Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12
tel. 0-71 314-62-51, fax 0-71 314-64-32
e-mail: bierutow@bierutow.pl, http: www.bierutow.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY BIERUTÓW - 16 SOŁECTW.

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa, numer telefonu

1.

Gorzesław               STATUT

Zdzisław Pawlak - tel.kom. 665 831 398

2.

Jemielna                 STATUT

Włodzimierz Danielak - tel. 071 398-91-76

3.

Karwiniec               STATUT

Zbigniew Wysocki - tel. kom. 606 635 949

4.

Kijowice                 STATUT

Małgorzata Bączek - tel. 071 315-60-54

5.

Kruszowice             STATUT

Zofia Kozak - tel. kom. 724 110 918

6.

Paczków                 STATUT

Daniel Olczyk - tel.kom. 723 329 447

7.

Posadowice            STATUT

Marianna Jarząb - tel. kom. 600 952 071

8.

Radzieszyn              STATUT

Kazimierz Kozioł - tel. 071 398-98-81

9.

Sątok                     STATUT

Mateusz Pauliński - tel. kom. 724 150 339

10.

Solniki Małe            STATUT

Piotr Niedzielski - tel.kom. 660 274 453

11.

Solniki Wielkie         STATUT

Kazimierz Wojtas - tel. kom. 694 884 729

12.

Stronia                   STATUT

Teresa Boruk - tel. 071-398-91-65

13.

Strzałkowa              STATUT

Teresa Markiewicz - tel.kom. 660 911 488

14.

Wabienice               STATUT

Maria Mendel tel. 71 398 90 24

15.

Zawidowie              STATUT

Marzena Gała - tel. kom. 662 084 089

16.

Zbytowa                 STATUT

Leszek Zadka - tel. kom. 725 447 600

Zgodnie z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 powołanej powyżej ustawy, organizację i zakres działania sołectwa określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut sołectwa określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar sołectwa.
  2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej.
  3. Organizację i zadania organów jednostki pomocniczej.
  4. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji.
  5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Zgodnie z § 77 ust. 2,3 i 4 Statutu Miasta i Gminy Bierutów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 38 poz. 939), sołectwa nie tworzą własnych budżetów. Organy sołectwa zarządzają mieniem komunalnym przekazanym przez gminę i korzystają z niego, ponosząc odpowiedzialność za straty. Zasady korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła określa statut sołectwa.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych gminy (sołectw) sprawują organy gminy, czyli Rada Miejska Bierutowa jako organ stanowiący i kontrolny, a także Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów jako organ wykonawczy. Kontrolę i nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Komisja Rewizyjna. Bieżącą kontrolę w zakresie gospodarki finansowej oraz zarządzania mieniem sołectw sprawuje Burmistrz, a w jego imieniu także skarbnik upoważniony do kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową sołectw. Za prowadzenie właściwej gospodarki finansowej sołectw odpowiedzialny jest sołtys.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, natomiast wykonawczym – sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych określa dział II, § 80 ust. 1-18 Statutu Miasta i Gminy Bierutów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 38 poz. 939).

 
Data wytworzenia: 2008-05-28
Data udostępnienia: 2008-05-28
Ilość wyświetleń: 12115
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Mariola Kutek
Opublikowane przez: Jerzy Janoś

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA