Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
27 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bukowsko
38-505 Bukowsko, Bukowsko 290
tel. 013 4674015,013 4674024,013 4674032, fax 013 4674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl, http: www.bukowsko.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2007-07-12
Uchwała NR XXXVII_201_06 w sprawie zmiany uchwały, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ...
2007-07-12
Uchwała NR XXXVII_199_06 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006
2007-07-12
Uchwała NR XXXVI_198_06 w sprawie nadania imnienia Zespołowi Szkół w Pobiednie.
2007-07-12
Uchwała NR XXXV_197_06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/191/06 z dnia 20 lipca 2006 r.
2007-07-12
Uchwała NR XXXV_196_06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
2007-07-12
Uchwała NR XXXV_195_06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bukowsko za I półrocze roku budżetowego.
2007-07-12
Uchwała NR XXXV_194_06 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006
2007-07-12
Uchwała NR XXXV_193_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Pobiedno własności gminy Bukowsko.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIV_192_06 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2011 roku w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Karlikowie stanowiącą własność gminy Bukowsko.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIV_191_06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
2007-07-12
Uchwała NR XXXIV_190_06 w sprawie podziału Gminy Bukowsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w wyborach do Rady Gminy Bukowsko
2007-07-12
Uchwała NR XXXIV_189_06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_188_06 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont w Zespole Szkół w Pobiednie
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_187_06 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont kotłowni w budynku „A” Zespołu Szkół w Bukowsku.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_186_06 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bukowsko
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_185_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Kamienne i Płonna własności gminy Bukowsko.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_184_06 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_183_06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego w miejscowości Wola Piotrowa.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_182_06 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_181_06 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_180_06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego w miejscowości Kamienne.
2007-07-12
Uchwała NR XXXIII_179_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia własności gminy Bukowsko.
2007-07-12
Uchwała NR XXXII_178_06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
2007-07-12
Uchwała NR XXXII_177_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wolica własności gminy Bukowsko.
2007-07-12
Uchwała NR XXXII_176_06 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość położoną w Woli Sękowej stanowiącą własność gminy Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Wola Sękowa.
2007-07-12
Uchwała NR XXXII_175_06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2007-07-12
Uchwała NR XXXI_174_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
2007-07-12
Uchwała NR XXXI_173_06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zboiska własności gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXXI_172_06 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zast
2007-07-11
Uchwała NR XXXI_171_06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bukowsko na rok 2006 .
2007-07-11
Uchwała NR XXXI_170_06 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na 2006r.
2007-07-11
Uchwała NR XXXI_169_06 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
2007-07-11
Uchwała NR XXX_168_05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla Gminy Bukowsko na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2007-07-11
Uchwała NR XXX_167_05 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy w Bukowsku
2007-07-11
Uchwała NR XXX_166_05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2006
2007-07-11
Uchwała NR XXX_165_05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
2007-07-11
Uchwała NR XXVIII_160_05 w sprawie uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
2007-07-11
Uchwała NR XXVIII_159_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej
2007-07-11
Uchwała NR XXVIII_158_05 w sprawie nabycia przez gminę Bukowsko w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Nagórzanach.
2007-07-11
Uchwała NR XXVIII_157_05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
2007-07-11
Uchwała NR XXVII_156_05 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont nawierzchni dróg gminnych.
2007-07-11
Uchwała NR XXVII_155_05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
2007-07-11
Uchwała NR XXVII_154_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nowotaniec własności gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_152_05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_151_05 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Pobiednie.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_150_05 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Nowotańcu.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_149_05 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Bukowsku.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_148_05 w sprawie obciążenia prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_147_05 w sprawie obciążenia prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiące własność gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_146_05 w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie nieruchomości położonych w miejscowości Wola Sękowa i Nadolany własności gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_145_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Przybyszów własności gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXVI_144_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko własności gminy Bukowsko.
2007-07-11
Uchwała NR XXIX_164_05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2007-07-11
Uchwała NR XXIX_163_05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2007-07-11
Uchwała NR XXIX_162_05 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2007-07-11
Uchwała NR XXIX_161_05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
2007-07-10
Uchwała NR XXVI_143_05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Karlików własności gminy Bukowsko.
2007-07-09
Uchwała nr XXVI/142/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko.
 
Archiwalne

2007-07-12 / 2007-07-26
Uchwała NR XXXVII_200_06 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2007-07-11 / 2007-07-25
Uchwała NR XXVII_153_05 w sprawie wydzielenia środków finansowych na remont nawierzchni dróg gminnych.
2006-10-20 / 2006-11-13
UCHWAŁA Nr 4/06 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów odpowiednich rad i wójta w Gminie Bukowsko
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXV/141/05 w sprawie planu sieci publicznych Zespołów Szkół ( Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) oraz granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Bukowsko
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXV/140/05 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXV/139/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXIV/138/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/128/05 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia - dydaktyczno wychowawcze
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXIV/137/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXIV/136/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXIII/134/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bukowsko, Nowotaniec, Pobiedno
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXIII/133/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXII/132/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXII/131/05 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego gminy Bukowsko
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXII/130/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXII/129/05 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXI/128/05 w sprawie regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia - dydaktyczno wychowawcze
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXI/127/05 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXI/126/05 w sprawie uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
2005-09-01 / 2005-12-31
Uchwała nr XXI/125/05 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bukowsko dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy
2005-08-31 / 2005-12-31
Uchwała nr XXI/124/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany własności gminy Bukowsko
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | z 4 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA