Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Bogdańcu
66-450 Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45
tel. 95 75 10 210, fax 95 75 10 209
e-mail: urzad@bogdaniec.pl, http: www.bogdaniec.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
67787 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
20402 - Praca, str. 1
10448 - Wnioski, str. 1
7978 - Prawo, str. 1
6967 - Jednostki organizacyjne, str. 1
6920 - Władze, str. 1
6898 - Uchwały Rady, str. 1
6783 - Urząd, str. 1
6371 - Jednostki pomocnicze, str. 1
6306 - Finanse, str. 1
6256 - Wybory, str. 1
5916 - Ewidencje, rejestry i archiwa, str. 1
5888 - Placówki oświatowe, str. 1
4904 - Ośrodek Pomocy Społecznej, str. 1
4547 - Sprawozdania, str. 1
4412 - Budżet, str. 1
4390 - Redakcja, str. 1
4248 - Wójt, str. 1
4243 - podatki i opłaty, str. 1
4097 - Majątek podmiotu, str. 1
4045 - Zarządzenia, str. 1
4019 - Radni, str. 1
3904 - Dług publiczny, str. 1
3734 - Majątek jednostek podległych, str. 1
3712 - Struktura organizacyjna, str. 1
3633 - Pomoc publiczna, str. 1
3629 - Dochody i straty spółek, str. 1
3593 - Ciężar publiczny, str. 1
3477 - Dane statystyczne, str. 1
3421 - Emisja obligacji Gminy Bogdaniec, str. 1
3188 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
3161 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy, str. 1
3134 - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy, str. 1
3106 - Sekretarz, str. 1
3070 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec, str. 1
3056 - Statut Gminy, str. 1
3049 - Raport o stanie gminy, str. 1
3023 - Skarbnik, str. 1
2914 - Archiwum uchwał i zarządzeń 2003-2004, str. 1
2806 - Fundusz sołecki, str. 1
2783 - Regulamin, str. 1
2757 - Informacje nieudostępnione, str. 1
2733 - Jak załatwić sprawę w Urzędzie, str. 1
2584 - Kontant z Urzędem Gminy, str. 1
2544 - Wykaz skarg i wniosków, str. 1
2368 - Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych, str. 1
2227 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012, str. 1
1992 - Dane statystyczne, str. 2
1974 - Praca, str. 2
1833 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
1793 - Referat Budżetu i Finansów, str. 1
1721 - Referat Ifrastruktury Techniczej,Ochrony Środowiska i Rolnictwa, str. 1
1467 - Wybory, str. 3
1442 - Wybory, str. 2
1377 - Stanowisko ds. Kadr, Oświaty i Prowadzenia Sekretariatu., str. 1
1286 - Ośrodek Pomocy Społecznej, str. 2
1236 - Stanowisko ds. Obsługi Rady, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Zarzadzania Kryzysowego., str. 1
1169 - Dane statystyczne, str. 3
1165 - Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, str. 1
1107 - Sprawozdania, str. 2
1086 - Dane statystyczne, str. 4
1082 - Zarządzenia, str. 3
1055 - Zarządzenia, str. 2
1042 - Zarządzenia, str. 4
968 - Archiwum uchwał i zarządzeń 2003-2004, str. 2
680 - Jak załatwić sprawę w Urzędzie, str. 2
476 - Sprawozdania, str. 3
0 - Stypendia, str. 1
0 - Przetargi - wyniki, str. 1
0 - Świadczenia rodzinne, str. 1
0 - Przetargi, str. 1
0 - Ogłoszenia, str. 1
0 - Uchwały - projekty, str. 1
0 - Protokoły, str. 1
0 - Obwieszczenia, str. 1

aktualności
1424 - Przetargi: Ogłoszenie I Publicznego Przetargu Ograniczonego - dotyczy sprzedaży na własność zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Bogdaniec - obręb nr 4
1333 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Strugała Barbara - Radny Gminy
1300 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1220 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Pławska Krystyna - Radny Gminy
1219 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Hanczyn Jolanta - Radny Gminy
1198 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Lipińska Małgorzata - Radny Gminy
1188 - Świadczenia rodzinne: Dochód kwalifikujący do uzyskania zasiłku rodzinnego
1186 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Jastrzębski Waldemar - Radny Gminy
1185 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1180 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w Gminie Bogdaniec.˝
1161 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1136 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Bogdańcu
1112 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bogdaniec
1096 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Bednarska Stanisława - Radny Gminy
1075 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Boduch Michał - Radny Gminy
1067 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.˝Przebudowa dróg gminnych ul. Różana w Bogdańcu i ul. Osiedlowa w Jeninie w formie ciągu pieszo jezdnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej˝
1051 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Cytlak Janina
1046 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Kaszewska Teresa - Radny Gminy
1045 - Przetargi: Ogłoszenie I Publicznego Przetargu Nieograniczonego sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych w miejscowościach Stanowice i Motylewo
1040 - Stypendia: Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego
1040 - Świadczenia rodzinne: Jakie dokumenty nalezy składać wraz z wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne?
1038 - Stypendia: Stypendia na rok szkolny 2006/2007
1037 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
1037 - Świadczenia rodzinne: Nowy dodatek do zasiłku rodzinnego
1035 - Przetargi: I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność niezabudowanych nieruchomości, które są położone w miejscowości Jenin -obręb nr 5 na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie
1028 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Cytlak Janina - Radny Gminy
1025 - Świadczenia rodzinne: Zaliczka alimentacyjna od 1 września 2005r.
1024 - Przetargi: Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - ˝ Odbudowa zbiorników małej retencji w obrębie cieku Bogdanka˝
1019 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działki nr 150/10 w Racławiu
1014 - Ogłoszenia: Zespoł Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Bogdańcu
1009 - Świadczenia rodzinne: Dodatki do zasiłku rodzinnego
1008 - Protokoły: Protokół z przeprowadzonego przetargu w dniu 23 listopada 2005r. ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Jeninie.
1006 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Wróblewski Dariusz - Radny Gminy
1005 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1000 - Protokoły: Protokół z postępowania o zamówienie publiczne- Dowóz dzieci do szkół w roku szk. 2003/2004 -w trybie zapytanie o cenę
997 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
997 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste
996 - Protokoły: Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec
992 - Protokoły: Protokół poprzetargowy
989 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Sareń- Łagocka Alina - Radny Gminy
988 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Zadworny Zenon - Radny Gminy
984 - Uchwały - projekty: PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY
982 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Zadworny Zenon - Radny Gminy
981 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Celowego Gmin MG-6
980 - Przetargi: I Publiczny Przetarg Pisemny Ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Bogdaniec
980 - Świadczenia rodzinne: Jakie dokumenty należy składać wraz z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny?
979 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Krystyna Pławska Wójt Gminy Bogdaniec
979 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Pułkowski Paweł - Radny Gminy
978 - Świadczenia rodzinne: Komu wypłaca gmina?
966 - Protokoły: Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzony przez RIO w Zielonej Górze.
965 - Świadczenia rodzinne: Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
962 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Helesińska - Bloch Zofia - Skarbnik Gminy Bogdaniec
961 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały budżetowej na rok 2007
960 - Protokoły: Protokół z postępowania o zamówienie publiczne- Dowóz dzieci do szkół w roku szk. 2003/2004
960 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w spr. obsługi gastronomicznej Święto Chleba 2010
958 - Świadczenia rodzinne: Jakie dokumenty nalezy składać ubiegając się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku.
956 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Reks Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu
956 - Przetargi: III Publiczny przetarg pisemny nieograniczony dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 3/8 położonej w miejscowości Stanowice
954 - Stypendia: Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym
948 - Świadczenia rodzinne: Dochód kwalifikujący do zasiłku.
946 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały - plan odnowy Jenina
945 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Pławska Krystyna - Wójt Gminy
944 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Kaszewska Teresa - Radny Gminy
942 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Adamczak Waldemar - Radny Gminy
942 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Dobosiewicz Zuzanna - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu
940 - Protokoły: PROTOKÓŁ Z XXII SESJI RADY GMINY W DNIU 28 LUTEGO 2005R.
936 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Bodych Michał - Radny Gminy
934 - Protokoły: Protokół kontroli Gminy Bogdaniec przeprowadzonej przez NIK w dn.02-17.10.2007r.
933 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Pułkowski Paweł - Radny Gminy
931 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Sowa Krzysztof - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubczynie
927 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie : zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.
925 - Stypendia: INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC
924 - Przetargi: I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dot. sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego i oddania gruntu we współużytkowanie wieczyste
923 - Obwieszczenia: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BOGDANIEC
920 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Breń Krystyna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
919 - Protokoły: Protokół z kontroli przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.
918 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Podgórski Franciszek - Radny Gminy
916 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały - zmiany budżetu 2008
914 - Przetargi: I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony-dotyczący sprzedaży na własność niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowościach Jenin, Bogdaniec, Chwałowice
914 - Uchwały - projekty: Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008r.
910 - Ogłoszenia: Gmina Bogdaniec z lotu ptaka
908 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Adamczak Waldemar - Radny Gminy
906 - Przetargi: I Publiczny Przetarg Pisemny Ograniczony sprzedaży na własność niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Bogdaniec - obręb nr 4 na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie.
906 - Protokoły: Protokół z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec w dniu 29 marca 2005r.
905 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały - plan odnowy miejscowości Stanowice
904 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
904 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Hanczyn Joanna - radna gminy
903 - Przetargi: Pisemny Przetarg Nieograniczony - sprzedaż działek
900 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Wróblewski Piotr - Radny Gminy
897 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały - pomoc przy zakupie cysterny na wodę
896 - Oświadczenia majątkowe 2006 r. (początek kadencji): Krzyszkowska Zdzisława - Radny Gminy
896 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Lipińska Małgorzata - Radny Gminy
894 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Strugała Barbara - Radny Gminy
892 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Drozd Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jenińcu
888 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały - plan odnowy Racławia
886 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dot. przygotowania gorącego posiłku.
885 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Sareń - Łagocka Alina - Radny Gminy
885 - Ogłoszenia: Ogłoszenie-zawarcie umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
885 - Przetargi: II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony, sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości w m. Jenin.
882 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Podgórski Franciszek - radny gminy
882 - Ogłoszenia: Regulamin festynu ˝Lubuskie Święto Chleba˝ 2010
882 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Telesińska-Bloch Zofia - Skarbnik Gminy Bogdaniec
881 - Przetargi: Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza : IV Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony - dotyczący sprzedaży na własność niezabudowanych nieruchomości, I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony - dotyczący sprzedaży na własność zabudowanych nieruchomości
880 - Uchwały - projekty: Projewkt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
878 - Przetargi: II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dot. sprzedaży na własność niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowościach Jenin, Bogdaniec, Chwałowice
876 - Świadczenia rodzinne: Nowy system świadczeń rodzinnych
875 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Sitasz Dorota - Dyrektor SP Jenin
874 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Dobosiewicz-Ficner Zuzanna - Kierownik GOPS
873 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Czujko Anna - Dyrektor SP w Jenińcu
865 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2008r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego
865 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Saracen Alina - radna gminy
865 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Hanczyn Jolanta - Radny Gminy
863 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Czujko Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasińcu
861 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bogdańcu
860 - Przetargi: II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Stanowice
860 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Strugała Barbara - radna gminy
860 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
860 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie : zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.
859 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Krzyszkowska Zdzisława - radna gminy
858 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Sowa Krzysztof - Dyrektor SP w Lubczynie
857 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
857 - Uchwały - projekty: projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności , wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.
856 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dożywianie dzieci w szkole i dorosłych
853 - Przetargi - wyniki: Wynik publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
852 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Dymitrów Eugeniusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jesinie
849 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o I Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości, położonych w miejscowościach na terenie gminy Boganiec
848 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Breń Krystyna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
848 - Stypendia: INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
846 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Boduch Michał - radny gminy
844 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Bednarska Stanisława - radna gminy
844 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Dymitrów Eugeniusz - Dyrektor SP w Jeninie
842 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Arcab Jan -Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
842 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.
841 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Jastrzębski Waldemar - Radny Gminy
837 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Dauksza Jolanta - Seketarz Gminy Bogdaniec
835 - Przetargi - wyniki: Przebudowa drogi gminnej Lubczyno -Droga do szkoły
835 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Reks Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu
834 - Ogłoszenia: Wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Lubczynie
831 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Dauksza Jolanta - Sekretarz Gminy Bogdaniec
830 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Krzyszkowska Zdzisława - Radny Gminy
828 - Przetargi - wyniki: Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń na sklepiki szkolne.
824 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- ”Modernizacja dróg rolniczych w 2008r”
823 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Janina Cytlak - Przewodnicząca Rady Gminy
823 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ˝Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w Gminie Bogdaniec.˝
821 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Pulkowski Andrzej - radny gminy
821 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Słowackiego w Łupowie
820 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
819 - Ogłoszenia: Komunikat Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy zakładu przetwarzania zużytych baterii na działce nr 1/36 obręb Stanowice
819 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach przetargu na zadanie: ”Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku w postaci zup wraz z wkładką mięsną”.
817 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o przetargu nieograniczonym dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Gorzowie Wlkp.
816 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008
816 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Jeninie
815 - Przetargi: Organizacja obozów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej w sezonie letnim w 2007r”
813 - Przetargi: I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony - sprzedaż nieruchomości w miejscowości Racław
812 - Ogłoszenia: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  JENIŃCU
811 - Przetargi: III Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dot. sprzedaży na własność niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowościach Jenin, Bogdaniec, Chwałowice
809 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Arcab Jan - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
809 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Jastrzębski Waldemar - radny gminy
807 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - zawarcie umowy na wykonanie modernizacji dróg gminnych
807 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zawarciu umowy - budowa sali wiejskiej w Łupowie
805 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Zadworny Zenon - radny gminy
804 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Adamczak Waldemar - radny gminy
803 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zawarciu umowy - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009r.
802 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o zawarciu umowy - Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2007r.
801 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Różana w Bogdańcu i ul.Osiedlowa w Jeninie
800 - Przetargi - wyniki: Rozstrzygnięcie przetargu - Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej wraz z przyłączami oraz przepompownią strefową w m. Racław
800 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Krystyna Pławska Wójt Gminy Bogdaniec
800 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach publicznego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bogdańcu przy ul. Szkolnej 12
799 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2009r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.
798 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa sali wiejskiej na bazie kontenerów w Łupowie wraz z infrastrukturą
796 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Kaszewska Teresa - radna gminy
794 - Ogłoszenia: Komunikat w sprawie upływu terminu składania wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych.
794 - Ogłoszenia: Oferta na obsługę gastronomiczną na Lubuskie Święto Chleba.
794 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy Bogdaniec
793 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Podgórski Franciszek - Radny Gminy
793 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
793 - Ogłoszenia: Wysokość środków z funduszu sołeckiego na rok 2011
789 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ”Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2008r”
788 - Przetargi - wyniki: Rozstrzygnięcie protestu dot. zamówienia na „budowę sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej wraz z przyłączami oraz przepompownią strefową w miejscowości Racław”
788 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
787 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009”
787 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Bogdańcu
787 - Ogłoszenia: Komunikat Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin
786 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.˝Przebudowa dróg gminnych ul.Różana w Bogdańcu i ul.Osiedlowa w Jeninie w formie ciągu pieszo jezdnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.˝
786 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu budżetu gminy na 2010 rok.
784 - Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.: Bednarska Stanisłwa - Radny Gminy
783 - Przetargi - wyniki: Wyniki I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
783 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wyniku III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stanowicach
782 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Racławiu
781 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stanowicach
780 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa drogi ul. Gwiaździsta w Jeninie
780 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
779 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  JENINIE
774 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Łupowie
774 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.
772 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku nr 54 położonego w miejscowości Kwiatkowice
770 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008”
770 - Przetargi: Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - ˝Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w Gminie Bogdaniec.˝
769 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu dot. dożywiania 150 dzieci na terenie gminy Bogdaniec
769 - Przetargi - wyniki: Informacja Kierownika GOPS w Bogdańcu o wynikach przetargu na zadanie: ˝Dożywianie dzieci polegające na przygotowaniu posiłków jednodaniowych i ich dowóz do 4 szkół na terenie gminy Bogdaniec wraz z dostawą naczyń”
768 - Przetargi - wyniki: Budowa sieci wodociągowej w m. Racław
767 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyboru oferenta na obsługę gastronowmiczną ˝Lubuskiego Święta Chleba˝
766 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stanowicach
765 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o I i II Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym - dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości, położonych w miejscowościach Jeniniec, Jeżyki, Jenin na terenie gminy Bogdaniec -woj. lubuskie.
762 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Lipińska Małgorzata - radna gminy
760 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o llokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
760 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010˝.
759 - Oświadczenia majątkowe za 2007 rok: Wróblewski Dariusz - radny gminy
758 - Przetargi: Przetarg Pisemny Nieograniczony - sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości , miejscowość Jenin.
757 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wlkp”
751 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu budżetu gminy na 2009 rok
749 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Jeninie, Bogdańcu i Racławiu
747 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w Jeninie
747 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o zawarciu umowy - prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2008r.
744 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach publicznego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bogdańcu przy ul. Leśnej
742 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Bogdaniec, Motylewo, Jenin
739 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec - dot. wydania decyzji środowiskowej - ciąg pieszo-jezdny Bogdaniec-Jenin
737 - Przetargi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - dożywianie dzieci w szkole i dorosłych
735 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Jeninie
735 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jeniniec w Gminie Bogdaniec˝.
733 - Stypendia: INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
731 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 14 maja 2007r. budowa w pasach drogowych dróg oświetlenia drogowego
731 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
730 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zawarciu umowy - Przebudowa drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych, ul. Gwiaździsta w Jeninie
729 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - wykonanie modernizacji dróg gminnych (rolniczych) w 2007r
727 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ˝Modernizacja dróg rolniczych w 2009r, o łącznej długości 5.589 mb˝
726 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku nr 54 położonego w miejscowości Kwiatkowice
726 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 PZP o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR
726 - Ogłoszenia: Polsko - niemieckie spotkania integracyjne "Razem łatwiej" 14-15 kwietnia 2007 r. Hala Sportowa w Bogdańcu
725 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
725 - Przetargi: Odwołanie I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18/3 położonego w miejscowości Motylewo obręb nr 4 gm. Bogdaniec na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 180/1.
723 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach publicznego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bogdańcu przy ul. Ogrodowej
722 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Janina Cytlak - Przewodnicząca Rady Gminy
720 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Wieprzyce i Jeżyki
719 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Chwałowice, Jenin i Bogdaniec
717 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdanieco wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Motylewie
716 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łupowie
715 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zawarciu umowy - prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2009r.
714 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na realizację zadania ˝Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w Gminie Bogdaniec
712 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do opracowywania projektu budżetu gminy na 2011 rok oraz założenia do budźetu Gminy Bogdaniec na 2011 r.
711 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. przetarg- zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bogdaniec
711 - Przetargi: Przetarg - ˝Utworzenie klasopracowni komputerowych poprzez modernizację sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jeninie˝
710 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o przetargu nieograniczonym dot. ˝Modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Jeżyki w 2010r˝
707 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości w m. Jenin
707 - Obwieszczenia: Komunikat Wójta Gminy Bogdaniec
706 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
706 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu
705 - Przetargi: Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Różanej w Bogdańcu
704 - Obwieszczenia: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia
704 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeżyki w Gminie Bogdaniec ˝
703 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa bioelektrowni gazowej w Stanowicach
703 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu post. admin. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę ciągu pieszo-jezdnego – ul. Osiedlowa w Jeninie oraz ul. Różana w Bogdańcu
702 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - boisko Jeżyki
702 - Uchwały - projekty: projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
701 - Ogłoszenia: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bogdaniec w roku szkolnym 2008/2009
701 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Racław, Łupowo, Jenin
695 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na wykonanie otworu zastępczego nr 2 B w utworach czwartorzędowych na ujęciu wody dla wsi Stanowice
694 - Ogłoszenia: Informacja o wysokości środków z funduszu sołeckiego na rok 2010
693 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2009 roku w kwocie 1.000.000,00 zł˝.
693 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ˝Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w m. Łupowo i Jenin, o długości łącznej 2.117 mb˝
691 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.11. 2007 roku - dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej
690 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego
689 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.nadbudowy z możliwością rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdańcu
689 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
688 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo-jezdnego – ul. Osiedlowa w Jeninie oraz ul. Różana w Bogdańcu
688 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E - budowa gazociągu średniego ciśnienia z pasa drogowego drogi powiatowej
688 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
686 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Telesińska-Bloch Zofia - Skarbnik Gminy Bogdaniec
686 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia
685 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku nr 54 położonego w miejscowości Kwiatkowice
685 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Leśnej dla potrzeb budynku mieszkalno- wypoczynkowego z funkcją zakwaterowania turystów w Bogdańcu
683 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BOGDANIEC - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Łupowie
683 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2010r. ˝
683 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 września 2005r - postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
681 - Przetargi: Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2007r”
681 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - ˝Modernizacja dróg rolniczych w 2009 r.˝
681 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Zadworny Zenon - radny gminy
679 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2011r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.
676 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Krystyna Pławska Wójt Gminy
676 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Sitasz Dorota - Dyrektor SP Jenin
675 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Pocztowej w Bogdańcu
674 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - opracowanie projektu budżetu gminy
674 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Janina Cytlak - Przewodnicząca Rady
674 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Jeninie
673 - Przetargi: Ogłoszenie I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe zabudowane położone w miejscowości Jenin Gminy Bogdaniec- woj. lubuskie
673 - Obwieszczenia: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BOGDANIEC
671 - Ogłoszenia: I Międzynarodowy Maratoion Przyjaźni „Szlakami rezerwatów i parków krajobrazowych”
668 - Ogłoszenia: Festiwal Piosenki
668 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 27 września 2006r. budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
667 - Przetargi: Budowa oświetlenia drogowego w m. Jeniniec, Łupowo, Krzyszczynka"
666 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Krzyszkowska Zdzisława - radna gminy
665 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Pocztowej w Bogdańcu
664 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego
663 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
663 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2004r. - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV przy ul. Parkowej w Jeninie
661 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na˝Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w  Gminie Bogdaniec.˝
660 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dn. 04.12.2008r.-modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty na odcinku Gorzów- Jasiniec
660 - Obwieszczenia: Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekle wraz z niezbędną instalacją dla potrzeb budynku Remizy Strażackiej na dz nr 258 przy ul. Mickiewicza w Bogdańcu
660 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 18 października 2005r
659 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 16 luty 2006 w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
658 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. rozbudowy z możliwością nadbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza w Bogdańcu
658 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 28.04.2006r. - decyzja środowiskowa
658 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonych w miejscowościach Chwałowice, Jenin i Bogdaniec
658 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. ˝Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011˝.
656 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
656 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały budżetowej na 2010r.
656 - Obwieszczenia: Obieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Szkolnej, Kościelnej i Ogrodowej w Bogdańcu.
655 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy gazociągu wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia oraz instalacji gazu dla potrzeb realizowanego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Bogdańcu
654 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Chwałowice, Jenin i Bogdaniec
653 - Przetargi: Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony - sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości w m. Jenin, gm. Bogdaniec
653 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Leśnej dla potrzeb budynku mieszkalno- wypoczynkowego w Bogdańcu
652 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. przebudowy z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia edukacyjno-socjalne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul.Dworcowej w Bogdańcu
652 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2004r. - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przykanalikami w m. Bogdaniec, motylewo
652 - Obwieszczenia: Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną instalacją dla potrzeb budynków Remizy Strażackiej i Sali Wiejskiej na dz nr 159/2 w Lubczynie, gmina Bogdaniec
651 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Lipińska Małgorzata - radna gminy
649 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 14 czerwca 2010r. dot. budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polnej w Bogdańcu
649 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Wilk Monika Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
648 - Przetargi: Wykonanie otworu zastępczego nr 2 B w utworach czwartorzędowych na ujęciu wody dla wsi Stanowice ”
647 - Przetargi: Przetarg - Remont - wymiana pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Bogdańcu
647 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 lipca 2005r.
646 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Boduch Michał - radny gminy
645 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - budowa sali wiejskiej w miejscowości Racław
645 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22 lutego 2005 roku
645 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Wróblewski Dariusz - radny gminy
643 - Przetargi - wyniki: Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu o wynikach przetargu na zadanie: ˝Dożywianie dzieci ˝
643 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Pocztowej w Bogdańcu
642 - Przetargi: Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości, położonych w miejscowościach Jeniniec, Jeżyki, Jenin
642 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. przebudowy z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia edukacyjno-socjalne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Bogdańcu
642 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ˝Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2009r˝
640 - Ogłoszenia: Realizacja zadania pn.:"Dostosowanie OPS w Bogdańcu do potrzeb osób niepełnosprawnych"
640 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
640 - Przetargi: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu
639 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2006r w sprawie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Gwiaździstej w jeninie.
638 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp.
638 - Stypendia: INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
638 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Jastrzębski Waldemar - radny gminy
637 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze terenu położonego w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza i ul. Leśnej.
636 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 maja 2009 roku - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania
636 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej na działkach z obrębu nr 3 Łupowo
635 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
634 - Przetargi: Ogłaszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu oznakowanego marki POLONEZ 125 PN
633 - Przetargi: Publiczny Pisemny Przetarg Nieograniczony - zbycie na własność niezabudowanych nieruchomości w m. Jenin, gm. Bogdaniec
632 - Przetargi: Ogłoszenie I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane położone w miejscowościach Stanowice , Jenin,Bogdaniec, Jeżyki i Jeniniec na terenie gminy Bogdaniec- woj. lubuskie
632 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania - Budowa sieci wodociągowej w m. Podjenin
632 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Wieprzycach
632 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Deszczno
631 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie dzieci w szkole
631 - Przetargi: ”Przebudowa drogi gminnej: Lubczyno – droga do szkoły”
631 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2005r. Wójta Gminy Bogdaniec
630 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2006 r.
630 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 lutego 2005r. - PHU PETROL
630 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polnej (bocznej) w Bogdańcu
629 - Przetargi: Tryb przeprowadzenia rokowań
629 - Przetargi: Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej wraz z  przyłączami oraz przepompownią strefową w miejscowości Racław”
628 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. rozbudowy budynku szkoły wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 151/9 w Jenińcu 8a, gmina Bogdaniec.
626 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Przebudowę drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych, ul. Gwiaździsta w Jeninie.˝
625 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu bankowego
625 - Przetargi: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Podjenin
624 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o Przetargu nieograniczonym na remont obiektów użyteczności publicznej w gminie Bogdaniec.
624 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Bednarska Stanisława - radna gminy
623 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont budynku Urzędu Gminy w Bogdańcu.
622 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. ERA na terenie działki nr 114 przy ul. Polnej w Łupowie, gmina Bogdaniec.
621 - Przetargi: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - prace modernizacyjne oraz remonty dróg gminnych
621 - Przetargi - wyniki: Informacja Kierownika GOPS w Bogdańcu dot.: ˝Dożywianie dzieci polegające na przygotowaniu gorących posiłków w postaci drugiego dania z komponentów zakupionych na koszt wykonawcy oraz dostarczenie tych posiłków do 4 szkół na ter. gm. Bogdaniec˝
620 - Ogłoszenia: I Bieg Rodzinny w Bogdańcu - 19 sierpnia 2006r.
619 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Leśnej w Bogdańcu
618 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w  Gminie Bogdaniec.˝
618 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w dzierżawę
618 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polnej w Bogdańcu.
618 - Przetargi: Dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
617 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie ˝Zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2009/2010˝
617 - Obwieszczenia: Obwieszczenia z dnia 24 maja 2006r - budowa sieci wodociągowej w m. Podjenin, gm. Bogdaniec.
616 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dot. przebudowy dróg gminnych ul. Różana w Bogdańcu i  Osiedlowa w Jenienie
616 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 13 października 2005 roku Wójta Gminy Bogdaniec
615 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 lutego 2005 roku
615 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Przejazdowej i ul. Polnej w Bogdańcu.
615 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o II Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Jenin Gmina Bogdaniec.
614 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:˝ Modernizacja dróg rolniczych w 2009r˝.
614 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 22/2006 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007
614 - Przetargi: Prace geodezyjne w 2006 r pod potrzeby Urzędu Gminy
614 - Przetargi: Dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
614 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Zuzanna Dobosiewicz Kierownik GOPS w Bogdańcu
614 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy gazociągu wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia na działkach nr 231/22, 271/1 do budynku na dz. nr 271/5 w Bogdańcu.
611 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o III Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Jenin, Gmina Bogdaniec -woj.
611 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ˝Modernizacja dróg rolniczych, o długości 5.589 mb˝
611 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 maja 2010r. dot.budowy elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polnej w Bogdańcu.
611 - Obwieszczenia: postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
610 - Ogłoszenia: Oferta sprzedaży kontenerowej oczyszczalni ścieków typ ANA.
610 - Ogłoszenia: Informacja Pełnomocnika Wójta ds Osób Niepełnosprawnych
607 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o Przetargu nieograniczonym dotyczący przebudowy dróg gminnych.
606 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Wieprzycach.
606 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy z przebudową istniejącego toru żużlowego w Stanowicach
606 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej przy ul. Słowackiego w Łupowie
606 - Obwieszczenia: Komunikat Wójta gminy Bogdaniec - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Łupowie
606 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ˝Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Bogdańcu ˝
605 - Obwieszczenia: O B W I E S Z C Z E N I E o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
603 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Saracen Alina - radna gminy
603 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Strugała Barbara - radna gminy
603 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Adamczak Waldemar - radny gminy
603 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2002 Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bogdaniec
603 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej przesyłowo - rozdzielczej na terenie wsi Racław.
602 - Przetargi: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 PLN
602 - Przetargi - wyniki: Dostosowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu - wynik
601 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Pulkowski Andrzej - radny gminy
601 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Sowa Krzysztof - Dyrektor SP w Lubczynie
601 - Ogłoszenia: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogdańcu
600 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2005
600 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polnej (bocznej) w Bogdańcu.
598 - Ogłoszenia: "Lubuskie Święto Chleba - Bogdaniec 2005"
598 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Bogdaniec
597 - Ogłoszenia: Informacja o możliwości wydzierżawienia niezabudowanych nieruchomości na terenie Gminy Bogdaniec - Stanowice
596 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym oraz kanalizacji ciśnieniowej – tłocznej w miejscowości Stanowice i Racław-zakończenie postępowania administracyjnego
596 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2003r, - postępowanie w sprawie " Przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia"
596 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Waldemar Adamczak - radny
596 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Michał Boduch - radny
595 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Kaszewska Teresa - radna gminy
595 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 22 lipca 2010 roku - dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn 0,4 kV przy ul. Akacjowej w Jeninie, gmina Bogdaniec.
594 - Przetargi: Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę pomieszczeń na sklepiki szkolne
594 - Przetargi: Pisemny Przetarg Nieograniczony - sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomosci, Jenin, gm. Bogdaniec
594 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Różanej w Bogdańcu.
593 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Podgórski Franciszek - radny gminy
589 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zadania pn.:˝Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w m. Łupowo i Jenin o łącznej długości 2.117 mb˝.
588 - Obwieszczenia: Obieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Jeninie
586 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Hanczyn Joanna - radna gminy
586 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o wyniku postępowania - Prace modernizacyjne i remonty bieżące dróg gminnych w 2005r.
586 - Przetargi: Remont połaci dachowych budynku Zespołu Szkół w Jeninie
585 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 10 marca 2005r Wójta Gminy Bogdaniec- linia kablowa
584 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenin w  Gminie Bogdaniec.˝
584 - Protokoły: Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bogdańcu w dniu 23 lutego 2010r.
584 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy gazociągu wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia oraz instalacja gazu dla potrzeb realizowanego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej (sięgacz)
583 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Wyposażenie budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Bogdańcu - dostawa z montażem
583 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Alina Saracen - radna
583 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2005r. Wójta Gminy Bogdaniec
582 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Szkolnej (bocznej) w Bogdańcu
582 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Stanisława Bednarska - radna
582 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Bogdaniec, Jenin
581 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Odbudowa zbiorników małejretencji w obrębie cieku Bogdanka˝
580 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE z dnia 15.06.2005r Wójta Gminy Bogdaniec - postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
580 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
579 - Przetargi: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Bogdaniec, Motylewo”
578 - Przetargi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007
578 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do Zespołu Szkół Bogdaniec.
578 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania w sprawie - Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2006r.
577 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 9 maja 2006r. - budowa elektroenergetycznej linii kablowej
577 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania - Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Wiśniowa w Jeninie.
577 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ulic Pocztowej i Różanej w Bogdańcu
577 - Obwieszczenia: Obwieszczenia z dnia 22 czerwca 2010 roku dot. budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz przyłączy kablowych przy ul. Akacjowej w Jeninie
576 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości położonych w Jeninie, Jenińcu i Jeżykach
575 - Przetargi: Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch samochodów specjalnych pożarniczych marki Jelcz
574 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości, położonych w miejscowościach Jeniniec, Jeżyki, Jenin, Bogdaniec.
573 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Wybór Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Bogdańcu.
573 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Szkolnej (bocznej) w Bogdańcu
573 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.przebudowy linii kolejowej nr 203 Tczew –Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn
572 - Przetargi - wyniki: wynik przetargu - Prace modernizacyjne i remonty dróg gminnych w 2006r.
572 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - wydzierżawienie niezabudowanych działek Jeniniec
572 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu na Remont budynku Opieki Społecznej w Bogdańcu
571 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formale - na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogdaniec
570 - Przetargi: Ogłoszenie I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Jenin Gminy Bogdaniec- woj. lubuskie
570 - Obwieszczenia: przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 4796/3724 „Nowiny Wielkie”
570 - Przetargi: Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, Jenin, gm. Bogdaniec
570 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru
569 - Przetargi: Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Wiśniowa w m. Jenin
568 - Przetargi: Ogłoszenia o przeprowadzonym przetargu
567 - Ogłoszenia: Z realizacji projektu Euroregionalna Konferencja - Turystyka jedną z form promocji regionów przygranicznych
566 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.odtworzenie zabudowy zagrody młyńskiej oraz układu wodnego i urządzeń wodnych, odwodnienie terenu przy ul. Leśnej 22 w Bogdańcu
566 - Ogłoszenia: Dziesiątka Lasów Bogdanieckich - wyniki
566 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM
566 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ˝ Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wlkp w latach szkolnych 2010/2011, 2011/
566 - Ogłoszenia: W dniach 24-25 czerwca 2006r Bogdaniecki Azyl; Artystyczny w ramach Mikroprojektów IW INTERREG IIIA
565 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Modernizacja i remonty bieżące dróg gminnych w 2006r"
565 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 382 w Motylewie
564 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o III Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych niezabudowanych położonych w miejscowości Stanowice, Jenin, Bogdaniec i Jeżyki Gmina Bogdaniec -woj
564 - Ogłoszenia: Dzierżawa działek
564 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu na remont dachu w ZSz Jenin
563 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Remont świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Bogdańcu
563 - Ogłoszenia: Euroregionalna Konferencja Samorządowców
563 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
563 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o zamówieniu -roboty budowlane, dot.: Budowa (odbudowa) sieci wodociągowej w Jeżykach.
562 - Uchwały - projekty: Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2006
561 - Przetargi: Przetarg - Wymiana pokrycia dachowego - Sala Wiejska w Lubczynie
561 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do ZSz w Bogdańcu
560 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Barbara Strugała - radna
560 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na˝Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2010r.˝
560 - Przetargi: Prace geodezyjne w 2006r pod potrzeby Urzędu Gminy
559 - Ogłoszenia: Z realizacji Rowerowy Rajd Przyjaźni
558 - Ogłoszenia: Konkurs plastyczny "Krajobraz naszej Gminy" w ramach projektu Bogdaniecki Azyl Artystyczny 2006r.
557 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
557 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Monika Wilk Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu
557 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ˝ Modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Jeżyki w 2010r.˝
556 - Ogłoszenia: 27 - 29 maja 2005r Rowerowy Rajd Przyjaźni - Witamy w Europie
556 - Przetargi: Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch samochodów specjalnych pożarniczych marki Jelcz
556 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Wiesława Rutkowska Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie
556 - Ogłoszenia: Zasoby będące własnością Gminy Bogdaniec
555 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w m. Jeniniec, Łupowo, Krzyszczynka
555 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Teresa Kaszewska - radna
554 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Szkolnej w Bogdańcu.
553 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR -„Dostosowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do potrzeb osób niepełnosprawnych”
552 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Prace geodezyjne pod potrzeby Urzędu Gminy w 2006r
551 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu post. o udzieleniu zam. publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie ˝Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2009r w kwocie 1.000.000,00zł˝.
551 - Przetargi: Przetarg pisemny nieograniczony - sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości na terenie miejscowości jenin gm. Bogdaniec
551 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV i budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV- inwestycja na dz. nr 33/1, 33/13, 33/14, 33/17,339, 33/20
550 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o wyniku postepowania - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej , wraz z przyłączami w miejscowości Bogdaniec
550 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o II Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach Stanowice, Jenin, Bogdaniec i Jeżyki .
550 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania - Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem i wykonaniem sieci komputerowej GCI w Bogdańcu.
549 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Kościelnej w Bogdańcu
548 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Waldemar Jastrzębski - radny
548 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Wybór wykonawcy zadania pn. Dostawa i montaż wyposażenia budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Bogdańcu.
548 - Przetargi: Wymiana pokrycia dachowego - Sala Wiejska w Jeninie
548 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Dariusz Wróblewski - radny
547 - Przetargi: Publiczny przetarg pisemny ograniczony
547 - Ogłoszenia: ODSZEDŁ WIELKI CZŁOWIEK
547 - Ogłoszenia: KOMUNIKAT Wójta Gminy Bogdaniec o przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL
546 - Ogłoszenia: Program Święta Chleba 2006 - 19 20 sierpnia 2006r
546 - Ogłoszenia: Gminne Centrum Informacji - Zaprasza
546 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Zenon Zadworny - radny
546 - Ogłoszenia: Pierwsza kotłownia na zrębki z wierzby w województwie lubuskim zrealizowana przez Powiat Gorzowski
545 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ulic Okrężnej i Świerkowej w Jeninie
544 - Ogłoszenia: Przystąpiono do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok
544 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Wieprzycach
544 - Ogłoszenia: Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007
544 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu budżetu gminy na 2004 rok.
543 - Uchwały - projekty: PROJEKT UCHAŁY w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
543 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym oraz kanalizacji ciśnieniowej – tłocznej w miejscowości Stanowice i Racław
543 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Jolanta Hanczyn - radna
543 - Przetargi: OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Prace geodezyjne w 2005r.
543 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 września 2004 r. - dot. kanalizacja sanitarna Łupowo
543 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania - dożywianie dzieci
542 - Przetargi: Dowóz dzieci do szkół
542 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości
542 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. przebudowy linii kolejowej nr 203 Tczew –Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn
542 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o zawarciu umowy - Modernizacja dróg gminnych
541 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Jeniniec
540 - Ogłoszenia: Sto lat Pani Jackowska
540 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania dożywianie dzieci
539 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
539 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o wyniku postępowania na wybór banku na udzielenie kredytu długoterminowego
539 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jeninek, Łupowo, Motylewo oraz profilowanie dróg.
538 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - REMONT BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ W BOGDAŃCU
537 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2004/2005
536 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Motylewie
536 - Ogłoszenia: 2 lipca 2005r. - "Dzień Samorządowca" w ramach Programu Pro Europa Viadrina
535 - Przetargi: Prace geodezyjne w 2004 roku pod potrzeby Urzędu Gminy
534 - Ogłoszenia: Pmoc materialna dla uczniów - STYPENDIA SOCJALNE
534 - Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja i remonty bieżące dróg gminnych w 2005 roku
533 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Wyposażenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Bogdańcu.
533 - Ogłoszenia: Z realizacji projektu - "Gmina w Europie - Europa w Gminie"
533 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 w Motylewie
533 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie projektu budżetu Gminy Bogdaniec na 2012 rok.
532 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Zdzisława Krzyszkowska - radna
532 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2003 r. - odbudowa kanałów melioracji podstawowej
531 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Kościelnej w Bogdańcu
530 - Ogłoszenia: 23-24 września 2006, Jeniniec
528 - Ogłoszenia: 17 - 19 MAJA 2006R ZESPÓŁ SZKÓŁ JENIN - WĘDRUJEMY Z TAŃCEM I PIOSENKĄ PO EUROPIE w ramach Phare CBC
528 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie negocjacje z ogłoszeniem - Organizacja letnich obozów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej w sezonie letnim 2006r.
528 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 przy ul. Lipowej 43 w Jeninie
527 - Przetargi - wyniki: Wynik postępowania - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Bogdaniec, Motylewo"
527 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 r.
527 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:˝Utworzenie klasopracowni komputerowych poprzez modernizację sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jeninie
527 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Remont liniowego układu zaporowo-upustowego gazociagu wysokiego ciśnienia
526 - Uchwały - projekty: Sprawozdanie z realizacji programu społeczno - gospodarczego
526 - Obwieszczenia: Obieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Lipowej 43 w Jeninie
524 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2004 - inwestycja celu publicznego budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
524 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ulic Okrężnej i Świerkowej w Jeninie
523 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Wieprzycach
523 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o rejestracji przzedpoborowych
523 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  gminie Bogdaniec w obszarze terenu położonego w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza i ul. Leśnej
522 - Ogłoszenia: Tereny przeznaczone pod inwestycje
522 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Franciszek Podgórski - radny
522 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Remont Zespołu Szkół w Jeninie
521 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006
521 - Przetargi - wyniki: Wynik przetargu - Dozywianie dzieci w szkołach
521 - Ogłoszenia: II Dziesiątka Lasów Bogdanieckich - 19 sierpnia 2006r.
518 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Motylewie
518 - Ogłoszenia: ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania budżetu na rok 2007
518 - Ogłoszenia: Informacja o ilości wydanych zaświadczeń - bony paliwowe
516 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z 28 stycznia 2004r. - podział terenu działki nr 265/4 przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kościelnej w Bogdańcu
516 - Przetargi: Przetarg - Remont Urzędu Gminy Bogdaniec
515 - Ogłoszenia: Przetarg nieograniczony - Renowacja zbiorników małej retencji w miejscowościach Stanowice, Bogdaniec
512 - Ogłoszenia: KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"
512 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Małgorzata Lipińska - Oleksa - radna
510 - Uchwały - projekty: PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY
509 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dnia 17 listopada 2003 - budowa stacji bazowej cyfrowej telefonni komórkowej
509 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Małgorzata Reks Dyrektor ZS w Bogdańcu
508 - Uchwały - projekty: PROJEKT UCHWAŁY w sprawie : uchylenia uchwały o zaciągnięciu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
506 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Jeniniec
506 - Ogłoszenia: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 19.08.2005r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP
506 - Uchwały - projekty: Projekty Uchwały w sprawie zmiany § 3 uchwały Nr VI/27/2003
505 - Ogłoszenia: 19 - 21 maja 2006r Rowerowy Rajd Przyjaźni
505 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę wapna nawozowego
501 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej , położonej w Jeninie
500 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dnia 31 marca 2004r. - budowa elektroenergetycznej lini kablowej Jenin
500 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publiczym na organizację obozów
500 - Ogłoszenia: O przystąpieniu do opracowania projektu budżetu na rok 2006
499 - Obwieszczenia: Obieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ulic Okrężnej i Świerkowej w Jeninie
499 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Paweł Pulkowski - radny
497 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ulic Pocztowej i Różanej w Bogdańcu
496 - Ogłoszenia: "GMINA W EUROPIE - EUROPA W GMINIE" 17-19 maja 2005r. Zespół Szkół Jenin
496 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z pasa drogowego ul. Strumykowej w Łupowie
495 - Ogłoszenia: Konkurs na "Wianek Świętojański" w ramach projektu Bogdaniecki Azyl Artystyczny 2006r.
495 - Ogłoszenia: 19-20 sierpnia 2006r. - Dni Gminy Bogdaniec.
491 - Ogłoszenia: GMINNE CENTRUM INFORMACJI
490 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Elźbieta Dominikowska Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańcu
490 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działki nr 291 w Łupowie i działki nr 150/6 w Racławiu.
486 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
484 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym oraz kanalizacji ciśnieniowej – tłocznej w miejscowości Stanowice i Racław
483 - Przetargi: Remont Urzędu Gminy Bogdaniec
483 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
482 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznych linii kablowych w miejscowości Jenin
481 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2003r - postępowanie w sprawie "Remont liniowego układu zaporowo-upustowego"
480 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym oraz kanalizacji ciśnieniowej – tłocznej w miejscowości Stanowice i Racław -wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
473 - Przetargi: Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o Przetargu na dożywianie dzieci od 02 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r.
466 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Krystyna Pławska - Wójt Gminy
464 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jenin
459 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Prace geodezyjne pod potrzeby Gminy w latach 2011-2013
458 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017
458 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy w Bogdańcu
458 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2011
456 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na ulicy Gorzowskiej w Jeninie
455 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny jednej niezabudowanej nieruchomości w m. Bogdaniec, gm. Bogdaniec na rzecz Woj. Lubuskiego
452 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg.
449 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o I Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Racław Gmina Bogdaniec -woj. lubuskie.
449 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o I Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Gmina Bogdaniec -woj. lubuskie.
445 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy oświetlenia drogowego w Bogdańcu i Jeninie
445 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Bogdaniec
444 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o I Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec - gm. Bogdaniec
443 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ˝ Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jeniniec w Gminie Bogdaniec.˝
440 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Bogdaniec
439 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznych linii kablowych ul. Okrężnej i ul. Osiedlowej w Jeninie, gmina Bogdaniec
434 - Protokoły: Protokół Nr XXIII/2010 z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 29 stycznia 2010r.
432 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Michał Boduch - radny
430 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
430 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dożywianie dzieci - przygotowanie posiłków z dostawą jednodaniowego obiadu dla dzieci w okresie od 05 września 2011 do 31 grudnia 2011 w każdy dzień nauki w czterech szkołach na terenie Gminy Bogdaniec.
426 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy.
425 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ˝ Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Bogdańcu.˝
424 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ˝ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeżyki w Gminie Bogdaniec.˝
421 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu : Bankowa obsługa budżetu Gminy Bogdaniec i jej jednostek organizacyjnych
418 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy elektroenergetycznych linii kablowych przy ul. Okrężnej i ul. Osiedlowej w Jeninie
418 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Krystyna Irena Pławska- Wójt Gminy Bogdaniec
417 - Uchwały - projekty: Informacja z realizacji zadań ujętych w strategii zrównowazonego rozwoju gminy za rok 2004.
412 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Janina Mirosława Cytlak - Przewodnicząca Rady Gminy
411 - Przetargi - wyniki: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ˝ Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011.˝
410 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Jeniniec, Jeżyki i Jenin
404 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Andrzej Piotr Serkis - Radny Gminy Bogdaniec
404 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Dawid Andrzej Raczkowski - Radny Gminy Bogdaniec
399 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na ulicy Różanej w Bogdańcu
398 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bogdaniec
396 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Arcab Jan - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
394 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na 2011 rok
394 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2012r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.
391 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Alina Saracen - radna
389 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Małgorzata Lipińska - Oleksa - radna
389 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 4 kwietnia 2011 dotyczące budowy budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na ulicy Gorzowskiej w  Jeninie, gmina Bogdaniec
389 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - w sprawie rozpatrzenia ofert na obsługę gastronomii ˝Lubuskie Święto Chleba˝ przez Wójta Gminy Bogdaniec
388 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Alina Saracen - Radna Gminy Bogdaniec
383 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Eugeniusz Dmytrów Dyrektor SP w Jenińcu
379 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyboru oferenta na obsługę gastronowmiczną ˝Lubuskiego Święta Chleba˝ 2012
378 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Krystyna Irena Pławska- Wójt Gminy Bogdaniec
374 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o II Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dot. sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Racław Gmina Bogdaniec
374 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Zenon Zadworny - radny
373 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2011 roku Wójta Gminy Bogdaniec
373 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o I Publicznym Przetargu Pisemnym Nieograniczonym dotyczącym sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Stanowice Gmina Bogdaniec -woj. lubuskie.
371 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w obrębie Stanowice – gmina Bogdaniec
369 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Waldemar Antoni Jastrzębski - Radny Gminy Bogdaniec
369 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 marca 2011 dotyczące budowy oświetlenia drogowego składającego się z kablowej linii elektrycznej, słupów oświetleniowych w miejscowościach Jenin i Bogdaniec
366 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Krystyna Józefowska - Radna Gminy Bogdaniec
365 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Dauksza Jolanta - Sekretarz Gminy Bogdaniec
363 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Waldemar Adamczak - radny
363 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Janina Cytlak - Przewodnicząca Rady
362 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Stanowice, Jenin, Bogdaniec i Jeżyki na terenie gminy Bogdaniec.
361 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Zdzisława Krzyszkowska - radna
361 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Reks Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu
361 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Breń Krystyna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
359 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Teresa Kaszewska - radna
359 - Protokoły: Protokół Nr XXVI/2010 z przebiegu XXVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 19 lipca 2010r.
357 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Małgorzata Irena Lipińska - Radna Gminy Bogdaniec
356 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Waldemar Jastrzębski - radny
356 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 marca 2011r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na ulicy Różanej w miejscowości Bogdaniec
353 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Barbara Strugała - radna
352 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Jolanta Elżbieta Hanczyn - Radna Gminy Bogdaniec
351 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Jolanta Hanczyn - radna
350 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Dobosiewicz-Ficner Zuzanna - Kierownik GOPS
350 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Krzysztof Sowa Dyrektor SP w Lubczynie
350 - Protokoły: Protokół Nr XXIV/2010 z przebiegu XXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 29 marca 2010r.
349 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Franciszek Podgórski - radny
346 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczace budowy elektronicznej sieci kablowej w miejscowości Lubczyno.
346 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 21 kwietnia 2011r. dotyczące budowy sieci gazowej w miejscowości Jenin gmina Bogdaniec.
346 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Stanisława Bednarska - radna
344 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 kwietnia 2011r. dotyczaca budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Jenin i Bogdaniec w gminie Bogdaniec
343 - Protokoły: Protokół z przebiegu XVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 11 marca 2009r.
342 - Przetargi - wyniki: Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Stanowice, Jenin, Bogdaniec, Jeżyki i Jeniniec na terenie gminy Bogdaniec- woj.lubuskie
341 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Dariusz Wróblewski - radny
340 - Protokoły: Protokół Nr XXII/2009 z przebiegu XXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
339 - Przetargi - wyniki: Informacja o roztrzygnieciu przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie :˝Prace geodezyjne pod potrzeby Gminy w latach 2011-2013r.˝
337 - Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.: Dmytrów Eugeniusz - Dyrektor SP w Jeninie
335 - Protokoły: Protokół Nr XXVII/2010 z przebiegu XXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 24 września 2010r.
332 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dotycząca budowy sieci kablowej w Bogdańcu.
332 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Jan Arcab Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
332 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Jolanta Dauksza Sekretarz Gminy Bogdaniec
332 - Oswiadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji): Paweł Pulkowski - radny
331 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Budowa Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Bogdancu - budowa skateparku i boiska wielofunkcyjnego
327 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Bogdan Maciejewski - Radny Gminy Bogdaniec
326 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o zamówieniu dot.: aranżacja wnętrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu
326 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o roztrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.˝ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chwałowice,Krzyszczyna,Podjenin, Kwiatkowice.˝
325 - Stypendia: INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
325 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Krystyna Breń Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
325 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Zofia Telesińska-Bloch - Skarbnik
323 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Dariusz Piotr Wróblewski - Radny Gminy Bogdaniec
322 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Zuzanna Dobosiewicz- Kierownik GOPS w Bogdańcu
321 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w  Deszcznie.
319 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Aneta Maria Szczerba SP w Lubczynie
319 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Stanisław Podgórski - Radny Gminy Bogdaniec
319 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Waldemar Marek Adamczak - Radny Gminy Bogdaniec
318 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego narealizację zadania pn.: ˝ Przebudowa dróg gminnych wmiejscowościach Jeninek, Łupowo, Motylewo oraz profilowanie dróg˝.
318 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Bronisława Wenerska - Radna Gminy Bogdaniec
316 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Małgorzata Reks- Dyrektor Szkoły w Bogdańcu
315 - Protokoły: Protokół Nr XXI/2009 z przebiegu XXI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 24 listopada 2009r.
315 - Protokoły: Protokół Nr III/2010 z przebiegu III Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
314 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Arkadiusz Adam Grzegorczyk - Radny Gminy Bogdaniec
313 - Protokoły: Protokół Nr XXV/2010 z przebiegu XXV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 28 maja 2010r.
309 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2012
308 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Janina Mirosława Cytlak- Przewodniczaca Rady Gminy
307 - Protokoły: Protokół NRI/2010 z przebiegu I Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
305 - Oświadczenia majątkowe za 2009 rok: Dorota Sitasz Dyrektor SP w Jeninie
305 - Oświadczenia majatkowe na rok 2010 (poczatek kadencji): Beata Katarzyna Wiśniewska - Radna Gminy Bogdaniec
304 - Protokoły: Protokół Nr II/2010 z przebiegu II Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 6 grudnia 2010r.
303 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Elżbieta Zofia Dominikowska-Dyrektor Przedszkola w Bogdańcu
301 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o roztrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. ˝Remont obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bogdaniec˝
300 - Protokoły: Protokół Nr XX/2009 z przebiegu XX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 15 września 2009r.
296 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o zamówieniu dot.:Przebudowa dróg gminnych w 2012 r.
295 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Jenin, Gmina Bogdaniec- woj.lubuskie.
290 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Zofia Telesińska-Bloch- Skarbnik
289 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o  rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ˝Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014˝.
287 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowa stacji transformatorowej .
285 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 08 lutego 2012 roku Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Orzechowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych - inwestycja na działkach nr 208/10, 209/13 i 419 w Jeninie, gmina Bogdaniec
282 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Małgorzata Irena Lipińska- Radna Gminy Bogdaniec
282 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Eugeniusz Wiktor Dymytrów- Dyrektor Szkoły w Jenińcu
282 - Protokoły: Protokół Nr XIX/2009 z przebiegu XIX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30czerwca 2009r.
281 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Wiesława Rutkowska-Dyrektor Przedszkola w Jeninie
281 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Dawid Andrzej Raczkowski- Radny Gminy Bogdaniec
281 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dotyczace rozbudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia na działce nr 547/1 przy ul. Kościelnej w Bogdańcu.
281 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Jan Arcab-Kierownik RIT
280 - Przetargi - wyniki: Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu dotycząca wyniku przetargu ˝Dożywianie dzieci polegające na przygotowaniu jednodaniowego obiadu w okresie od 5 września 2011 do 31 grudnia 2011r. i dostawą do czterech szkół na terenie gm
278 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Deszcznie .
274 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejsocowości Jenin.
274 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowa sieci kablowej w Jeninie.
274 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Jolanta Dauksza- Sekretarz
272 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące rozbudowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia .
272 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 08.03.2012r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Cmentarnej - inwestycja na działce nr 83 w Bogdańcu.
269 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn 0,4 kVprzy ul. Kościelnej w Bogdańcu.
269 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Monika Mirosława Wilk- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu
269 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Krystyna Maria Breń- Kierownik USC
268 - Obwieszczenia: Obwieszczwenie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Różanej i ul. Pocztowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych - inwestycja na działkach nr 134, 149 i 150/1 w Bogdańcu
267 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2012r. Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Orzechowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych- inwestycja na działkach nr 208/10,209/13 i 419 w Jeninie, gmina Bogdaniec
267 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18.04.2012r. dot. budowy urządzeń odprowadzających nadmiar wód opadowych z pasa drogi woj. nr 132 ul. Słowackiego w Łupowie
267 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn 0,4 kVprzy ul. Kościelnej w Bogdańcu.
267 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczace budowy sieci kablowej w miejscowości Luczynoo.
266 - Przetargi - wyniki: Informacja Kierownika GOPS w Bogdańcu o roztrzygnięciu nieograniczonego przetargu pn ˝Dożywianie dzieci polegające na przygotowaniu jednodaniowego obiadu w okresie od 02 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. w każdy dzień nauki i dostawą do czterech szkół
264 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. dot. granic obwodu głosowania.
263 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o ofercie na wybór agenta emisji obligacji Gminy Bogdaniec
262 - Przetargi - wyniki: Informacja o roztrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ˝ Remont budynku Urzędu Gminy w Bogdańcu˝.
262 - Przetargi - wyniki: Inf. Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięciu post. o udzielenie zam. publ. na realizcję zad. pn.:˝Budowa sali wiejskiej w m-ci Racław w Gm. Bogdaniec˝
261 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach III publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Stanowice, Jenin, Bogdaniec i Jeżyki na terenie gminy Bogdaniec - woj
261 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn z dn.08.08.2012r. dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji infrastruktury technicznej, dróg, placów serwisowych, kabli elektroenerg., dla Farmy Wiatrowej Baczyna
259 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jeżyki.
258 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Jolanta Elżbieta Hanczyn- Radna Gminy Bogdaniec
258 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczace budowy sieci gazowej w miejscowości Deszczno.
258 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące rozbudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia na działce nr 547/1 przy ul. Kościelnej w Bogdańcu.
257 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Stanowice.
257 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Waldemar Antoni Jastrzebski- Radny Gminy Bogdaniec
255 - Uchwały - projekty: Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec
254 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Elżbieta Dominikowska- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bogdańcu
252 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot.: budowa urządzeń odprowadzających nadmiar wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej nr 132, ul. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec.
251 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Dorota Elżbieta Sitasz- Dyrektor Szkoły w Jeninie
250 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej NR 4 w Jeninie z dnia 22 września 2011r.
250 - Protokoły: Protokół Nr XVIII/2009 z przebiegu XVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 22 kwietnia 2009r.
250 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Krystyna Pławska - Wójt Gminy Bogdaniec
249 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie budowy sieci wodociągowej w Jeżykach ..
248 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2012 roku Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Cmentarnej z włączeniem w okolicy skrzyżowania z ul. Jasną dla potrzeb istniejących i projektowanych obiektów - inwestycja na działce
248 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2012 roku Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Różanej i ul. Pocztowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych - inwestycja na działkach nr 134, 149 i 150/1 w Bogdańcu.
248 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Stanisław Podgórski- Radny Gminy Bogdaniec
247 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2012 r. Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Cmentarnej - inwestycja na działce nr 83 w Bogdańcu.
245 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24.04.2012r. dot.: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn 0,4 kV przy ul. Kościelnej w Bogdańcu.
244 - Przetargi: Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o zamówieniu dot.: aranżacja wnętrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu
242 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Waldemar Marek Adamczak- Radny Gminy Bogdaniec
240 - Przetargi - wyniki: Inf. Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięciu post. o udzielenie zam. publ. na wyk. usługi pn.:˝Obsługa tech.-art. dwudniowej imprezy pn.˝ Tradycje i zwyczaje wsi po obu stronach granicy w dniach 25-26 sierpnia 2012r ˝
240 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Krystyna Józefowska- Radna Gminy Bogdaniec
238 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Lubczynie.
238 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej NR 2 w Jenińcu z dnia 22 września 2011r.
238 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Lista Okręgowej Komisji Wyborczej 2011r.
236 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec.
235 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Zarzadzenie Nr RG.0050.25.2011 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2011r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polsk
233 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011r.
229 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejsocowościach Jenin i Racław
228 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej NR 1 w Bogdańcu z dnia 22 września 2011r.
227 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w Gminie Bogdaniec.
227 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej NR 3 w Lubczynie z dnia 22 września 2011r.
226 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11.07.2012r. dot. budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Baczyna
225 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w miejscowościach Racław i Jenin.
222 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 01.12.2011r Wójta Gminy Bogdaniec dotyczące budowy drogi gminnej ul. Leśników na działkach nr 420/3, 420/5 i 422 w Łupowie, gmina Bogdaniec.
220 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Zuzanna Dobosiewicz - Kierownik GOPS w Bogdańcu
217 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2012 roku dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Orzechowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych - inwestycja na działkach nr 208/10, 209/13 i 419 w Jeninie, gmina Bogdaniec.
216 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Zarządzenie NR RG.0050.34.2011 Wójta Gminy bogdaniec z dnia 17 wrzesnia 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 pa
216 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011r.
214 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 12.06.2012r. dot.:budowy centrum badawczo-wdrożeniowego ˝Eko-innowacje˝ położonego na działkach nr 1/36, 1/39 i 98/91 w obrębie 1-Stanowice w Stanowicach.
214 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2012 roku Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowa drogi gminnej ul. Leśników na działkach nr 420/3, 420/5 i 422 w Łupowie, gmina Bogdaniec
213 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 01.08.2012r. dot. budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Baczyna
212 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
207 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2011r. Wójta Gminy Bogdaniec dotyczace budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jeżyki.
206 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Zarządzenie Nr RG.0050.32.2011 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego.
202 - Przetargi - wyniki: Informacja Wójta Gminy Bogdaniec o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Jenin i Bogdaniec
201 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie : budowy drogi gminnej ul. Leśników w Łupowie, gmina Bogdaniec.
198 - Wybory do Sejmu i Senatu RP: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. dot. granic obwodu głosowania.
197 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Małgorzata Reks - Dyrektor ZS w Bogdańcu
196 - Przetargi - wyniki: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.:˝Bankowa obsługa budżetu Gminy Bogdaniec i jej jednostek organizacyjnych˝.
195 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Wiesława Rutkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Jeninie
194 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 10.08.2012r. dot.budowy centrum badawczo-wdrożeniowego ˝Eko-innowacje˝ położonego w Stanowicach, której inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.
187 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Janina Cytlak - Przewodnicząca Rady Gminy Bogdaniec
183 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18.07.2012r. dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum badawczo-wdrożeniowego ˝Eko-innowacje˝ w Stanowicach.
182 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20.08.2012r. dot. budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Baczyna
182 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Waldemar Jastrzębski - Radny
179 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Monika Wilk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu
178 - Obwieszczenia: Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2012 r. Wójta Gminy Bogdaniec dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Różanej i ul. Pocztowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych - inwestycja na działkach nr 134, 149 i 150/1 w Bogdańcu.
178 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Krystyna Józefowska - Radna
175 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Dawid Raczkowski - Radny
171 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Alina Saracen - Radna
169 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Andrzej Serkis - Radny
167 - Przetargi - wyniki: Inf. Wójta Gminy Bogdaniec o unieważnieniu post. o zamówienie publiczne: ˝Aranzacja wnetrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu˝
166 - Przetargi - wyniki: Inf. Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięciu post. o udzielenie zam. publ. na realizcję zad. pn.:˝Budowa (odbudowa) sieci wodociągowej w Jeżykach˝
165 - Przetargi - wyniki: Inf. Wójta Gminy Bogdaniec o rozstrzygnięciu post. o udzielenie zam. publ. na realizcję zad. pn.:˝Przebudowa dróg gminnych w 2012r˝.
165 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16.08.2012 r. dot. decyzji środowiskowej na ujęcie wody w Bogdańcu
159 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Aneta Maria Szczerba- Dyrektor Szkoły w Lubcynie
156 - Protokoły: Protokół Nr IV/2011 z przebiegu IV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 25 lutego 2011r.
154 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Jolanta Hanczyn - Radna
153 - Protokoły: Protokół Nr VI/2011 z przebiegu VI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 czerwca 2011r.
152 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Dariusz Wróblewski - Radny
152 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Beata Wiśniewska - Radna
150 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Małgorzata Lipińska - Radna
148 - Protokoły: Protokół Nr XII/2012 z przebiegu XII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 marca 2012r.
147 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Stanisław Podgórski - Radny
146 - Protokoły: Protokół Nr V/2011 z przebiegu V Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 2 czerwca 2011r.
144 - Protokoły: Protokół Nr XI/2012 z przebiegu XI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 27 lutego 2012r.
144 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Bronisława Wenerska - Radna
142 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Bogdan Maciejewski - Radny
140 - Protokoły: Protokół Nr VII/2011 z przebiegu VII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 wrzesnia 2011r.
140 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Arkadiusz Grzegorczyk - Radny
138 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Jan Arcab Kierownik RIT
137 - Protokoły: Protokół Nr IX/2011 z przebiegu IX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 19 grudnia 2011r.
136 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Arkadiusz Adam Grzegorczyk- Radny Gminy Bogdaniec
134 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Waldemar Adamczak - Radny
132 - Protokoły: Protokół Nr X/2011 z przebiegu X Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
132 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Alina Saracen- Radna Gminy Bogdaniec
130 - Stypendia: INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
127 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Bogdan Maciejewski- Radny Gminy Bogdaniec
126 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Andrzej Piotr Serkis- Radny Gminy Bogdaniec
124 - Protokoły: Protokół Nr VIII/2011 z przebiegu VIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 28 listopada 2011r.
117 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Zofia Telesińska - Bloch Skarbnik gminy 15.03.2012r.
115 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Dariusz Piotr Wróblewski- Radny Gminy Bogdaniec
111 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Bronisława Wenerska- Radna Gminy Bogdaniec
107 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Jolanta Dauksza - Sekretarz Gminy
105 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Dorota Sitasz - Dyrektor SP w Jeninie
102 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Aneta Szczerba - Dyrektor SP w Lubczynie
101 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Krystyna Breń - Kierownik USC
101 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Eugeniusz Dmytrów - Dyrektor SP w Jenińcu
100 - Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.: Beata Katarzyna Wisniewska- Radna Gminy Bogdaniec
90 - Oświadczenia majątkowe 2011 rok: Zofia Telesińska - Bloch 29.02.2012

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA