Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bukowsko
38-505 Bukowsko, Bukowsko 290
tel. 013 4674015,013 4674024,013 4674032, fax 013 4674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl, http: www.bukowsko.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2010-10-25
Aktualne uchwały
2010-03-05
UCHWAŁA Nr XXX/199/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Bukowsko i Nowotaniec
2010-03-05
UCHWAŁA NR XXIX/198/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w statucie ŚDS w Wolicy stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr I/11/06 z dnia 27 listopada 2006r.
2009-10-07
UCHWAŁA NR XXVIII/190/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/189/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własność Gminy Bukowsko
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własność Gminy Bukowsko
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/187/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własność Gminy Bukowsko
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/186/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce własność Gminy Bukowsko
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/184/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dudyńce własności gminy Bukowsko
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/183/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 marca 2008 r. Nr XV/91/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach szkolny
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVIII/182/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVIII/180/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA NR XXVIII/179/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na wsparcie funkcjonowania Posterunku Policji w Bukowsku
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
Uchwała Nr XXVIII/177/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVIII/176/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVII/174/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVII/173 /2009 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku
2009-10-07
Uchwała Nr XXVII/172/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko za rok 2008
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVII/171 /2009 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 kwietnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Bukowsku projektu systemowego p.t. ˝Czas na aktywności w Gminie Bukowsko˝
2009-10-07
UCHWAŁA NR XXVII/170/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XX/122/08 z dnia 12 września 2008 roku
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVII/169/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVII/168/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVII/167/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA NR XXVI/166/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVI/165/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVI/164/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVI/162/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA NR XXVI/161/09 RADY GMINY W BUKOWSKU z dnia 31 marca 2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVI/160/09 RADY GMINY W BUKOWSKU z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXIX/197/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXIX/196/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA NR XXIX/195/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXIV/151/09 z dnia 20 stycznia
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXIX/194/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009-10-07
UCHWAŁA Nr XXIX/193/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009-10-07
Uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009-10-07
Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/183/09 w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 marca 2008 r Nr XV/91/09
2009-03-31
Uchwała Nr XXV/158/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położone w Woli Sękowej stanowiące własność Gminy Bukowsko
2009-03-31
UCHWAŁA NR XXV/157/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów wsi
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXV/156/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bukowsko do wystawienia weksla In blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym
2009-03-31
Uchwała Nr XXV/155/09 RADY GMINY w BUKOWSKU z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2009 – 2012
2009-03-31
Uchwała Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2009
2009-03-31
Uchwała Nr XXV/153/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2018
2009-03-31
UCHWAŁA NR XXIV/152/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXIII/150/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
2009-03-31
UCHWAŁA NR XXIV/151/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/150/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/149/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/148/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/147/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/146/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/145/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku na rok 2009
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXIII/144/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2009
2009-03-31
UCHWAŁA NR XXIII/143/08 RADY GMINY BUKOWSKO Z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXII/142/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXII/141/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXII/140/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXII/139/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31
UCHWAŁA Nr XXII/138/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009-03-31
Uchwała Nr XXII/137/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 27 listopad 2008 roku w sprawie przejęcia pojazdów na własność gminy Bukowsko
2009-03-31
UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 27 listopad 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bukowsko z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009-03-31
Uchwała Nr XXII/135/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku
2009-03-31
Uchwała Nr XXII/134/08 Rada Gminy w Bukowsku z dnia 27 listopada 2008 w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy
2008-01-22
UCHWAŁA NR XIV/83/08 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Bukowsko a Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu ˝SEKAP˝
2008-01-22
UCHWAŁA NR XIV/82/2008 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez UKE
2008-01-22
Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
2008-01-22
Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
2008-01-22
UCHWAŁA Nr XIV/80/08 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bukowsko do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Dorzecze Wisłoka”
2008-01-22
UCHWAŁA NR XIV/79/2008 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
2007-12-28
UCHWAŁA Nr XIII/78 /07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku na rok 2008
2007-12-28
UCHWAŁA Nr XIII/77/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007-12-28
UCHWAŁA Nr XIII/76 /07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2008
2007-12-14
Uchwała Nr XII/75/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Bukowsku i Nadolanach stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-12-14
UCHWAŁA Nr XII/74/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2007-12-14
UCHWAŁA NR XII/73/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2007-12-14
UCHWAŁA Nr XII/72/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2007-12-14
UCHWAŁA Nr XII/71/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007-12-14
Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Pobiednie stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-12-14
Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Karlikowie stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-12-14
Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Karlikowie i Przybyszowie stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-12-14
Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Nowotańcu stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-12-14
Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Wolicy stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-12-14
Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Bukowsko z dnia14 grudnia2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowotańcu stanowiącą własność Gminy Bukowsko
2007-11-26
UCHWAŁA Nr XI/63/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.
2007-11-26
UCHWAŁA Nr XI/62/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2007-11-26
UCHWAŁA Nr XI/61/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2007-09-27
UCHWAŁA Nr X/60/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2007-09-27
Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 27 września 2007 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad onoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy
2007-08-30
Uchwały Nr IX/54 /07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku
2007-08-30
Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
2007-08-30
Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007-08-30
Uchwała Nr IX/53/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Przybyszowie
2007-08-30
Uchwała Nr IX/52/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko
2007-08-30
Uchwała Nr IX/51/07 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Nowotańcu ( Przedszkole Samorządowe + Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
2007-08-30
Uchwała Nr IX/50/07 w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Nowotańcu, do Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
2007-07-31
Uchwała Nr VIII_47_07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opini o zgłoszonych kandydatach na ławników
2007-07-31
Uchwała Nr VIII/48 /07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007-07-13
Uchwała Nr VII_46_07 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007-07-13
Uchwała Nr VII_45_07 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 26 kwietnia 2007 r.
2007-07-13
Uchwała Nr VII_44_07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr VII_43_07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Bukowsko bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii Grecko – Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy.
2007-07-13
Uchwała Nr VI_42_07 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Woli Sękowej stanowiące własność gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr VI_41_07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr VI_40_07 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego...
2007-07-13
Uchwała Nr VI_39_07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2007-07-13
Uchwała Nr V_38_07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr V_37_07 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na 2007 r.
2007-07-13
Uchwała Nr V_36_07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2007 .
2007-07-13
Uchwała Nr V_35_07 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy...
2007-07-13
Uchwała Nr V_34_07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
2007-07-13
Uchwała Nr IV_33_07 w sprawie stwierdzenia, że nie wygasł mandat Przewodniczącego Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr IV_32_07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w  Bukowsku
2007-07-13
Uchwała Nr IV_31_07 w sprawie przekazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Płonnej stanowiących własność Gminy Bukowsko .
2007-07-13
Uchwała Nr IV_30_07 w sprawie powołania komisji do dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
2007-07-13
Uchwała Nr IV_29_07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku
2007-07-13
Uchwała Nr IV_28_07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2007
2007-07-13
Uchwała Nr III_27_06 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wolica własności gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr III_26_06 w sprawie określenia organu właściwego do dokonywania czynności
2007-07-13
Uchwała Nr III_25_06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
2007-07-13
Uchwała Nr III_24_06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
2007-07-13
Uchwała Nr III_23_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
2007-07-13
Uchwała Nr III_22_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr II_21_06 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
2007-07-13
Uchwała Nr II_20_06 w sprawie zmiany uchwały wlasnej Nr II/19/02 z dnia 9 grudnia 2002r.
2007-07-13
Uchwała Nr II_19_06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2007-07-13
Uchwała Nr II_18_06 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.
2007-07-13
Uchwała Nr II_17_06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2007-07-13
Uchwała Nr II_16_06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2007-07-13
Uchwała Nr II_14_06 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów.
2007-07-13
Uchwała Nr II_13_06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr II_12_06 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_9_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr I_8_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_7_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_6_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_5_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr I_4_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_3_06 w sprawie utworzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko.
2007-07-13
Uchwała Nr I_2_06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_10_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Gminy Bukowsko
2007-07-13
Uchwała Nr I_1_06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bukowsko
 
Archiwalne

2009-10-07 / 2009-10-21
UCHWAŁA Nr XXVI/163/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/133/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31 / 2009-04-14
Uchwała Nr XXI/132/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/131/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/130/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/129/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/128/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/127/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XXI/126/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009-03-31 / 2009-04-14
Uchwała Nr XXI/125/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2009-03-31 / 2009-04-14
Uchwała Nr XXI/124/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2009-03-31 / 2009-04-14
Uchwała Nr XXI/123/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 29 września 2008 rok w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art.70 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami
2009-03-31 / 2009-04-14
UCHWAŁA Nr XX/122/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 rok
2008-09-24 / 2009-10-08
UCHWAŁA Nr XVIII/118/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008-09-24 / 2009-10-08
UCHWAŁA Nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008-09-24 / 2009-10-08
Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2008-09-24 / 2009-10-08
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 Rady Gminy Bukowsko z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
2008-09-24 / 2009-10-08
Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bukowsku
2008-09-24 / 2009-10-08
Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2008-09-24 / 2009-10-08
Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karlików własności gminy Bukowsko
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | z 3 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA