Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bakałarzewo
16-423 Bakałarzewo, ul. Rynek 3
tel. +48(087)5694023, fax +48(087)5694308 lub centrala+w. 130
e-mail: urzad@bakalarzewo.pl, http: www.bakalarzewo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2012-01-10 / 2012-02-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Bakałarzewo z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Bakałarzewo uchwały o przystąpieniu do zmiany ˝Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo˝

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 10 stycznia 2012r.

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Bakałarzewo

Uchwały Nr XII/61/2011 z dnia  28 grudnia 2011r.

w sprawie przystąpienia do      z m i a n y  

„ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY BAKAŁARZEWO”

(zatwierdzonego Uchwałą Nr  III/25/98 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 1998r.

ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIX/96/08 z dnia 22 lipca 2008r.)

 

obejmującej gminę  Bakałarzewo w granicach administracyjnych.

Zmiana „STUDIUM” obejmuje nstępujące zagadnienia:

  )1   Umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu międzynarodowym, jakim jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk – granica RP – Alytus;

  )2   Aktualizacja ustaleń dotyczących Obszarów Chronionego Krajobrazu;

  )3   Aktualizacja ustaleń dotyczących obszarów Natura 2000;

  )4   Aktualizacja ustaleń dotyczących gruntów rolnych chronionych;

  )5   Aktualizacja układu dróg publicznych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski  w sprawie zmiany „STUDIUM”

w zakresie wyżej wymienionych zagadnień objętych uchwałą intencyjną.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Bakałarzewie,

16-423 Bakałarzewo, ul.Rynek  3,  w terminie do dnia 14 lutego 2012r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę instytucji

oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku

oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy na mapie ewidencyjnej.

 1. załącznik 1 - mapa- pobierz

 
Data wytworzenia: 2012-01-10
Data udostępnienia: 2012-01-10
Ilość wyświetleń: 482
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Janina Wróblewska
Zatwierdzone przez: Roman Rynkowski
Opublikowane przez: Roman Rynkowski
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA