Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bakałarzewo
16-423 Bakałarzewo, ul. Rynek 3
tel. +48(087)5694023, fax +48(087)5694308 lub centrala+w. 130
e-mail: urzad@bakalarzewo.pl, http: www.bakalarzewo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2009-01-30
Uchwaly podjęte podczas XXII sesji Rady Gminy Bakałarzewo dnia 29 grudnia 2008 r.
2008-10-16
Uchwały podjęte w czasie XX sesji Rady Gminy Bakałarzewo dnia 17 września 2008 r.
2008-07-30
Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia uposażenia Wójta.
2008-07-30
UCHWAŁA Nr XVIII/89/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Bakałarzewo.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVIII/88/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVIII/87/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bakałarzewo do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji...
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVIII/86/08 RADY GMINY Bakałarzewo z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bakałarzewo.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVII/85/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008-07-30
Uchwała Nr XVII/84/08 Rady Gminy Bakałarzewo 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2008-07-30
Uchwała nr XVII/83/08 Rady gminy bakałarzewo 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorcze dostarczania wody i zbiorcze odprowadzanie ścieków.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVII/82/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Gminy.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVII/81/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
2008-07-30
Uchwała Nr XVII/80/08 Rady Gminy Bakałarzewo 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Bakałarzewo.
2008-07-30
Uchwała Nr XVII/79/08 Rady Gminy Bakałarzewo 29 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bakałarzewo.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVII/78/08 RADY GMINY Bakałarzewo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bakałarzewie.
2008-07-30
Uchwała Nr XVII/77/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Zespół Obsługi Szkół w Bakałarzewie.
2008-07-30
Uchwała Nr XVII/76/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bakałarzewo.
2008-07-30
Uchwała Nr XVII/75/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Bakałarzewo.
2008-07-30
Uchwała Nr XVI/74/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rady.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVI/73/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008-07-30
UCHWAŁA Nr XVI/72/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nabycia działek w obrębie Bakałarzewo.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVI/71/08 RADY GMINY Bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Bakałarzewie.
2008-07-30
Uchwała Nr XVI/70/08 Rady gminy bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna”.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVI/69/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVI/68/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
2008-07-30
Uchwała nr XVI/67/08 rady gminy Bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2008-07-30
UCHWAŁA Nr XVI/66/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu.
2008-07-30
UCHWAŁA Nr XVI/65/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2008-07-30
UCHWAŁA Nr XVI/64/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2008-07-30
UCHWAŁA Nr XVI/63/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 18 marca 2008 rw sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Słupie i Karasiewo.
2008-07-30
UCHWAŁA NR XVI/62/08 RADY GMINY Bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bakałarzewo.
2008-07-30
Uchwała Nr XVI/61/08 RADY GMINY Bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bakałarzewie.
 
Archiwalne

2008-12-11 / 2008-12-25
Uchwały piodjęte w czasie XXI sesji Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 6 listopada 2008 r.
2008-09-01 / 2008-09-15
UCHWAŁA NR XIX/96/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO a dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo.
2008-09-01 / 2008-09-15
UCHWAŁA NR XIX/95/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008-09-01 / 2008-09-15
UCHWAŁA NR XIX/94/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
2008-09-01 / 2008-09-15
UCHWAŁA NR XIX/93/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Kotowina
2008-09-01 / 2008-09-15
UCHWAŁA NR XIX/92/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie pozbawienia działki charakteru drogi wewnętrznej w obrębie wsi Kotowina
2008-09-01 / 2008-09-15
Uchwała nr XIX/91/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1118B Kamionka Poprzeczna – Maryna – Aleksandrowo – Żyliny – do drogi 65
2008-09-01 / 2008-09-15
UCHWAŁA NR XIX/97/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stara Chmielówka w gminie Bakałarzewo
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA