wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
BIP
Urząd Gminy Wierzchlas
98-324 Wierzchlas, Szkolna 7
województwo: łódzkie, powiat: wieluński
tel. (43) 88 66 110 do 113, fax (43) 843 43 84
e-mail: sekretariat@wierzchlas.pl, http: www.wierzchlas.pl
NIP: Gmina Wierzchlas: 832-197-92-27, Regon: 730934766

 

Strona główna / Przetargi

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-03-18 / 2009-04-01
Dostawa kostki brukowej-ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rodzaj przetargu:Nieograniczony

 

ZP/2/2009

Wierzchlas, 2009-03-18

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/2/2009. Nazwa zadania: Dostawa kostki brukowej

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„KOST-BET” Spólka Jawna

K. Matyja, P. Matyja

42-120 Miedźno, ul. Ułańska 15

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów w oparciu

o ustalone kryteria.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: "KRUSZYWOSORT” P.H.U.

Adres Wykonawcy: UL. Marglowa 1, 26-600 Radom

Cena oferty brutto: 254884,84 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 63,77

Łączna ilość punktów: 63,77

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: "BETARD” Artur Dziechciński

Adres Wykonawcy: Długołęka, ul. Polna 30, 55-095 Mirków

Cena oferty brutto: 170.068,00 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 95,58

Łączna ilość punktów: 95,58

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Zbigniew Banaszkiewicz „SKARPOL II” S.J.

Adres Wykonawcy: ul. Dzierzkowska 2, 26-640 Skaryszew

Cena oferty brutto: 241.072,00 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 67,43

Łączna ilość punktów: 67,43

 

 

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: „BRUK” SP. Z O.O.

Adres Wykonawcy: ul. Częstochowska 19, 42-714 Lisów

Cena oferty brutto: 222.375,50 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 73,10

Łączna ilość punktów: 73,10

 

 

Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: P. H. „METALBUD” Ewa Krakowska

Adres Wykonawcy: ul. Słowackiego 13, 98-100 Łask

Cena oferty brutto: 252.060,00 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 64,49

Łączna ilość punktów: 64,49

 

 

Lp.: 6

Nazwa wykonawcy: „KOST-BET” s.j. K. Matyja, P. Matyja

Adres Wykonawcy: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 15

Cena oferty brutto: 162.552,80 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Łączna ilość punktów: 100

 

 

Lp.: 7

Nazwa wykonawcy: „DREWBET” Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Spółka Jawna

Adres Wykonawcy: ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck

Cena oferty brutto: 172.020,00 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,50

Łączna ilość punktów: 94,50

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 
Data wytworzenia: 2009-03-18
Data udostępnienia: 2009-03-18
Ilość wyświetleń: 236
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Leszek Gierczyk