Z E T A R G I : Lokal użytkowy własności gminy Bukowsko przeznaczony do wynajmu
206 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
205 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości
205 - P R Z E T A R G I : Wynik Przetargu: Termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku Centrum Kultury Ludowej w Gminie Bukowsko- obiekt Nadolany
205 - P R Z E T A R G I : PRZETARG PUBLICZNY NIEOGRANICZONY na remont drogi gminnej: drogi gminnej nr534 wraz z przepustem w miejscowości Pobiedno -˝przez wieś˝- (0+380 do 0+460)
205 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r˝
205 - P R Z E T A R G I : Przetarg: Modernizacja biblioteki w Nowotańcu
204 - P R Z E T A R G I : Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Bukowsko oraz gospodarka odpadami na terenie składowiska odpadów w Karlikowie
204 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu ˝Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu budżetu˝
203 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko ogłasza, że posiada do rozbiórki budynek byłego przedszkola gminnego usytuowany na działce nr 318/5 we wsi Nowotaniec
203 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko ogłasza, że posiada do rozbiórki budynek byłego przedszkola gminnego usytuowany na działce nr 318/5 we wsi Nowotaniec
202 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: drewno w dłużycy na terenie miejscowoci Wola Sękowa
202 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o konkursie ofert na uzyskanie dotacji z budżetu Gminy Bukowsko na rok 2006
201 - P R Z E T A R G I : Informacja o podpisanej umowie
201 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane remont drogi gminnej Nr 401 w miejscowości Wolica
200 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu : Wykonanie pielęgnacji i zabezpieczenia sadzonek w lasach mienia Gminy Bukowsko
200 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieruchomości położonych w Płonnej
199 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu na remont drogi gminnej Nr 401 w miejscowości Wolica oraz Nr 2672 w miejscowości Bukowsko
199 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu publicznym - licytacji ustnej nieruchomości położonych w Przybyszowie.
199 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży deski drewniane na terenie miejscowości Wola Sękowa
198 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony - remont drogi nr 526 w miejscowości Bukowsko –˝do Tokarni˝ – (0+000-1+490 )
198 - P R Z E T A R G I : Dotacje na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
197 - P R Z E T A R G I : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ PRZY OSP ORAZ BUDOWA STUDNI KOPANEJ I BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO OSADNIKA NA ŚCIEKI W MIEJSCOWOŚCI POBIEDNO
196 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na ˝realizację zadania publicznego w Gminie Bukowsko z zakresu pomocy społecznej˝
196 - P R Z E T A R G I : Wykaz lokali użytkowych własności gminy Bukowsko przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym
195 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o sprzedaży drewna użytkowego – dłużyca
195 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
195 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości położone w BUKOWSKU przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
195 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu : Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko
194 - P R Z E T A R G I : Remont posadzek, powłok malarskich oraz malowanie stolarki drzwiowej w Zespole Szkół w Bukowsku
194 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane remont drogi gminnej Nr 2672 w miejscowości Bukowsko
192 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na cele rolne
191 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowoci Wola Sękowa, oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zakup drewna
191 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym: Wykonanie pielęgnacji i zabezpieczenia sadzonek w lasach mienia Gminy Bukowsko
190 - P R Z E T A R G I : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert
189 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Przebudowa ujęcia wody
189 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Pobiednie
189 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na okres do trzech lat na cele rolne w trybie bezprzetargowym
189 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonej w POBIEDNIE przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
188 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Bukowsko
188 - P R Z E T A R G I : Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko
187 - P R Z E T A R G I : Wykaz lokali użytkowych własności Gminy przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym
187 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2014r.
187 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
185 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2013 r.
185 - P R Z E T A R G I : Wykonanie pozyskania i zrywki drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko
185 - P R Z E T A R G I : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
185 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: ˝Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Bukowsko˝
185 - P R Z E T A R G I : Wynik postępowania z dnia 6.03.2012 r. w trybie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna tartacznego
184 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: ˝Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2014r.˝
184 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony - remont drogi nr 143/1 w miejscowości Zboiska –˝do cmentarza˝ – (1+200-1+830 )
184 - P R Z E T A R G I : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Bukowsko.
184 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Remont drogi gminnej Hnat i Kamyk w m. Bukowsko nr ewid. dz.2259/1 w km 0+000 - 0+150 oraz 2243 w km 0+000 - 0+030 wraz z remontem mostu w km 0+30..
183 - P R Z E T A R G I : Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku SP w miejscowości Bukowsko
183 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Remont budynku komunalnego w Woli Sękowej oraz dostosowanie go potrzeb Ogólnopolskiego Centrum Rękodzieła Ludowego przy Gminnej Bibliotece w Bukowsku
183 - P R Z E T A R G I : Wynik postępowania w trybie przetargu ofertowego
183 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu:˝Dostawa samochodu osobowo-dostawczego...˝
181 - P R Z E T A R G I : Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego w przeważającej ilości opał z lasów mienia Gminy Bukowsko
181 - P R Z E T A R G I : WYNIKI KONKURU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
181 - P R Z E T A R G I : Zapytanie ofertowe na: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
181 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w Nadolanach
181 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Konkurs projektów ,którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2011
180 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Remont posadzek i powłok malarskich w Zespole Szkół w Pobiednie
180 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia
179 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w Bukowsku
179 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Bukowsko z zakresu pomocy społecznej
178 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU GMINY BUKOWSKO
178 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na  tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2015 r.
178 - P R Z E T A R G I : Wybór oferty:Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w Gminie Bukowsko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej
178 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonej w WOLI PIOTROWEJ przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
177 - P R Z E T A R G I : Wyniki przetargu na ˝Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Bukowsko˝
177 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi dot. Kopanie rowów, wykonanie przepustów z materiałów własnych, udrażnianie przepustów przy drogach gminnych sprzętem mechanicznym
176 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony –roboty rekultywacyjne na drodze rolniczej nr 414 w miejscowości Wolica
175 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych
174 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.10.2016r. dotyczącego zamówienia pn: ˝Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Bukowsko˝
174 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont drogi gminnej: drogi gminnej nr534 wraz z przepustem w miejscowości Pobiedno -˝przez wieś˝- (0+380 do 0+460)
174 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i a  o  przetargach nieograniczonych–licytacjach ustnych nieruchomości:
173 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu: Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku
172 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonej w BUKOWSKU przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
172 - P R Z E T A R G I : Oferty, które wpłynęły na zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
172 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego ˝Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Bukowsko...˝
172 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości położonych w Kamiennym przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
171 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Bukowsko.
171 - P R Z E T A R G I : Odwołanie przetargu: Rozbiórka budynku byłego przedszkola gminnego usytuowany na działce nr 318/5 we wsi Nowotaniec
171 - P R Z E T A R G I : Nieruchomość zabudowana położona w Zboiskach przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
170 - P R Z E T A R G I : Wykaz lokalu użytkowego własności gminy Bukowsko przeznaczonego do wynajmu do trzech lat w miejscowości Bukowsko
170 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu : Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejsowości oraz placu zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko
170 - P R Z E T A R G I : Protokół Nr GR 426/IV/2012 z posiedzenia Komisji Przetargowej - Konkurs projektów ,którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2012
169 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna na dzierżawę nieruchomości własności Gminy
169 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych
169 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu "Remont budynku komunalnego w Woli Sękowej"
168 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zmianach w zamówieniu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ PRZY OSP polegająca na wykonaniu robót budowlanych ...
168 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu - Remont drogi gminnej Nr 207/2 w miejscowości Dudyńce - koło sklepu w górę km (0+000-0+380)
168 - P R Z E T A R G I : Licytacja ustna - dzierżawa nieruchomości własności Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na cele rolne
168 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212 R Sanok-Bukowsko w km 6+185 – 6+698 w m. Pobiedno – etap I˝
167 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w Zboiskach
167 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu - sprzedaż autobusu
167 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko podaje wykaz lokalu użytkowego własności Gminy przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat usytuowanego w budynku Ośrodka Zdrowia nr 291 w Bukowsku
166 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieruchomości położonych w Nowotańcu
166 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w Wolicy.
166 - P R Z E T A R G I : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym: droga gminna nr 129, 102 w miejscowoci Bukowsko -tzw. szubienica 600m
166 - P R Z E T A R G I : Wynik postępowania w trybie przetargu ofertowego z dnia 16.05.2016 r. na sprzedaż drewna tartacznego
166 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
165 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości położonych w Płonnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
165 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko podaje wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na cele rolne w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości Karlików
165 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy Bukowsko przeznaczonych do wydzierżawienia na okres pięciu lat w miejscowości Pobiedno
165 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku konkursu, którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2013 r.
164 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o sprzedaży drewna
164 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonej w Woli Piotrowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
164 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa gmina Bukowsko oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej
163 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs ofertna: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz osób zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko
163 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w Nowotańcu
162 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz gospodarka odpadami z terenu Gminy Bukowsko
161 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o II przetargu ofertowym Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa gmina Bukowsko oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej
161 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieruchomości położonych w Kamiennym
161 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje ,że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa, oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zakup drewna
161 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 830 806,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
160 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Bukowsko,Nagórzany,Nowotaniec,Nadolany,Pobiedno,Dudyńce
160 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na budowę "Sali Sportowej" w Pobiednie
159 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu ˝Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko˝
158 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu - remont drogi nr 143/1 w miejscowości Zboiska –˝do cmentarza˝ – (1+200-1+830 )
158 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego
157 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu - Remont drogi gminnej Hnat i Kamyk w m. Bukowsko nr ewid. dz.2259/1 w km 0+000 - 0+150 oraz 2243 w km 0+000 - 0+030 wraz z remontem mostu w km 0+30
157 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu ˝Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku˝
157 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu ˝Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko˝
157 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu:Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
157 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości będące własnością gminy położone w miejscowości Wolica przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
157 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony pn. ˝Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów i specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sanoku z terenu gminy Bukowsko
156 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usłuch opiekuńczych
156 - P R Z E T A R G I : Zapytanie ofertowe na: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
156 - P R Z E T A R G I : Remont drogi gminnej nr.2103 i 2338 w miejscowości Bukowsko oraz przepustu rurowego na drodze gminnej nr.201/3 w miejscowości Dudyńce
156 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony na budowę "Sali Gimnastycznej" w Nowotańcu
155 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu - licytacji ustnej działki gruntowej oznaczonej numerem 135/1 położonej w Dudyńcach zakończonej wynikiem negatywnym
155 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w Nadolanach
154 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonej w Woli Piotrowej
153 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o konkursie ofert na uzyskanie dotacji z budżetu Gminy Bukowsko w celu realizacji zadań
153 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na okres do 6 lat.
153 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy, rok produkcji 2014 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
153 - P R Z E T A R G I : Remont posadzek i powłok malarskich w Zespole Szkół w Pobiednie
153 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwaly archiwalne z roku 2003
153 - P R Z E T A R G I : Nieruchomości będące własnością gminy położone w miejscowościach Dudyńce i Wola Piotrowa przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
152 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu na nieruchomość niezabudowaną
152 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu na: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
151 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o sprzedaży autobusu
151 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony –roboty rekultywacyjne na drodze rolniczej nr 414 w miejscowości Wolica
151 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym: droga gminna nr 129, 102 w miejscowoci Bukowsko -tzw. szubienica 600m
149 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieruchomości położonych w Nadolanach
149 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczon na wykonanie instalacji sanitarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy.
149 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony: Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku szkoły
149 - P R Z E T A R G I : Licytacja ustna na najem lokalu użytkowego
148 - P R Z E T A R G I : GOPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych
148 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonej w Pobiednie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
147 - P R Z E T A R G I : OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO STAR 1142
146 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów Mienia Gminy Bukowsko
146 - P R Z E T A R G I : Wyniki otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2015 r.
146 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje, że posiada w sprzedaży deski drewniane na terenie miejscowości Wola Sękowa, oraz zaprasza do złożenia pisemnej ferty cenowej na zakup
145 - P R Z E T A R G I : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 830 806,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
145 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości 88/4 położonych w Dudyńcach
145 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 661 510 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
144 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie otwartego konkursu projektu, którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2016r.
144 - P R Z E T A R G I : Lokal użytkowy mieszczący się w budynku Domu Ludowego w Bukowsku, własności Gminy Bukowsko przeznaczony do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat.
143 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 661 510 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
142 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Remont pomieszczeń na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Bukowsku
142 - P R Z E T A R G I : Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko
142 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości położonych w Woli Piotrowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
141 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Odbiór, transport odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji pochodzących od mieszkańców z terenu gminy Bukowsko oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
141 - P R Z E T A R G I : Wynik konkursu projektów ,którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko
141 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu na: „ Remont dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego i nawierzchni bitumicznej w miejscowości Bukowsko, Nagórzany, Nowotaniec, Nadolany, Pobiedno Dudyńce ”
141 - P R Z E T A R G I : Odwołanie przetargu z dnia 14 marca 2012 r. z godz. 10:00 na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Bukowsko
139 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ PRZY OSP ORAZ BUDOWA STUDNI KOPANEJ I BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO OSADNIKA NA ŚCIEKI W MIEJSCOWOŚCI POBIEDNO
138 - P R Z E T A R G I : Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Bukowsku informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu ofertowego z dnia 28 kwietnia 2016 r. na sprzedaż drewna tartacznego - nie zostały złożone oferty
138 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej
137 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy, rok produkcji 2014 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
136 - P R Z E T A R G I : \Wynik przetargu:Remont posadzek, powłok malarskich oraz malowanie stolarki drzwiowej w Zespole Szkół w Bukowsku
135 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu: Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku
135 - P R Z E T A R G I : Wykaz nieruchomości położonej w Woli Piotrowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
135 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na cele rolne w trybie bezprzetargowym
135 - P R Z E T A R G I : Plan przewidywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017r
134 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego pt. ˝Czas na aktywność w Gminie Bukowsko˝
134 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu ˝Pozyskanie i zrywka drewna iglastego i liściastego z lasów mienia Gminy Bukowsko˝
134 - P R Z E T A R G I : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w obrębie Pobiedno i Dudyńce w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Bukowsko.
133 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonej w Pobiednie
133 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Pobiednie
133 - P R Z E T A R G I : O G Ł O S Z E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty: Organizacja i przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz treningu pracy dla uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w Gminie Bukowsko
132 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych
132 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o III przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
132 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa, oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zakup drewna
132 - P R Z E T A R G I : Wynik konkursu na projekt, którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2016r.
131 - P R Z E T A R G I : Nieruchomość zabudowana położona w Zboiskach przeznaczona do sprzedaży w drodze drugiego przetargu nieograniczonego
130 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy, rok produkcji 2014 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
129 - P R Z E T A R G I : Zaproszenie do złożenia pisemnej oferty cenowej na zakup drewna
128 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o zamówieniu: usługi bankowe związane z udzieleniem i obsługą długoterminowego kredytu w kwocie 1 154 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2016 r.
128 - P R Z E T A R G I : Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce
127 - P R Z E T A R G I : Lokal użytkowy własności gminy Bukowsko przeznaczony do wynajmu na okres do 3 lat w miejscowości Nowotaniec
126 - Informacje o naborze: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - lista kandydatów
126 - P R Z E T A R G I : Zrządzenie Wójta Gminy Bukowsko Nr 2/2012 w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu do trzech lat w miejscowości Wola Sękowa
126 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs ofert na świadczenie usłuch opiekuńczych
125 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
124 - P R Z E T A R G I : Licytacja ustna nieruchomości położonych w Woli Piotrowej
124 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu na: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz osób zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko
124 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ PRZY OSP ORAZ BUDOWA STUDNI KOPANEJ I BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO OSADNIKA NA ŚCIEKI W MIEJSCOWOŚCI POBIEDNO
124 - P R Z E T A R G I : Zaproszenie do składania ofert do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
123 - P R Z E T A R G I : Wynik postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu obszaru 366,2540 dla lasów własności Gminy Bukowsko wraz z dokonaniem prognozy oddziaływania na środowisko
122 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w obrębie Pobiedno i Dudyńce w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Bukowsko.
122 - P R Z E T A R G I : Lokale użytkowe własności Gminy przeznaczone do wynajmu w trybie bezprzetargowym
121 - P R Z E T A R G I : Wynik - licytacji ustnej nieruchomości nr 88/4 położonej w Dudyńcach
121 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa -koło sklepu w górę wraz z przebudową przepustu
121 - P R Z E T A R G I : Zaproszenie do składania ofert: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
120 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej nieruchomości położonej w Pobiednie
120 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
119 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na okres do 1.12.2014 roku na cele rolne w trybie bezprzetargowym
115 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
115 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Modernizacja biblioteki w Nowotańcu
114 - P R Z E T A R G I : Zapytanie o cenę: ˝Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Bukowsko˝
113 - P R Z E T A R G I : Przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości 135/1 położonych w Dudyńcach
109 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie wyboru przetargu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ PRZY OSP ORAZ BUDOWA STUDNI KOPANEJ I BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO OSADNIKA NA ŚCIEKI W MIEJSCOWOŚCI POBIEDNO
108 - P R Z E T A R G I : Wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drodze gminnej nr 117172R na odcinku od km 0+000 do km 0+616 na działkach nr ewid. 1085 i 1097 w m. Bukowsko
108 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego STAR 1142
108 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
108 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i a  o  wynikach przetargów nieograniczonych–licytacjach ustnych nieruchomości:
106 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na okres do 3 lat tj. do 31.12.2019 r. na cele rolne
105 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr I_11_06 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy
105 - P R Z E T A R G I : Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla lasów stanowiących własność Gminy Bukowsko
105 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/112/04 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bukowsko
104 - P R Z E T A R G I : P r o t o k ó ł z  II przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 1142
103 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XV/89/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko
103 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XV/93/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników oświatowych na terenie gminy Bukowsko i w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Bukowsku
101 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu osobowego typu; BUS 9-cio osobowy, rok produkcji 2014 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
101 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVI/94/04 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowsko
101 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/109/04 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
100 - P R Z E T A R G I : Unieważnienie przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego ˝Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Bukowsko...˝
100 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o V przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
100 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XV/87/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na 2008r
99 - P R Z E T A R G I : Wójt Gminy Bukowsko informuje , że posiada w sprzedaży drewno w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa gmina Bukowsko oraz zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej
98 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XV/90/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników GOPS
98 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XIX/121/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
97 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XV/85/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 marca 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
97 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie - wynik przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji), na sprzedaż nieruchomości
96 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/111/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
96 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVI/100/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
95 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 18 lipca 2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bukowsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
95 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie otwartego konkursu projektu, którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2015 r.
95 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/108/04 w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowsko na rok 2004
95 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVI/95/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Piotrowa własności gminy Bukowsko
95 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntów mienia gminy położonych na terenie Gminy Bukowsko do wydzierżawienia na cele rolne
94 - P R Z E T A R G I : Sprzedaż drewna w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa gmina Bukowsko
94 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Nowotańcu i Nadolanach stanowiącą własność Gminy Bukowsko
94 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XV/86/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2008
94 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/110/04 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
94 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVI/95/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
94 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wynikach przetargów: Nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
94 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVI/94/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Sękowa własności gminy Bukowsko
94 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała Nr XV/91/04 w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bukowsku stanowiących własność Gminy Bukowsko.
93 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu gm. Bukowsko
93 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/86/04 w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowotańcu stanowiącej własność Gminy Bukowsko.
93 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XV/88/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany własnej Uchwały Nr XII/68/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
93 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XV/91/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach szkolnych
93 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIII/74/04 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Bukowsko.
91 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XIX/119/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Bukowsko
91 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/82/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości poożonej w miejscowości Dudyńce własności gminy Bukowsko.
91 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/80/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości Zboiska własności gminy Bukowsko.
91 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Ogłoszenie o zamówieniu: usługi bankowe związane z udzieleniem i obsługą długoterminowego kredytu w kwocie 1 154 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2016 r.
90 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko za rok 2007
90 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA NR XVI/99/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/85/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowsko na rok 2008
90 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/87/04 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowsko na lata 2004 – 2008.
89 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/79/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nagórzany własności gminy Bukowsko.
89 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zboiska własności gminy Bukowsko
89 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/82/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce własności gminy Bukowsko.
89 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej
88 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVI/98/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
88 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała NR XVI/103/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycji drogowych na terenie Gminy Bukowsko
88 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do PSIWRI na Obszarach Wiejskich oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy
88 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XIV/84/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bukowsko do wystawienia weksla In blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym
87 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVI/96/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Wola Piotrowa własności gminy Bukowsko
87 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVII/104/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie uchylenia własnej Uchwały Nr XVI/101/08
87 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o IV przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
87 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVI/93/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników obsługi i pracowników administracyjnych
86 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/114/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2005
86 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIII /75/04 w sprawie określenia wydatków na realizację zadania ujętego w Programie inwestycyjnym Gminy Bukowsko na lata 2004 – 2007.
85 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XV/92/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 marca 2008 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
85 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/108/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej
84 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/81/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Piotrowa własności gminy Bukowsko.
84 - Uchwały Rady 2006-2010: Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowsko z wykonania budżetu za rok 2007
83 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/121/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko
83 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/113/04 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku
83 - P R Z E T A R G I : Wykaz lokali użytkowych do wynajmu stanowiących własność mienia Gminy Bukowsko
83 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do PSIWRI na Obszarach Wiejskich oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy
82 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/78/04 w sprawie zasad dożywiania oraz zasad udzielania pomocy w tej formie dla uczniów.
82 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/100/04 w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nadolanach stanowiącej własność Gminy Bukowsko
82 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XV/90/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zespołach szkół, prowadzonych przez Gminę.
82 - Informacje o naborze: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowotańcu
81 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/99/04 w sprawie zasad dożywiania oraz zasad udzielania pomocy w tej formie dla uczniów
81 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/85/04 w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bukowsku stanowiącej własność Gminy Bukowsko.
81 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego
81 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/120/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko
81 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVIII/106/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
80 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/77/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2004 .
80 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/110/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej
79 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVIII/105/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
79 - Uchwały Rady 2006-2010: UCHWAŁA Nr XVIII/107/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
79 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVI/97/04 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomość położona w Karlikowie stanowiąca własność gminy Bukowsko
79 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIV/84/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
79 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XIX/115/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
79 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu projektu, którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko w 2015 r.
78 - Uchwały Rady 2006-2010: Uchwała Nr XVIII/109/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej
78 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/123/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nowotaniec własności gminy Bukowsko
78 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVIII/107/04 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie umownej stawki oprocentowania
77 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/103/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie do zasobu gminy Bukowsko nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
76 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA Nr XV/89/04 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Bukowsku.
76 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/122/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nadolanach stanowiącej własność Gminy Bukowsko
75 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/119/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
75 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/104/04 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Bukowsku
74 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/118/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2005
74 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała Nr XV/88/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
74 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/117/05 w sprawieuchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku
73 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/101/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Przybyszów własności gminy Bukowsko
73 - Uchwały Rady 2002-2006: UCHWAŁA NR XIII /73/04 w sprawie określenia wydatków na realizację zadania ujętego w Planie Strategicznym Rozwoju Gminy Bukowsko
71 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVI/92/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
70 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/98/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
70 - P R Z E T A R G I : W Y K A Z nieruchomości położonej w Tokarni przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – licytacji ustnej
70 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na cele rolne
70 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVIII/106/04 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie umownej stawki oprocentowania
70 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XVII/102/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko
69 - Informacje o naborze: Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent do spraw księgowości
67 - P R Z E T A R G I : Otwarty konkurs projektów ,którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko
67 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonej w Pobiednie
66 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej nieruchomości zabudowanej budynkiem dwulokalowym położonej w Zboiskach
66 - Uchwały Rady 2002-2006: Uchwała nr XXI/116/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
65 - P R Z E T A R G I : Pierwszy przetarg nieograniczony – licytacja ustna nieruchomości położonej w Tokarni
65 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu drewna w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa
64 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o przetargu: Budowa wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - etap II
64 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o II przetargu: Budowa wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - etap II
63 - Informacje o naborze: Wójt Gminy Bukowsko poszukuje kandydatów do programu ˝Lokalny animator sportu˝ na obiekcie Orlika Bukowsko
61 - P R Z E T A R G I : O g ł o s z e n i e o II przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na cele rolne
60 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej nieruchomości położonej w Pobiednie
59 - P R Z E T A R G I : Zapytanie ofertowe na: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
57 - P R Z E T A R G I : Informacja o wyniku przetargu: Ogłoszenie o zamówieniu: usługi bankowe związane z udzieleniem i obsługą długoterminowego kredytu w kwocie 1 154 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2016 r.
52 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na cele rolne
52 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu gm. Bukowsko
51 - P R Z E T A R G I : Wykaz gruntu mienia gminy położonego na terenie miejscowości Nowotaniec do wydzierżawienia na okres do 3 lat tj. do 31 czerwca 2020r. na cele parkingowe
49 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji),na sprzedaż nieruchomości
47 - P R Z E T A R G I : Wynik przetargu: Ogłoszenie o przetargu drewna w dłużycy na terenie miejscowości Wola Sękowa
44 - P R Z E T A R G I : Wyniki zapytania ofertowego na: Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowsko
44 - P R Z E T A R G I : Wynik II przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na cele rolne
43 - P R Z E T A R G I : Ogłoszenie o wyniku II przetargu: Budowa wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - etap II
42 - P R Z E T A R G I : Wynik konkursu projektów ,którego celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bukowsko
30 - P R Z E T A R G I : Wykazu lokalu użytkowego do wynajmu stanowiącego własność mienia Gminy Bukowsko.
12 - Rozpatrywane petycje: Odpowiedź na petycję nr 1/2017: Oficjalny Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
9 - Rozpatrywane petycje: Petycja 1/2017: Oficjalny Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
0 - Wybory: ddsds

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA