Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bolesławiec
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1
tel. (062) 783 60 83, fax (062) 783 60 24
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl, http: www.boleslawiec.net.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na 15 grudnia 2006r.

I.  Informacja statystyczna o stanie środków trwałych

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi   29.157.103,55 zł. i obejmuje grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia i aparaty, środki transportowe specjalnego przeznaczenia (pożarnicze) i inne. Umorzenie stanowi kwotę 16.412.907,98 zł. i objęte jest kontem 071.

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi 95.510,38 zł. W skład grupy wchodzą: 2 grunty pod przepompownię ścieków, 20 działek budowlanych, 4 grunty pod drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków, 4 grunty pod drogę gminną, grunt pod Hydrofornię i pod wysypisko śmieci.
W 2006r. otrzymano nieodpłatnie darowizną na rzecz Gminy działkę niezabudowaną Nr 165 położoną w Bolesławcu o powierzchni 0,05 ha. 
W 2006r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy (w drodze
przetargów nieograniczonych) :

 • działki nr 375 o pow. 0,11 ha w PIASKACH  za cenę 12.822,20 zł.- aktem notarialnym 
  Rep. A nr 4534/2006 w dniu 11.09.2006r.
 • działki nr 745/1 o pow. 0,07 ha w BOLESŁAWCU za cenę 12.578,20 zł – aktem notarialnym
  Rep.A.nr 6372/2006 w dniu 14.12.2006r.
 • działek nr : 1737, 1738, 1739,1740 o pow. łącznej 0,1560 ha w BOLESŁAWCU za cenę 28.792,00 zł – aktem notarialnym
  Rep.A.nr 6365/2006 w dniu 14.12.2006.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi 3.733.957,62 zł. W skład grupy wchodzą: 3 garaże, 5 budynków gospodarczych, 4 budynki  szkolne, budynek administracyjny, budynek ośrodka zdrowia, muzeum.
W latach 2005-2006 budynek muzeum został poddany modernizacji, której wartość wyniosła 81.773,56 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi 24.509.517,96 zł.
W skład grupy wchodzi 6 studni głębinowych, 1 studnia awaryjna, 10 sieci wodociągowych, ujęcie wody w Chróścinie, kanalizacja w Bolesławcu, oczyszczalnia ścieków, 13 dróg: w tym 7 dróg dojazdowych do pól, 4 drogi gminne, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej; 2 chodniki, parking w Bolesławcu, most na Prośnie, boisko asfaltowe, 5 stacji uzdatniania wody, 4 ogrodzenia, plac zabaw.
W 2006r. dokonano modernizacji 2 dróg dojazdowych do pól w miejscowościach:

 • Kol. Bolesławiec-Chróścin na dł. 850 mb. i szer. 4 m. na nawierzchnię bitumiczną o wartości 97.799,47 zł.
 • Wiewiórka na dł. 400 mb. i szer. 4m. na nawierzchnię tłuczniowo-bitumiczną o wartości 39.293,76 zł.

W latach 2005-2006 został zbudowany i oddany do użytku plac zabaw w Bolesławcu o wartości 138.310,03 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi 312.611,20 zł. W skład grupy wchodzą: 70 zespołów komputerowych, komputer serwer, sieć LAN i zasilanie komputerów, 3 pompy pływające, 1 pompa szlamowa, 4 motopompy dla OSP.
W 2006r. dokonano zakupu 4 wentylatorów do serwera o wartości 116,00 zł. oraz zestawu komputerowego do użytkowania przez pełnomocnika d/s alkoholowych. o wartości 3.998,00 zł.  Dokonano również przekazania 2 zestawów komputerowych (komputer i monitor) nieprzydatnych do pracy w Urzędzie Gminy dla Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu i Szkoły Podstawowej w Mieleszynie. Wartość ewidencyjna każdego zestawu wynosi 4.804,92 zł. oraz dokonano likwidacji następujących środków trwałych, które w ogóle nie nadawały się do dalszego użytku: drukarki Epson Stylus 660 o wartości 918,09zł., 2 zestawów komputerowych o wartości 13.379,81 zł., 2 monitorów kolorowych o wartości 1.220,00zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi 2.534,40 zł. W skład grupy wchodzi zagęszczarka gruntu.

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi 53.413,64 zł. W skład grupy wchodzą: zespół oświetleniowy, 3 radiotelefony, system alarmowania, 2 aparaty powietrzne, działko wodne i nożyce rozporowe dla OSP; fax, centrala abonencka.
W 2006r. dokonano likwidacji teleksu, który nie spełniał wymogów telekomunikacyjnych o wartości ewidencyjnej 54.888,07 zł.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi 403.961,20 zł. W skład grupy wchodzą: samochód ciężarowy-Star 28 oraz 5 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi 45.597,15 zł. W skład grupy wchodzą: 3 kserokopiarki, kosze do gry, drabinki gimnastyczne, projektor.

II. Informacja opisowa o ważniejszych składnikach majątku gminy.

Pięć stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową - wartość ewidencyjna – 16.352.113,04 zł.

Stacje znajdują się na działkach na podstawie:

 • Kamionka – 0,33 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-2/91
 • Mieleszyn – 0,10 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-3/91
                          - 0, 02 ha – wykup od Agencji Rolnej Skarbu Państwa – akt not. Rep. nr 468/2000
 • Chróścin – 0,16 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-7/91
 • Bolesławiec – 0,12 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-1/91
 • Żdżary – 0,61 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-6/91

Sieć wodociągowa obejmuje miejscowości: Bolesławiec, Mieleszyn, Koziołek, Gola, Chróścin, Kolonia Bolesławiec-Chróścin, Żdżary, Kamionka, Kuropki.
Dochody budżetu ze sprzedaży wody planowane na 2007 rok to 210.000zł.

Oczyszczalnia ścieków – wartość ewidencyjna – 1.970.371 zł. i nie uległa zmianie.
Obiekt oczyszczalni ścieków znajduje się na gruntach wykupionych przez Gminę o łącznej pow. 2,98 ha (11 aktów notarialnych).
Planowany dochód z eksploatacji w 2007 roku w wysokości 45.200 zł. nie pokryje kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem.

Kanalizacja – wartość ewidencyjna – 3.688.821 zł. to zrealizowane 10 etapów inwestycji.
Budowa następnych etapów kanalizacji obejmująca wieś Podbolesławiec i Chotynin nastąpi w 2007 roku.
Ośrodek Zdrowia – wartość ewidencyjna – 664.212 zł. Skomunalizowany został decyzją komunalizacyjną nr GNW 725/23-4/91. Ośrodek nadal spełnia swoją rolę, parter budynku wydzierżawiony jest na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, stomatologicznych i apteki. Pozostała część obiektu to lokale mieszkalne plus garaż.
Łączne dochody z najmu wyniosą w 2007 roku 86.500 zł.

Obiekty oświatowe – to 4 budynki szkół podstawowych, 1 sala gimnastyczna, boisko asfaltowe, 2 garaże oraz 5 budynków gospodarczych wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Wartość ewidencyjna wynosi 2.785.812 zł.
Grunty, na których znajdują się obiekty oświatowe nie są wycenione, a stanowią własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnych:
– Szkoła Bolesławiec – 2,32 ha – dec. nr GNW 725/23-2/97
– Szkoła Mieleszyn – 2,09 ha – dec. nr GNW 725/23-4/97
– Szkoła Chróścin – 1,25 ha – dec. nr GNW 725/23-5/97
                                 - 0,48 ha – dec. nr GNW 725/23-8/97
– Szkoła Żdżary  – 1,39 ha - dec.  nr GNW 725/23-3/97
                         - 0,19 ha – dec. nr GNW 725/23-7/97

Budynek Urzędu Gminy -  wartość ewidencyjna – 327.613 zł. Służy działalności statutowej organom administracji samorządowej. Działka pod budynkiem o pow. 0,08 ha skomunalizowana dec. nr GNW 725/23-8/91 nie jest wyceniona.

Ośrodek przyrodniczo-archeologiczny wraz z muzeum - o pow. 5,76 ha położone w Bolesławcu, skomunalizowany decyzjami nr GNW 725/23-12/91, 725/23-13/91, 725/23-14/91, 725/23-15/91, 725/23-16/92, 725/23-4/92, 725/23-11/92, 725/23-7/93 wykorzystywany turystycznie i rekreacyjnie, nie przynoszący dochodów.

Dla całości tego majątku nie ustalono wartości ewidencyjnej.
W budynku Domu Kultury jest Punkt Informacji Turystycznej, którego budowa i organizacja wyniosła 10.194 zł.
Zalew - o pow. 1,34 ha (księga wieczysta nr 42043/81) na podstawie umowy dzierżawy z dnia 26 marca 2001 r. Nadal wydzierżawiany jest dla Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu. Dzierżawca w ramach umowy zobowiązuje się corocznie za prawo korzystania z zalewu wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe o równowartości 2.000 zł. oraz zarybiać akwen za 3.000 zł.

Drogi, mosty i parkingi – to środki trwałe o łącznej wartości ewidencyjnej 2.332.367 zł.
W 2006 roku wartość ewidencyjna wzrosła o kwotę 137.767,43 zł. w związku z modernizacją dróg dojazdowych do pól we wsi Kolonia Bolesławiec-Chróścin na długości 850mb. i we wsi Wiewiórka na długości 400mb.
Ochrona p. Pożarowa – wartość ewidencyjna środków trwałych – 479.505 zł.
Środki transportowe tj. Samochody pożarnicze oraz inne urządzenia i aparaty służące bezpieczeństwu osób to wyposażenie jednostek OSP, m.in.: pompy i motopompy, zespół oświetleniowy, radiotelefony, system alarmowania, aparat powietrzny, działko wodne, nożyce rozporowe.

Wieczyste użytkowanie – w roku 2006 nie uległy zmianie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy. Dalsze prawo wieczystego użytkowania posiadają:

 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Bolesławcu – nieruchomość gruntowa o pow. 0,8059 ha,
 • Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z.o.o. - nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha,
 • osoba fizyczna, P. Anna i Krzysztof Ciężcy – nieruchomość gruntowa o pow. 0,0449 ha.

Tytułem opłaty rocznej jednostki wniosą na dochody Gminy 949 zł.
Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

 
Data wytworzenia: 2007-03-23
Data udostępnienia: 2007-03-23
Ilość wyświetleń: 2450
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Anna Mania
Zatwierdzone przez: Anna Mania
Opublikowane przez: Arkadiusz Bak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA