Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bolesławiec
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1
tel. (062) 783 60 83, fax (062) 783 60 24
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl, http: www.boleslawiec.net.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 15 LISTOPADA  2005R.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi 29.075.900,61 zł i obejmuje grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej  i wodnej, maszyny, urządzenia i aparaty, środki transportowe specjalnego przeznaczenia (pożarnicze) i inne. Umorzenie stanowi kwotę   16.114.696,42 zł  i  objęte jest kontem 071.

Młyn gospodarczy /dec. kom. GNW 725(23-8)93/  o wartości ewid. 462.480 zł. położony przy ulicy Polnej w Bolesławcu na 3 działkach o pow. łącznej 0,2519 ha. W drodze rokowań(protokół z rokowań na sprzedaż z dnia 7 października 2005r.) został sprzedany na rzecz osoby fizycznej Aktem notarialnym Repertorium A nr 5614/2005 z dnia 18.10.2005r. za cenę 200000,00 zł ze spłatą ratalną do 2007 roku.

Dokonano wykupu - nieruchomości niezabudowanych w Żdżarach od trzecj właścicieli z przeznaczeniem pod boisko sportowe (zadanie inwestycyjne):
-działki nr 377/1 o pow. 0,1265 ha za cenę 1012,00 aktem notarialnym Repertorium A nr 4366 z dnia 18.08.2005r.
- działki nr 380/1 o pow. 0,1648 ha i dz. nr 379/1 o pow. 0,0962 ha za cenę 20088,00 zł aktem notarialnym Repertorium A nr 4359/2005 z dnia 18.08.2005r.
- działki nr 376/1 o pow. 0,1801 ha za cenę 1440,00 zł aktem notarialnym Repertorium AA nr 4373/2005 z dnia 18.08.2005r.

Wykup pozostałych działek przeznaczonych pod boisko będzie możliwy po uregulowaniu stanu prawnego użytkowników przedmiotowych działek.

Jeszcze w roku bieżącym dokonany zostanie wykup działki pod przepompownię w Piaskach oraz wykup działki na poszerzenie drogi gminnej w Bolesławcu.

Dokonano sprzedaży - nieruchomości stanowiących własność Gminy (w drodze przetargów nieograniczonych) i tak:
- działek rolnych nr 269/12, 270/3, 270/4, o pow. łącznej 0,6300 ha w Chróścinie za cenę 8200,00 - aktem notarialnym Rep.A nr 1127/2005 w dniu 28.02.2005r.
- działki nr 166 o pow. 0,4600 ha  w Goli za cenę 8000,00 zł - aktem notarialnym Rep.A nr 1827/2005 w dniu 04.04.2005r.
- działki rolnej nr 880 o pow. 0,5200 ha w Podbolesławcu za cenę 5400,00 zł aktem notarialnym Rep. A nr 3423/2005 w dniu 27.06.2005r.
- działek budowlanych nr 1741 o pow. 0,0390 ha i 1742 o pow. 0,0400 ha w Bolesławcu za cenę 12944,00 zł - aktem notarialnym Rep. A nr 3385/2--5 w dniu 22.06.2005r.

Pięć Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią to wartość ewidencyjna – 16 340 554 zł. W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji wzrosła wartość sieci w Bolesławcu o 430.889 zł. z tyt. częściowej wymiany rur. Po modernizacji pompowni wzrosła również wartość Stacji Uzdatniania Wody w Żdżarach o kwotę 67.063 zł.

Stacje znajdują się na działkach na podstawie:

- Kamionka - 0,30 ha - dec. komunalizac.  nr GNW 725/23-2/91, 

- Mieleszyn - 0 ,10 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-3/91, - 0 ,02 ha wykup od Ag.Roln.Sk.Państwa  - akt not. Rep. nr 468/2000,

- Chróścin- 0,16 ha – dec. komunalizac. 725/23-7/91,

- Bolesławiec - 0,12ha, dec. komunalizac. GNW 725/23-1/91,

- Żdżary– 0,61 ha - dec. komunalizac. nr GNW 725/23-6/91.

Dochody budżetu ze sprzedaży wody planowane na 2005 rok to 210.000 zł.

W 2004r dokonano wymiany sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Bolesławiec i Chotynin na wartość 457 344,75 zł (brutto).

Oczyszczalnia ścieków - wartość ewid. - 1.970.371 zł. i nie ulegała zmianie.

Planowany dochód z eksploatacji w 2005 r. w wys.30.110 zł. nie pokryje kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem. Obiekt oczyszczalni znajduje się na gruntach wykupionych przez Gminę o pow. łącznej 2.98 ha ( 11 aktów notarialnych ).

Kanalizacja - o wartości ewid. 3.688.821 zł to zrealizowane 10 etapów inwestycji. W 2004r zrealizowano 3 etapy budowy kanalizacji o długości 2.316 mb na wartość 1.128.026,10 zł (brutto). Tą inwestycję zakończono realizację skanalizowania wsi Bolesławiec.  Realizacja kolejnych etapów nastąpi w 2005 roku tj. we wsi Podbolesławiec i Chotynin.

Ośrodek Zdrowia - skomunalizowany został decyzją komunalizacyjną nr GNW 725/23-4/91. Ośrodek nadal spełnia swoją rolę, parter budynku wydzierżawiony jest na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, stomatologicznych i apteki. Pozostała część obiektu to lokale mieszkalne. Łączne dochody z najmu wyniosą w 2005 r. 97.400 zł. Nie planuje się sprzedaży obiektu  ani zmiany jego przeznaczenia. Wartość ewidencyjna środka trwałego wynosi 664.212 zł. W 2005r. dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Bolesławcu na wartość   16800,00 zł (brutto).
W roku bieżącym jeszcze zostanie utwardzony plac budynku na powierzchni 182 m2 na wartość 8000,00 zł (brutto).
W budżecie na 2006r. planuje się położenie płytek na schody wejściowe do  budynku Ośrodka Zdrowia.

Obiekty oświatowe  - to 5 budynków szkół podstawowych, 1 sala gimnastyczna, boiska oraz budynki  gospodarcze wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W 2004 r. po termomodernizacji budynku szkoły w Mieleszynie stan środków trwałych  uległ zmianie o wartość 427.074 zł. i aktualna ich wartość ewidencyjna wynosi  2.793.726 zł.
Grunty,na których znajdują się obiekty oświatowe nie są wycenione, a stanowią własność gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnych:

  • Szkoła Bolesławiec - 2,35 ha - dec. nr GGNW 725/23/2/97.
  • Szkoła Piaski - 0,71 ha – dec. nr GGNW 725/23/6/97,
  • Szkoła Mieleszyn - 2.09 ha, - dec. nr  GGNW 725/23/4/97,
  • Szkoła Chróścin -  1,25 ha, -  dec nr GGNW 725/23/5/97, 0,48 ha, - dec. nr GGNW 275/23/8/97,
  • Szkoła Zdżary 1,39 ha, - dec nr GGNW 725/23/3/97. - 0,19 ha, - dec.nr GGNW 725/23/7/97.

Budynek Urzędu Gminy o wartości ewidencyjnej 327.613 zł służy działalności statutowej organom administracji  samorządowej . Działka pod budynkiem o pow.  0,08 ha skomunalizowana dec. nr GNW 725/23/8/91 nie jest wyceniona.

Ośrodek przyrodniczo – archeologiczny wraz z muzeum  o pow. 5,67 położone w Bolesławcu, skomunalizowany decyzjami nr GNW 725/23/12/91, 725/23-13/91, 725/23/14/91, nr 725/23/15/91, nr 725/23-16/92, nr 275/234-4/92,725/23-11/92 i nr 725/23-7/93  wykorzystywany turystycznie i rekreacyjnie, nie przynoszący dochodów.  Dla całości nie ustalono wartości ewidencyjnej. W budynku Domu Kultury powstał punkt informacji turystycznej, którego budowa i organizacja wyniosła 10.194 zł.

Zalew o pow. 1,34 ha (księga wieczysta nr 42043/81) na podstawie umowy  dzierżawy z dnia 26 marca 2001 roku nadal  wydzierżawiany  jest dla Okręgowego Polskiego Związku  Wędkarskiego w Kaliszu.  Dzierżawca w ramach umowy  zobowiązuje się corocznie za prawo korzystania z zalewu wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i  porządkowe  o równowartości 2.000 zł, oraz zarybiać akwen za 3.000 zł.

Drogi , mosty i parkingi  to środki trwałe o łącznej wartości ewidencyjnej  1.972.370 zł. W 2005r. wartość ewidencyjna wzrosła o kwotę  184 288,51 zł w związku z modernizacją dróg dojazdowych do pól we wsi Kolonia Bolesławiec Chróścin na długości 850 m i we wsi Żdżary na odcinku o długości 1 km (zadanie inwestycyjne) (...)

Ochrona p. pożarowa

Środki transportowe tj  samochody pożarnicze oraz inne urządzenia i aparaty   służące bezpieczeństwu osób  to wyposażenie jednostek OSP. W roku 2003   jednostki  OSP doposażono o samochód  pożarniczy Volkswagen nieodpłatnie otrzymany od PPSP Wieruszów. Wartość brutto środków trwałych ochrony p.pożarowej wynosi 479.505 zł.  

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE:

W roku 2005 nie uległy zmianie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy.

Dalsze prawo wieczystego użytkowania posiadają:

  • - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bolesławcu – działki o pow. 0,8059 ha ,
  • - Zakład Usługowo – Handlowy „REM Kępno” sp. z o.o.

Tytułem opłaty rocznej  jednostki wniosą na dochody gminy 293 zł. Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

 
Data wytworzenia: 2007-08-28
Data udostępnienia: 2007-08-28
Ilość wyświetleń: 1315
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Arkadiusz Bak
Zatwierdzone przez: Arkadiusz Bak
Opublikowane przez: Arkadiusz Bak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA