wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
herb
Urząd Gminy Pątnów
98-335 Pątnów, Pątnów 48
województwo: łódzkie, powiat: wieluński
tel. +48 (43) 886-52-20, fax +48 (43) 886-52-50
e-mail: gmina@patnow.pl, http: www.patnow.pl
NIP: 832-10-13-648, Regon: 000549298

System Informacji Przestrzennej: www.patnow.e-mapa.net/
Adres skrytki na ePUAP: /90l4rswu1e/skrytka


Urząd Gminy Pątnów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie urzędują:
w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00,
wtorek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00


Urząd Gminy Pątnów informuje, że został otwarty nowy rachunek bankowy o numerze:
26 9256 0004 0075 8190 2000 0020

 

Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
83589 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
8029 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pątnów, str. 1
7799 - Rada Gminy Pątnów, str. 1
3547 - Jednostki organizacyjne, str. 1
3181 - Prawo lokalne, str. 1
2769 - Sołectwa Gminy Pątnów, str. 1
2600 - Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. Reymonta w Pątnowie, str. 1
2370 - Wójt Gminy, str. 1
2358 - Plan Rozwoju Wsi, str. 1
2141 - Organy, str. 1
2066 - Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, str. 1
1927 - Jednostki pomocnicze, str. 1
1817 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, str. 1
1558 - Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim, str. 1
1534 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, str. 1
1496 - Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie, str. 1
1256 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi, str. 1
1136 - Zespół Szkół Samorządowych w Grębieniu, str. 1
1102 - Zespół Szkół Samorządowych w Popowicach, str. 1
1094 - VI kadencja Rady Gminy, str. 1
1057 - Zagospodarowanie przestrzenne, str. 1
1027 - V kadencja Rady Gminy, str. 1
879 - Statut, str. 1
862 - Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Załęczu Małym, str. 1
826 - VII kadencja Rady Gminy, str. 1
817 - Komisje IV kadencji Rady Gminy, str. 1
803 - Sołectwa Gminy Pątnów, str. 2
718 - OSP W Załęczu Małym, str. 1
702 - IV kadencja Rada Gminy, str. 1
673 - Pątnów, str. 1
633 - Projekt - "BĄDŹ AKTYWNY - TYLKO TY MOŻESZ COŚ ZMIENIĆ", str. 1
621 - Załęcze Wielkie, str. 1
614 - Komisje V kadencji Rady Gminy, str. 1
604 - Skarga do WSA w Łodzi na uchwałę nr 14/63/2011 Kolegium RIO w Łodzi, str. 1
597 - OSP w Pątnowie, str. 1
584 - OSP w Grębieniu, str. 1
551 - OSP w Dzietrznikach, str. 1
515 - OSP w Bieńcu, str. 1
506 - OSP w Załęczu Wielkim, str. 1
487 - OSP w Kamionce, str. 1
469 - Porządek obrad Rady Gminy, str. 1
439 - OSP w Kluskach, str. 1
431 - Protokoły z sesji Rady Gminy, str. 1
426 - OSP w Popowicach, str. 1
423 - Załęcze Małe, str. 1
407 - Dzietrzniki, str. 1
389 - Grębień, str. 1
386 - Kamionka, str. 1
373 - Bieniec, str. 1
366 - Popowice, str. 1
335 - Józefów, str. 1
325 - Grabowa, str. 1
307 - Kluski, str. 1
305 - Kałuże, str. 1
202 - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, str. 1
3 - Skład Rady Gminy, str. 1
0 - VI Kadencja - rok 2010, str. 1
0 - Radni 2011, str. 1
0 - Konkursy, str. 1

aktualności
1332 - Wójt Gminy Pątnów: Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Pątnów
1030 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/1/2010
769 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 412/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Pątnów
752 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/D/1/2008
729 - Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zwrotu dotacji celowej na budowę drogi Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały: Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zwrotu dotacji celowej na budowę drogi Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały
678 - Wybory samorządowe 2014: Wyniki wyborów do Rady Gminy Pątnów
668 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 414/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Pątnów
602 - Komisarz Rządowy: Oświadczenia majątkowe Komisarza Rządowego
602 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Kamionka,Kluski, Pątnów
589 - Pracownicy Urzędu 2009: Oświadczenia majątkowe za 2009r.
563 - Wybory samorządowe 2014: Wyniki wyborów na Wójta Gminy Pątnów
561 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 lutego 2012 roku
560 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2009: Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
556 - Radni 2010 - V kadencja: Oświadczenia majątkowe Radni oraz Wójt
549 - Ogłoszenia 2010: OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 13.07.2010R
529 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 6.09.2010r.
521 - Konkursy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
519 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 321/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
512 - Przetargi ustne: O G Ł O S Z E N I E o przetargu z dnia 19 lipca 2010r
511 - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów: ZARZĄDZENIE Nr 175/2009 W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów
503 - Oferty Pracy: ˝ Referent ds. Obsługi Kasy i Rozliczania Wody˝
499 - Konkursy: WÓJT GMINY PĄTNÓW OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA GMINY PĄTNÓW W URZĘDZIE GMINY PĄTNÓW
475 - Gospodarka odpadami: Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk do pobrania
471 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/GK/2222/1/2010
460 - Gospodarka odpadami: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PĄTNÓW - ROK 2014
457 - Gospodarka odpadami: Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
454 - Informacje Urzędu: Wykaz podatników, który w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz osoby fizyczne i prawne którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
454 - Konkursy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Pątnów
452 - Wybory samorządowe 2010: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 2 listopada 2010r
451 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 18.09.2009r.
446 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Kamionka
440 - Informacje Urzędu: HARMONOGRAM ZABRAŃ WIEJSKICH
440 - Wybory samorządowe 2010: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW
435 - Przetargi ustne: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 16.11.2010r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
426 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 1 marca 2012 roku
421 - Wybory samorządowe 2010: INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PĄTNOWIE z dnia 11 października 2010 r.
415 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/GK/2222/2/2010
413 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargów odbytych w dniu 02.10.2008r.
411 - Oferty Pracy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
411 - Konkursy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Gminy
409 - Rok 2007-2010: GK/7624/17/I/2009
408 - Gospodarka odpadami: REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PĄTNÓW
407 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 480/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
407 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 428/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Pątnów
397 - Wybory samorządowe 2014: Wyniki wyborów na Wójta Gminy Pątnów - ponowne głosowanie
391 - Gospodarka odpadami: ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
386 - Sprawozdania: Sprawozdania za 2014 rok
385 - Komunikaty: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
385 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/OGK/5541/1/2010
381 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Wyniki wyborów do Rady Gminy Pątnów - wybory uzupełniające
380 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/5541/1/2010
378 - Konkursy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Pątnów
374 - Przetargi ustne: OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pątnów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pątnów, położonej w miejscowości Pątnów
373 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Kamionka,Kluski, Pątnów
367 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie
366 - Radni 2010 - VI kadencja: Oświadczenia majątkowe Radni oraz Wójt na pocztku kadencji
361 - Konkursy: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych
359 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Zarządzenie Nr 349/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
356 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów i Dzietrzniki
356 - Rok 2014: Zarządzenie Nr 349/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
346 - Pracownicy Urzędu 2008: Oświadczenia majątkowe za 2008r.
346 - Rok 2012: Uchwała Nr XV/65/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pątnów na 2012 rok
345 - Gospodarka odpadami: Opis przeznaczenia pojemników
344 - Gospodarka odpadami: INFORMACJA O NOWYCH STAWKACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
339 - Przetargi ustne: Przetarg na budowę budynku garażowo-biurowego w Załęczu Wielkim
338 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/23/D/2009
334 - Druki do pobrania: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
332 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Asystenta Rodziny
327 - Rok 2008: UCHWAŁA NR XVII/107/2007 RADY GMINY W PĄTNOWIE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pątnów na rok 2008
327 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
327 - Informacje Urzędu: OGŁOSZENIE URZĘDU STANU CYWILNEGO
325 - Przetargi ustne: NFORMACJA o wynikach czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pątnów
325 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Sprawozdanie z działalności Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie za 2010 rok
325 - Konkursy: Konkurs na stanowisko dyrektora ZSS w Pątnowie
322 - Rok 2011: Uchwała Nr 14/63/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r.
319 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów.
318 - Zapytania ofertowe: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Pątnów
316 - Przetargi ustne: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
316 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących (...)
314 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/D/1/2009
313 - Przetargi ustne: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
310 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/GK/2222/3/2010
310 - Oferty Pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor ds. Ochrony Zdrowia”
309 - Przetargi ustne: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
305 - Konkursy: OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W PĄTNOWIE
305 - Konkursy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Pątnów
304 - Raport RIO o stanie gospodarki finansowej gminy Pątnów: Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Pątnów
301 - Konkursy: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
300 - Rok 2011: Informacja o wyborze oferty z dnia 27 stycznia 2011r.
298 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dn. 18.03.2011r.
297 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/GK/2222/3/2010
294 - Druki do pobrania: Podatek od nieruchomości
292 - Konkursy: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
291 - Oferty Pracy: Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne określone w ogłoszeniu
291 - Ogłoszenia 2012: Ogłoszenie o zamówieniu
288 - Zapytania ofertowe: ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów
288 - Konkursy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy Pątnów
286 - Konkursy: OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W PĄTNOWIE 1/2 ETATU SEKRETARZA GMINY PĄTNÓW 1/2 ETATU
285 - Przetargi ustne: Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pątnów z dnia 29 lipca 2008 roku
285 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/OGK/2222/2/2010
285 - Ogłoszenia 2012: ZP i Sł. Zd. 2710.2.2012
284 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 342/2014 w sprawie powołania Komisji ds. sporządzenia spisu teczek z dokumentami ze stanowiska p.o. Sekretarza Gminy Pątnów
283 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2008: Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
283 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
282 - Ogłoszenia 2012: OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 11.01.2012r.
280 - Informacje Urzędu: Zebrania wiejskie
277 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 9 w ZAŁĘCZU WIELKIM
274 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 6 w PĄTNOWIE
274 - Sprawozdania: Sprawozdania za 2012 rok
273 - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: Formularze do pobrania
270 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi dot. Ubezpieczenie Gminy Pątnów
269 - Radni 2009: Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
268 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów i Dzietrzniki
267 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 271/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
267 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pątnów, które odbyły się w dniu 17.11.2008r. w Urzędzie Gminy Pątnów.
267 - Rok 2007: Wybory ławników
265 - IV kadencja - rok 2003: Uchwała IV/32/2003 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Pątnów.
263 - Rok 2007-2010: GK/7632/1O/1/O/2010
261 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/2/2010
261 - Przetargi ustne: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pątnów, położonej w miejscowości Dzietrzniki
260 - Oferty Pracy: Inspektor ds. Ochrony Zdrowia
260 - Konkursy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE GMINY
260 - Konkursy: Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Asystenta Rodziny
259 - Rok 2010: Zawiadomienie
254 - Wybory samorządowe 2010: ZAWIADOMIENIE
253 - Ogłoszenia 2016: Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
253 - Wybory samorządowe 2014: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pątnów
252 - Wybory samorządowe 2014: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pątnów
249 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 160/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pątnowie 1/2 etatu i Sekretarza Gminy 1/2 etatu
249 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów i Dzietrzniki
248 - Pracownicy Urzędu 2014: Paśnik Mariola
248 - Rok 2010: Ogłoszenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 1 grudnia 2010
247 - Rok 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Pątnów
246 - Druki do pobrania: Podatek rolny
246 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
244 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pątnów odbytych w dniu 15.11.2007 roku
244 - Wybory samorządowe 2014: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 października 2014 r.
244 - Konkursy: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
243 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA NR XXXI/231/2009
243 - Pracownicy Urzędu 2013: Mazur Andrzej
243 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr I/2/2010: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
242 - Wybory samorządowe 2010: Gminna Komisja Wyborcza w Pątnowie
241 - Konkursy: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
241 - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów: ZARZĄDZENIE NR 131/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów
240 - Druki do pobrania: Wniosek o wycinkę drzew
240 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 419/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pątnów
240 - Ogłoszenia 2012: Ogłoszenie o zamówieniu
240 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Wydmuch Irena
239 - Rok 2013: Uchwała Nr XXIV/140/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na 2013 rok
238 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
238 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w Załęczu Małym
237 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargu lokali mieszkalnych - Pątnów
237 - Konkursy: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. Gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Pątnów
235 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dn. 18.03.2011r.
233 - Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 2010: ZP 341/GK/2222/1/2010
232 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 132/2012 w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
232 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/22/D/2009
230 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Dudek Smolnik-Beata
230 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w GRĘBIENIU
229 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/4/D/2009
229 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 268/2013 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załeczu Małym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 256/2013 z dnia 06 czerwca 2013 roku
229 - Konkursy: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
228 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
227 - Ogłoszenia 2016: Otwarty nieograniczony przetarg na remont i modernizację kuchni z jadalnią budynku ZSS Pątnów
227 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 8 w ZAŁĘCZU MAŁYM
226 - Informacje o wyborze oferty 2009: ZP 341/OGK/5541/2/2009
226 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 w DZIETRZNIKACH
226 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
225 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr V/19/2011 w sprawie: ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy i radnych Rady Gminy Pątnów.
225 - Sprawozdania: Sprawozdania za 2013 rok
224 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/3/D/2009
223 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 511/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Pątnów
223 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
222 - Rok 2011: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 16.03.2011r.
222 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr I/1/2010: w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy.
221 - Przetargi ustne: INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
221 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
220 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 w DZIETRZNIKACH
220 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pątnów z dnia 18.03.2010r
218 - Pracownicy Urzędu 2014: Mikołajczyk Karolina
218 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 7 w POPOWICACH
217 - Przetargi ustne: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pątnów, położonej w miejscowości Cieśle
216 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 267/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
215 - Rok 2010: NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM W 2011r
214 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/S.3550/1/2009
214 - Wybory samorządowe 2010: Informacja o składzie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi
214 - Wybory samorządowe 2010: Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie po ukonstytuowaniu.
213 - Referendum 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 marca 2012 roku
213 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 grudnia 2011 roku
212 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/D/1/2008
211 - Ogłoszenia 2010: OGŁOSZENIE Z DNIA 09.08.2010R Dot. Termin składania ofert w postępowaniu mającym na celu wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Pątnów.
210 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/GK/2222/1/2010
210 - Gospodarka odpadami: Uchwała Nr LVII/233/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włąścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pątnów
210 - Wybory samorządowe 2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 21 września 2010 r.
210 - Konkursy: Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Pątnów
209 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/5541/3/2010
209 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/OGK/2222/2/2009
208 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/12/D/2009
208 - Konkursy: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
207 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów i Dzietrzniki
207 - Wybory samorządowe 2014: Postanowienie Nr 712-720-10/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 29 września 2014 r.
206 - Rok 2008: Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 300 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 704/2 i 286 w m. Kałuże, gmina Pątnów.
206 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/OGK/5541/3/2009
206 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
204 - Rok 2010: O G Ł O S Z E N I E z dnia 26.08.2010r Wójt Gminy Pątnów ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów położonych w miejscowości Kamionka, Kluski, Pątnów
204 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/OGK/5541/3/2010
203 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 stycznia 2012 roku
203 - Gospodarka odpadami: Harmonogramy odbioru odpadów w okresie 01.01 - 31.12.2016r.
203 - Rok 2010: ZARZĄDENIE NR4/2010
203 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA Nr XLIII/305/2009
202 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
202 - Przetargi ustne: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Kamionka
202 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 482/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
201 - Wyniki kontroli RIO: Wyniki kontroli RIO
201 - Pracownicy Urzędu 2014: Chudecki Bartosz
201 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4 w KAŁUŻACH
201 - Przetargi ustne: INFORMACJA o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
200 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 248/2013 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
200 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 9 października 2012 roku
200 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Pątnów na lata 2013 - 2020
200 - Informacje Urzędu: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
200 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Dudek-Smolnik Beata
199 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
199 - Pracownicy Urzędu 2010: Andrzej Kiedos
199 - Przetargi ustne: Wójt Gminy Pątnów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów i Dzietrzniki
199 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w BIEŃCU
198 - Konkursy: Informacja w sprawie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie
198 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 3 stycznia 2012 roku
198 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
197 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
196 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/2310/1/2008
196 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
195 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/3-5/2010
194 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 5 w KAMIONCE
194 - Wybory samorządowe 2014: UCHWAŁA Nr 9 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pątnowie w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 29 i 30 listopada 2014 roku
194 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 2 maja 2012 roku
194 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
194 - Wybory prezydenckie czerwiec 2010: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pątnów z dnia 5 maja 2010 r.
192 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE Nr 2/2010
192 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/5541/2/2010
192 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXVI/256/2014 w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Gminy Pątnów na lata 2014 -2016
191 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/OGK/2222/1/2010
191 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/3-1/2010
191 - Przetargi ustne: INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów
191 - Referendum 2012: Informacja Gminnnej Komisji do spraw Referendum w Pątnowie
191 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 grudnia 2011 roku
190 - Rok 2010: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
190 - Druki do pobrania: Wniosek o wydanie warunków przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
190 - Rok 2007-2010: GK/7632/10/O/2010
190 - Pracownicy Urzędu 2010: Bartosz Chudecki
190 - Konkursy: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
189 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 481/2015 w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektoraZespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
189 - Referendum 2012: Postanowienie Nr 712-881-2-1/12 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 23 marca 2012 r.
189 - Druki do pobrania: Podatek leśny
189 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA NR XLIV/311/2009
189 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/S.3550/3/2009
188 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW
188 - Informacje Urzędu: Informacja dotycząca nowej procedury meldunkowej
188 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 lipca 2010r
187 - Konkursy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Inwestycji
187 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr V/18/2011 w sprawie: uchwalenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2011 rok.
187 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/76/2012 w sprawie zmian do programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
187 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Michnik Grażyna
187 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/GK/7033/1/2009
187 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym, dla których organem prowadzącym (...)
186 - Ogłoszenia 2012: Do oferentów przetargu, dotyczy: ˝Udzielenia krótkoterminowego kredytu albo pożyczki w kwocie 3.600.000,00 złotych˝
186 - Wybory samorządowe 2010: UCHWŁA Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 11 października 2010r
186 - Pracownicy Urzędu 2010: Teresa Mirowska
185 - Radni 2014: Nowak Maciej - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
185 - Komisje VI kadencji Rady Gminy:
184 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr V/17/2011 w sprawie: spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie niedoboru budżetowego w 2010r.
184 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Wioletta Raducka
184 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIV/251/2014 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Grębieniu
184 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zadania: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PĄTNÓW
183 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/11/D/2009
183 - Informacje Urzędu: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na 2015 rok
183 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/OGK/5541/2/2010
183 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 4 października 2011 r.
183 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów
182 - Wybory samorządowe 2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 8 października 2010r
182 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr XX/117/2012 w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
180 - Rok 2007-2010: GK/7632/11/O/2010
180 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/OGK/5541/2/2009
179 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 styczna 2012 r.
179 - Radni 2008: Oświadczenia majątkowe
178 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwałą Nr XLI/191/2013 w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Pątnów
178 - Referendum 2012: Postanowienie Nr 712-881-2/12 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 20 marca 2012 r.
178 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pątnowie 1/2 etatu i Sekretarza Gminy 1/2 etatu
177 - Wybory prezydenckie czerwiec 2010: Wyniki I tury wyborów
177 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów
177 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr IX/33/2011 w sprawie zaciagnięcia pozyczki z budżetu państwa na 2011 rok.
176 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/D/2/2009
176 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
176 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/OGK/5541/4/2009
176 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Czarny Tomasz
175 - Konkursy: Wójt Gminy Pątnów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie
175 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr VI/23/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pątnów.
175 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 grudnia 2012 r.
174 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA Nr XLIV/308/2009
174 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Sylwia Smolarz
173 - Pracownicy Urzędu 2010: Anita Smolarz
173 - Referendum 2012: Uchwałą Nr 3 Gminnej Komisji do spraw Referendum w Pątnowie z dnia 23 marca 2012 2.
173 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 10 w Załęczu Wielkim
173 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA Nr XLIII/303/2009
173 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 stycznia 2012 roku
173 - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy: Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pątnów - wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Pątnów Nr 514/2015 z dnia 25.09.2015
172 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/10/D/2009
172 - Informacja o wyborze oferty 2010: ZP 341/GK/2222/1/2010
172 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2012 r.
172 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA Nr XLIII/301/2009
171 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Kamionce
171 - Pracownicy Urzędu 2010: Urszula Jarząbek
171 - Wybory prezydenckie czerwiec 2010: ZARZĄDZENIE Nr 269/2010 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 maja 2010r.
170 - Informacja o zawarciu umowy 2007: ZP 342/65/GK/2006
170 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 czerwca 2012 r.
169 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr IV/16/2010: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
169 - Wybory samorządowe 2014: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 21 października 2014r.
169 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w Pątnowie
169 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 lutego 2015 r.
168 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Pątnowie.
168 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 stycznia 2015 r.
167 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr XIX/100/2012 w sprawie podziału Gminy Pątnów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
167 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dot. WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIETRZNIKACH
167 - Wybory samorządowe 2014: Pismo Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 20 października 2014 r.
167 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w Grębieniu
166 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 256/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
166 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 94/2012
166 - Rok 2008: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy SEKRETARKA
165 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Popowicach
165 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 205/2012 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zawieszenia organów Gminy Pątnów i wyroku WSA w Warszawie
165 - Rok 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 13 września 2011 r.
165 - Konkursy: Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie, 98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. łódzkie na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych
165 - Konkursy: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
164 - Druki do pobrania: Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego/publicznego
164 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Pątnów
164 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 321/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
162 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 października 2014 r. o zmianie nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
161 - Druki do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
161 - Referendum 2012: Uchwałą Nr 1 Gminnej Komisji do spraw Referendum w Pątnowie z dnia 23 marca 2012 r.
161 - Wybory samorządowe 2010: UCHWŁA Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 11 października 2010r
161 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w Kluskach
160 - Ogłoszenia 2012: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
160 - Ogłoszenia 2010: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH ˝Remont budynku kościoła w Załęczu Małym˝
160 - Informacja o wyborze oferty: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sekretarka
160 - Informacje o wyborze oferty 2009: ZP 341/GK/7033/1/2009
160 - Wybory samorządowe 2010: UCHWŁA Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 11 października 2010r
160 - Ogłoszenia 2010: Informacja z dnia 7 września 2010 o wyborze wykonawcy
159 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Bożena Kiedos
159 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 257/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
159 - Referendum 2012: Uchwałą Nr 2 Gminnej Komisji do spraw Referendum w Pątnowie z dnia 23 marca 2012 2.
159 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/72/2012 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Pątnowie
159 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 338/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów (...)
159 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELUŃSKIEGO z 22.01.2010r
159 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2012 r.
158 - Informacje Urzędu: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na 2014 rok
158 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 sierpnia 2012 roku
158 - Referendum 2012: ZARZĄDZENIE nr 108/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Patnów Pana Edwarda Kiedosa
157 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
157 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/GK/2222/2/2010
157 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/3-2/2010
156 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 115/2012 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pątnów na rok szkolny 2012/2013
156 - Wybory parlamentarne 2011: ZARZĄDZENIE nr 67/2011 Wójta Gminy Pątnów z dna 19 września 2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
156 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/2310/1/2008
155 - Ogłoszenia 2014: Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PĄTNÓW
155 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr VI/20/2011 w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 dla Gminy Pątnów.
155 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 93/2012
155 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych (...)
154 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/13/D/2009
154 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr VI/24/2011 z dnia 12 maj 2011 r.
154 - Rok 2007-2010: GK/7624/Z/19/2008: ZAWIADOMIENIE: budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działce nr 185/1 oraz 517 (zjazd z drogi) położonych w obrę
154 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
153 - Przetargi ustne: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pątnów odbytych w dniu 27.08.2007 r. w Urzędzie Gminy Pątnów
153 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Kałużach
153 - Rok 2010: ZARZĄDENIE NR3/2010
153 - Ogłoszenia 2012: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
152 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
152 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
152 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/S.3550/2/2009
152 - Druki do pobrania: Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
152 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/9/D/2009
152 - Ogłoszenia 2010: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.08.2010r.
152 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 16.10.2009r
151 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
151 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Informacja o wyborze oferty
151 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 102/2012 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Pątnów
151 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała nr XXIV/144/2013 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
151 - Ogłoszenia 2012: OGŁOSZENIE Z DNIA 31.01.2012r. Dot. Termin składania ofert w postępowaniu mającym na celu wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Pątnów.
150 - Referendum 2012: Postanowienie Nr 712-881-1/12 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 20 marca 2012 r.
149 - Wybory samorządowe 2014: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 24 września 2014 r.
149 - V Kadencja - rok 2009: UCHWAŁA Nr XLIV/309/2009
149 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 lipca 2010r
149 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/3-3/2010
149 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XIII/60/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
147 - Rok 2007: UCHWAŁA NR IV/28/2007 RADY GMINY W PĄTNOWIE Z DNIA 18 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2007
147 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Bieńcu
147 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 420/2015 w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Pątnów
146 - Rok 2008: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
146 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 sierpnia 2010r
146 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 3.09.2010r.
146 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/5/D/2009
146 - Radni 2015: Owczarek Piotr
146 - Informacje o wyborze oferty 2009: ZP 341/OGK/2222/2/2009
146 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Krystyna Smugowska
145 - Konkursy: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
145 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE NR 1/2010
145 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 416/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Pątnów
145 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 06 marca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pątnów w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.
145 - Rok 2015: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
145 - Ogłoszenia 2012: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
145 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Sprawozdanie z działalności Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie za 2012 rok
144 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.02.2014r.
144 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/21/D/2009
144 - Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego: ZSS w Załęczu Małym
143 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Środa Katarzyna
143 - Ogłoszenia 2012: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
143 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów nadanego Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 lipca 2011 roku
143 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 marca 2012 roku
143 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 100/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
143 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r.
142 - Wybory parlamentarne 2011: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
142 - Rok 2010: Informacja o wyborze oferty z dnia 15 marca 2010r
142 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Agata Pawłowska
142 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 w sprawie: ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pątnów
142 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 11 sierpnia 2010r
142 - Wybory samorządowe 2014: Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 26 września 2014 r.
142 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Maras Jerzy
142 - Wybory samorządowe 2014: Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 20 października 2014 r.
141 - Ogłoszenia 2010: ZP 341/OGK/2222/3-4/2010
140 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 95/2012 w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
140 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
140 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
140 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie składu osobowego, siedziby, trybu i czasu pracy
140 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18.09.2014 r.
140 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 213a/2012 w sprawie: powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy Pątnów Zastępcy Wójta Gminy Pątnów
140 - Rok 2007-2010: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 11 sierpnia 2010r
140 - Protokoły z kontroli: PROTOKÓŁ I WNIOSKI POKONTROLNE KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 15 października do 7 grudnia 2012 roku i 14 stycznia 2013 roku - RIO Łódź
140 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
140 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. wykonanie mebli biurowych
140 - Ogłoszenia 2009: ZP 341/OGK/2222/1/2009
140 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Projektu Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pątnów
139 - Informacje o wyborze oferty 2009: ZP 341/S.3550/3/2009
139 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.04.2014r.
139 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Urszula Patyk
139 - Radni 2010 - VI kadencja: Edward Kiedos - Wójt Gminy Pątnów
139 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Smolarz Sylwia
137 - Zapytania ofertowe: ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: Sporządzenie u pięciu właścicieli nieruchomości operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
137 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/52/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Pątnów w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
137 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE NR 7/2010
137 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców (...)
137 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ˝BĄDŹ AKTYWNY - TYLKO TY MOŻESZ COŚ ZMIENIĆ˝
137 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr VIII/25/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2011 rok.
137 - Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego: ZSS w Załęczu Wielkim
136 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 34/2011
136 - Pracownicy Urzędu 2010: Halina Parzyjagła
136 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 marca 2012 roku
136 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 2 maja 2012 roku
136 - Rok 2010: O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 01.06.2010r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
136 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
135 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/8/D/2009
135 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/14/D/2009
135 - Informacja o wyborze oferty: Informacja o wyborze oferty ˝Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu˝
135 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XI/45/2011 w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
135 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 428/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Pątnów
134 - Pracownicy Urzędu 2013: Chudecki Bartosz
134 - Pracownicy Urzędu 2010: Anna Błasik
134 - Radni 2014: Klimas Jarosław
133 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Zaproszenie do złożenia oferty
133 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Jolanta Łuczak
133 - Porządek obrad Rady Gminy: VIII posiedzenie Rady Gminy
132 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 1 marca 2012 roku
132 - Pracownicy Urzędu 2014: Błach Alina
132 - Pracownicy Urzędu 2014: Marczak Beata
132 - Wybory parlamentarne 2015: Wyniki wyborów w Gminie Pątnów
132 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Sławomir Cieśla
132 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE NR 6/2010
132 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18.02.2014r.
132 - Porządek obrad Rady Gminy: XXXVII posiedzenie Rady Gminy
132 - Pracownicy Urzędu 2013: Błach Alina
131 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 w sprawie unieważnienia Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 sierpnia 2012 r.
131 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/164/2013 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Pątnów w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pątnów
131 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie
131 - Pracownicy Urzędu 2012: Błach Alina
130 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 412/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Pątnów
130 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 111/2012 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pątnowie
130 - Ogłoszenia 2015: UNIEWAŻNIONY! Przetarg nieograniczony na usługę pn Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów
130 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/73/2012 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
130 - Druki do pobrania: Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym
130 - Pracownicy Urzędu 2010: Aleksandra Kasprzak
129 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Dudek-Smolnik Beata
129 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: Dostawa oleju opałowego w 2013 roku
129 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Michnik Grażyna
129 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr III/10/2010: w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
129 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 113/2012 w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa dla Pana Jerzego Marasa p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pątnowie
129 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Czarny Tomasz
129 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieluniu
129 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pątnów
129 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Raducka Wioletta
129 - Pracownicy Urzędu 2012: Kasprzak Aleksandra
128 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VI/37/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
128 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr IX/32/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ˝ Budowa SCK, S i R w Załęcze Wielkim˝
128 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Postanowienie Nr 712-7202-5/15 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 2 lutego 2015 r.
128 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Justyna Kiedos
128 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
128 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 97/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
128 - Rok 2010: O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Pątnów z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
128 - Informacje o wyborze oferty 2009: ZP 341/OGK/5541/1/P/2009
128 - Rok 2010: NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W 2010R.
128 - Rok 2009: Ogłoszenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 02.07. 2009 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
127 - Konkursy: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
127 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIV/61/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/55/2011 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Pątnowie
127 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 17.03.2015 r.
127 - Informacja o wyborze oferty: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Zaopatrzeniowiec-Magazynier
127 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 101/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
127 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/6/D/2009
127 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/132/2012 w sprawie ˝Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
126 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 336/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
126 - Pracownicy Urzędu 2011: Bartosz Chudecki
126 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 6 w PĄTNOWIE
126 - Referendum 2012: Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Dzietrznikach
126 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.02.2014r.
126 - Zapytania ofertowe: Modyfikacja zapytania ofertowego dot.: opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów
126 - Rok 2014: Uchwała Nr LVI/230/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na 2014 rok
126 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE NR 9/2010
126 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
126 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 9 lipca 2012 r.
126 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr IV/13/2010 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
126 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/153/2006 w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy Pątnów na 2006 rok
126 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 99/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
125 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
125 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 11.09.2014r.
125 - Ogłoszenia 2015: Przetarg nieograniczony na usługę pn.:Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego(...)
125 - Sprawozdania: Sprawozdania za 2015 rok
125 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 marca 2012 roku
125 - Pracownicy urzędu 2007: Smolarz Anita - Skarbnik
125 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/7/D/2009
125 - Druki do pobrania: Wniosek - zajecie pasa drogowego
125 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 415/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Pątnów
125 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4 w KAŁUŻACH
124 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Cieśla Sławomir
124 - Zapytania ofertowe: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowania programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pątnów
124 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 33/2011
123 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2009: ZP 341/OGK/5541/3/2009
123 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXX/174/2013 zmieniająca uchwałę Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Pątnów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
123 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
123 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/117/2012 w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
123 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
123 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 365/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
122 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE NR 8/2010
122 - Wybory parlamentarne 2011: ZARZĄDZENIE nr 64/2011
122 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 05.09.2014r.
122 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 132/2012 w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
122 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
122 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 marca 2012 roku
122 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW Z DNIA 8.01.2010r
122 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Kiedos Bożena
122 - Rok 2012: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 lipca 2012 roku
122 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 147/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
122 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Wydruk kolorowych katalogów szytych
121 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/65/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pątnów na 2012 rok
121 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 w sprawie: ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pątnów
121 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28.05.2015 r.
121 - Ogłoszenia 2012: Zawiadmienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru
120 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LVIII/234/2014 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
120 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 413/2015 zmieniające zarządzenie nr 230/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
120 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 121/2012 w sprawie przejęcia obsługi kotłowni szkolnych przez Gminę Pątnów
120 - Wybory prezydenckie maj 2015: Wyniki wyborów w Gminie Pątnów
120 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Zarządzenie Nr 2/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku
120 - Rok 2016: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Pątnów
120 - Ogłoszenia 2014: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów˝
120 - Druki do pobrania: Wniosek - awaryjne zajęcie pasa drogowego
120 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 110/2012 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
120 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVIII/205/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/191/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Pątnów
120 - Druki do pobrania: Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
120 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
120 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
120 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE NR 131/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów
120 - Pracownicy Urzędu 2010: Alina Błach
119 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
119 - IV kadencja - rok 2002: UCHWAŁA Nr II/14/2002 w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
119 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 8 stycznia 2015 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie (...)
119 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Agnieszka Maryniak-Stanek
119 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/55/2011 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Pątnowie
119 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
119 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIV/250/2014 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Popowicach
119 - Rok 2009: Ogłoszenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
119 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 w sprawie powołania komisji d/s przeglądu stanu technicznego drogi Kolonia Pątnów-Parcela Bieniec-Bieniec Mały
119 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 212/2012 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Pątnów
119 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 25.01.2010r.
119 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 25.01.2010r.
119 - Rok 2015: Uchwała Nr IV/7/2015 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pątnów na 2015 r.
119 - Rok 2015: Uchwała Nr IV/8/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pątnów
118 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Raducka Wiloetta
118 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 listopada 2013 r.
118 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr L/209/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
118 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 96/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
118 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 grudnia 2013 roku
118 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 11. 02. 2010r.
118 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/146/2013 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
118 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXIII/275/2014 w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pątnowie
118 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 10/2011
117 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 kwietnia 2013 roku
117 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 17.10.2014 r. o wydaniu decyzji środowiskowej
117 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
117 - Rok 2007-2010: GK/7624/3/I/2010
117 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 429/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy Pątnów
117 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/84/2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzon zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzona stanowiska kierownicze
117 - Wybory parlamentarne 2011: Zawiadomienie Wójta Gminy Pątnów dotyczące losowania do składów Obwodowych Komisji Wyborczych
117 - Druki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o  przeznaczeniu działki w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
117 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Soforek Elżbieta - Kierownik GOPS
117 - Pracownicy Urzędu 2012: Chudecki Bartosz
116 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/37/2011 w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
116 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Łuczak Jolanta
116 - Rok 2009: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
116 - Informacje Urzędu: Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)
116 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 w sprawie przejęcia intendentury ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym i ZSS w Załęczu Wielkim przez GZEASwP
115 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 98/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
115 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 marca 2013 roku
115 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr IX/31/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.˝ Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów etap I˝
115 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/147/2013 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Pątnów
115 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXIII/138/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 września 2012 r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie
115 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Katarzyna Środa
115 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE Nr 147/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pątnów na 2008r.
115 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: ˝Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów˝
115 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów nadanego Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 lipca 2011 roku
115 - Pracownicy urzędu 2007: Mikołajczyk Karolina - Inspektor ds. podatku i opłat
115 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/74/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
115 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 marca 2012 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pątnowie
115 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 222/2013 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Pątnów
114 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 192/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
114 - Konkursy: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności (...)
114 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 174/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
114 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówienu ZP 341/S.3550/3/2008
114 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 listopada 2013 r.
114 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Smolarz Sylwia
113 - Pracownicy Urzędu 2010: Czesława Rogala
113 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/4/D/2009
113 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/145/2008 w sprawie ustanowienia Sztandaru Gminy Pątnów.
113 - Wybory parlamentarne 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 9 września 2011 r.
113 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/82/2012 w sprawie zmian do programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
113 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 w sprawie przejęcia intendentury prowadzonej prze GZEAS w Pątnowie przez ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym i ZSS w Załęczu Wielkim
113 - Rok 2014: Ogłoszenie - PROTOKÓŁ z komunalizacji mienia Skarbu Państwa – działki stanowiące drogi
113 - Rok 2009: Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
113 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Elżbieta Soforek
112 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
112 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 414/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Pątnów
112 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2012 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pątnowie z dnia 30 kwietnia 2012 roku
112 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Łuczak Jolanta
112 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr IV/15/2010 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do pełnienia funkcji pracodawcy samorządowego wobec Wójta Gminy.
112 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr III/3/2010: w sprawie zainicjowania kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Pątnów.
112 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIV/64/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
112 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe - dot. Dostawy wodomierzy hybrydowych wraz z plombami zatrzaskowymi
112 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW Z DNIA 8.01.2010r
112 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Elżbieta Krzemińska
112 - Wybory samorządowe 2014: Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 20 października 2014 r.
112 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/45/2007 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Grębieniu
112 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/103/2012 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Pątnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - w tzw. ˝ogródkach piwnych˝
112 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 124/2012 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2012 roku w przedmiocie zawieszenia organów Gminy Pątnów i ustanowienia zarządu komisarycznego
112 - Rok 2013: Uchwała Nr IV/133/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pątnów
112 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2009: ZP 341/S.3550/2/2009
112 - Konkursy: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
111 - Pracownicy Urzędu 2013: Kasprzak Aleksandra
111 - Pracownicy Urzędu 2013: Rogala Czesława
111 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA z dnia 12 listopada 2014 r. O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE PĄTNÓW
111 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 46/2011
111 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 17 czerwca 2013 roku
111 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr IX/29/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Patnów na 2011 rok.
111 - Radni 2010 - VI kadencja: Jarosław Klimas - Przewodniczący Gminy Pątnów
111 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 213/2012 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
111 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 sierpnia 2013 roku
111 - Wybory parlamentarne 2015: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
111 - Porządek obrad Rady Gminy: VI posiedzenie Rady Gminy
110 - Pracownicy Urzędu 2014: Teresa Mirowska
110 - Pracownicy Urzędu 2011: Alina Błach
110 - Wybory samorządowe 2014: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.
110 - Przetargi ustne: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowościach: Kałuże, Kamionka
110 - Rok 2016: Uchwała Nr XIV/109/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na 2016 r.
110 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu (...)
110 - Wybory parlamentarne 2011: Informacja nr 2/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
110 - IV kadencja - rok 2005: UCHWAŁA NR XXXVI /146/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pątnów
110 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 108/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Patnów Pana Edwarda Kiedosa p
110 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 57/2011
110 - Wybory parlamentarne 2011: Informacja nr 1/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
110 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 122/2012 w sprawie organizacji dowozu uczniówna terenie Gminy Pątnów
110 - Komunikaty: ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
110 - Wybory parlamentarne 2015: ZARZĄDZENIE Nr 523/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015r
109 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 209/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
109 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 lipca 2013 roku
109 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Grażyna Michnik
108 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/133/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Pątnów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ´Jurajska Kraina Warty´
108 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/23/2007 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pątnów.
108 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/103/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/99/2007 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 30 listopada 2007r.
108 - Rok 2010: ZARZĄDZENIE NR 5/2010
108 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr VI/22/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do pełnienia funkcji pracodawcy samorządowego wobec Wójta Gminy .
108 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Soforek Elżbieta
108 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 326/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pątnów
108 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr VIII/28/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawzdania finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie.
108 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 106/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
108 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 211/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia
108 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/243/2014 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Załęczu Wielkim w filię Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
108 - Rok 2010: Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów z dnia 27.09.2010r.
108 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 w sprawie: powierzenia obowiązków Zastępcy Wójta Gminy p.o. Sekretarza Gminy Pątnów
107 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 w sprawie powołania pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pątnowie
107 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/111/2012 - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie
107 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/10/15 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów , Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pątnów i radnych Rady Gminy Pątnów
107 - Porządek obrad Rady Gminy: XXIII posiedzenie Rady gminy
107 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2009: ZP 341/OGK/2222/1/2009
107 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr IV/12/2010: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
107 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Protokoły wyników głosowania
107 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr IX/30/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2030.
107 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/24/2007 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pątnów.
107 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 189/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonych Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu
107 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 w sprawie powołania komisji d/s przeglądu stanu technicznego drogi w miejscowości Grabowa
107 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr IV/14/2010: w sprawie zadządzenia wyborów do organów sołectw.
107 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
107 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr III/6/2010: w sprawie wyboru Zastępcy Przewdoniczącego Rady Gminy
107 - Porządek obrad Rady Gminy: XII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
106 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIV/63/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/58/2011 w sprawie przejęcia przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pątnowie z dniem 1 stycznie 2012r. należności i zobowiązań Zespołów Szkół Samorządowych
106 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
106 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Maryniak-Stanek Agnieszka
106 - Przetargi ustne: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowościach: Kamionka, Dzietrzniki, Kluski, Kałuże
106 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zadania: Dostawa opału
106 - Rok 2007: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych - 16.04.2007r
106 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
106 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
106 - Porządek obrad Rady Gminy: XX-posiedzenie Rady Gminy
106 - Informacje Urzędu: Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych
106 - Porządek obrad Rady Gminy: X posiedzenie Rady Gminy Pątnów
106 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Smolarz Sylwia - Dyrektor ZSS w Załęczu Wielkim
106 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr VIII/26/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pątnów.
105 - Pracownicy Urzędu 2012: Mazur Andrzej
105 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Smugowska Krystyna
105 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/85/2012 w sprawie przejęcia przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pątnowie należności i zobowiązań Zespołów Szkół Samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pątnów
105 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego
105 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/GK/2222/3/2010
105 - Rok 2014: Zarządzenie Nr 351/2014 w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 349/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów (...)
105 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 maja 2013 roku
105 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/148/2013 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
105 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/41/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Kiedosa na działalność Wójta Gminy Pątnów
105 - Zapytania ofertowe: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: Dostawa 500 ton kruszywa drogowego - kruszywo granitowe
104 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 05.11.2014 r. o wydaniu decyzji środowiskowej
104 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 w sprawie powołania Komisji ds. sporządzenia spisu i przejęcia teczek z dokumentami ze stanowiska Koordynatora ds. Oświaty
104 - Radni 2011: Jarosław Klimas - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
104 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pątnowie
104 - Rok 2014: Uchwała Nr IV/217/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pątnów
104 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/22/2007 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Pątnów.
104 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 187/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
104 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr III/11/2010: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2010 rok.
104 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
104 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr VIII/27/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
104 - Wybory parlamentarne 2011: UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
104 - Rok 2007: Ogłoszenie: Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały, gmina Pątnów
104 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
104 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
104 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Pątnów na rok 2012
104 - Radni 2010 - VI kadencja: Ryszard Nowak
103 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIV/62/2012 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Pątnowie
103 - Rok 2007: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
103 - Rok 2012: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.10. 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
103 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 286/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
103 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 183/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
103 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 108A/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XVI/74/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
103 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 116/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
103 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów˝
103 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Smugowska Krystyna - Kierownik GBP
103 - Rok 2008: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ZAOPATRZENIOWIEC - MAGAZYNIER
103 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR V/31/2007 w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach do Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
103 - Pracownicy Urzędu 2011: Urszula Jarząbek
102 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVIII/168/2013 uchylająca uchwałę Nr XXIX/220/2008 Rady Gminy Pątnów w sprawie diet dla sołtysów wsi sołeckich Gminy Pątnów
102 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/115/2012 w sprawie ˝Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
102 - Rok 2007-2010: GK/7624/Z/21/2008: ZAWIADOMIENIE: budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 108/1 oraz 517 (zjazd z drogi) położonych w ob
102 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/100/2012 w sprawie podziału Gminy Pątnów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
102 - Pracownicy Urzędu 2014: Kasprzak Aleksandra
102 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 112/2012 w sprawie ustalenia immiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospoderstwach rolnych
102 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 maja 2013 r.
102 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 września 2013 roku
102 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 55/2011
102 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 4 czerwca 2013 roku
102 - Rok 2009: Ogłoszenie z dnia 04.08.2009r.
102 - Rok 2009: Wójt Gminy Pątnów ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Kamionka
102 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pątnowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji
102 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 345/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów
101 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe - dot. Dostawa kruszyw drogowych na 2016 r.
101 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/109/2012 w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m³ wody na terenie Gminy Pątnów
101 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 126/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
101 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/OGK/2222/3-5/2010
101 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/40/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pątnów
101 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. ˝Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów˝
101 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/128/2012 w sprawie zmian do programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
101 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/87/2012 w sprawie funkcjonowania tzw. ˝ogródków piwnych˝ na terenie Gminy Pątnów
101 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 275/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przejęcia obsługi kotłowni przez Gminę Pątnów
101 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 206/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
101 - Radni 2013: Klimas Jarosław - Przewodniczący Rady Gminy
101 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/48/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
100 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIV/84/2007 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych
100 - Porządek obrad Rady Gminy: XV posiedzenie Rady Gminy Pątnów
100 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28.03.2014r.
100 - Przetargi ustne: Informacja o wyniku przetargu: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko – ładowarki
100 - Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 23.04.2014 r.
100 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr III/7/2010: w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.
100 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Wioletta Raducka
100 - Porządek obrad Rady Gminy: XXXV Posiedzenie Rady Gminy
100 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 179/2012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
100 - Rok 2009: Ogłoszenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 4 maja 2009r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
100 - Rok 2007-2010: GK/7624/Z/20/2008: ZAWIADOMIENIE: budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działce nr 136 oraz 148 (zjazd z drogi) położonych w obrębi
100 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 48/2011
100 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 w sprawie powołania dróżyny ratownictwa przeciwpowodziowego Gminy Pątnów
100 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Pątnów
100 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/67/2012 w sprawie zmian do programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
100 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/86/2012 w sprawie zmian Statutu Gminy Pątnów
100 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/GK/7071/1/2007
99 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/99/2012 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kulturi i Sportu w Pątnowie
99 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/96/2012 w sprawie zatwierdzenia ceny m3 wody na terenie Gminy Pątnów
99 - Pracownicy urzędu 2003: Cichoń Grażyna - Skarbnik
99 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/135/2012 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09 maja 2012 roku w przedmiocie zawieszenia organów Gminy Pątnów i wyroku WSA w Warszawie
99 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 196/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 13 listopada 2012 roku
99 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/71/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/62/2012 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Pątnowie
99 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Raducka Wioletta
99 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIV/253/2014 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez Gminę Pątnów
99 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 139a/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 139/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
99 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 178/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 177/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
99 - Rok 2005: Uchwała NrXXVI/108/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2005
99 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia w dniu 20 sierpnia 2012 r. postępowań egzaminacyjnych
99 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Irena Wydmuch
99 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/113/16 w sprawie przyjęcia ˝Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pątnów˝
99 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 128/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
99 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 207/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
98 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 64/2011
98 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 Wójta Gminy Pątnów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
98 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 lipca 2013 roku
98 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2009: ZP 341/OGK/5541/4/2009
98 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr III/8/2010: w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
98 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/49/2007 w sprawie diet dla sołtysów wsi sołeckich Gminy Pątnów
98 - Przetargi ustne: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko–ładowarki
98 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 124/2008 w sprawie zmiany budżetu na 2008r. na podstawie Uchwały nr XXIV/154/2008 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 lipca 2008r w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r
98 - Referendum ogólnokrajowe 2015: ZARZĄDZENIE Nr 496/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
98 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/35/2011 w sprawie: zaciągniecia pożyczki z budżetu państwa na rok 2011
97 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIII/81/2007 w sprawie zawarcia porozumienia między gminami Działoszyn, Wierzchlas i Pątnów, dotyczącego opracowania programu pod nazwą: Strategia zrównoważonego zagospodarowania WŁW
97 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 w sprawie powołania komisji d/s przeglądu stanu technicznego drogi w miejscowości Kluski
97 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 9 września 2013 roku
97 - Zapytania ofertowe: ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: Dostawa 500 ton kruszywa drogowego - kruszywo granitowe
97 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/242/2014 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grębieniu w filię Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
97 - Porządek obrad Rady Gminy: XXIV posiedzenie Rady Gminy Pątnów
97 - Pracownicy Urzędu 2011: Czesława Rogala
97 - Rok 2007: Informacja o wyborze oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 5.12.2007r
97 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/81/2012 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023
97 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24.11.2014r.
97 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
97 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
97 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 73/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
97 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 06 maja 2013 roku
97 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIII/79/2007 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych
97 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 lipca 2013 roku
97 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 128/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpły
97 - Rok 2007: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
97 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 42/2011
97 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Regulaminu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pątnów
96 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Krystyna Smugowska
96 - Zapytania ofertowe: Protokół otwarcia ofert, dot.: Sporządzenie u pięciu właścicieli nieruchomości operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
96 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18.09.2015 r.
96 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 23/2011
96 - Rok 2007: Ogłoszenie: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka, gmina Pątnów
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały XVII/80/2012 Rady Gminy Patnów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok.
96 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/66/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2023
96 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 437/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
96 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 346/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
96 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 marca 2013 roku
96 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XL/183/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski Oddział w Wieluniu
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
96 - Porządek obrad Rady Gminy: XXII posiedzenie Rady Gminy .
96 - Radni 2011: Edward Kiedos - Wójt Gminy Pątnów
96 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 278/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
96 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVIII/89/2012 w sprawie uchwały Nr 15/68/2012 z dnia 09 maja 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
96 - Pracownicy urzędu 2007: Parzyjagła Halina - Kierownik USC
96 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr III/9/2010: w sprawie odwołania przedstawiciela do zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
96 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Wydmuch Irena
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 176/2012 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Pątnów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 186/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 185/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 08 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
96 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 289/2013 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załeczu Małym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 271/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku
96 - Pracownicy urzędu 2006: Jarząbek Urszula - Sekretarz
96 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 września 2013 roku
96 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 172/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XX/104/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012r.
95 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Lewik Wiesława - Dyrektor ZOPOW
95 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 203/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 202/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
95 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/68/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2012
95 - Pracownicy urzędu 2007: Chudecki Bartosz - Inspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji
95 - Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego: ZSS w Dzietrznikach
95 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXV/162/2008 RADY GMINY W PĄTNOWIE w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wymaganych przy opracowywaniu projektu budżetu
95 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 182/2012 w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości płynnych
95 - Radni 2010 - VI kadencja: Paweł Madeła
95 - Wybory parlamentarne 2011: KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 1 września 2011 r.
95 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu ZP 341/S.3550/2/2008
95 - Rok 2008: Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
95 - Ogłoszenia 2014: Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: Dostawa opału w postaci brykietu z trocin drzew iglastych lub liściastych w ilości 125 ton do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz użytkowych należących do Gminy Pątnów w roku 2014
95 - Ogłoszenia 2013: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: ˝Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów – etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie˝
95 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Graczyk Maria
95 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 279/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
94 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 314/2013 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
94 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Regulaminu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pątnów
94 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 200/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
94 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/94/2012 w sprawie zmian do programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
94 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pątnów
94 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 180/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
94 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 109/2012 z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
94 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/105/2007 w sprawie diet dla sołtysów wsi sołeckich Gminy Pątnów
94 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 25/2011
94 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 60/2011
94 - Pracownicy Urzędu 2016: Smolarz Anita
94 - Rok 2009: Wójt Gminy Pątnów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Kamionka
94 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 175/2012 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia analizy majątku komunalnego Gminy Pątnów celem ewentualnej sprzedaży w latach 2012 i 2013
94 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 324/2013 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
94 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 173/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej
94 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała Nr III/4/2010: w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
94 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23.12.2014r.
93 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2010: Maria Graczyk
93 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 27/2011
93 - Pracownicy urzędu 2007: Jarząbek Urszula - Sekretarz
93 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/57/2007 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
93 - Radni 2010 - VI kadencja: Wiesław Paluszczak
93 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Smugowska Krystyna - Kierownik GBP
93 - Ogłoszenia 2014: Odpowiedź na zapytania dot.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PĄTNÓW
93 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 października 2013 r.
93 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 500/2015 w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 496/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania (...)
93 - VI Kadencja - rok 2010: Uchwała nr III/5/2010: w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
93 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 339/2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
93 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Agnieszka Maryniak-Stanek
93 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 267/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
92 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 313/2013 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
92 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 32/2011
92 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIV/252/2014 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Załęczu Wielkim
92 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 201/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 200/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
92 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Żarnowska Anna
92 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/116/2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
92 - Pracownicy Urzędu 2014: Błach Alina
92 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała nr VI/21/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
92 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
92 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
92 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów nadanego Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 lipca 2011 roku
92 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie, 98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. łódzkie na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych
92 - Rok 2009: Informacja z dnia 30.11.2009r
92 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Maryniak-Stanek Agnieszka - Z-ca Dyrektora ZSS w Pątnowie
92 - Rok 2014: Zarządzenie Nr 350/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
92 - Rok 2008: Ogłoszenie: Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych
92 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/157/2013 w sprawie przyjęcia ˝Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów˝
92 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 386/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
92 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 114/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwały Członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załęcze Wielkie
92 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu ZP 341/S.3550/4/2008
92 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/79/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
91 - Rok 2007: Ogłoszenie: Montaż urządzeń (anteny) stacji bazowej telefonii komórkowej nr 4266
91 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 8 w ZAŁĘCZU MAŁYM
91 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/97/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie za 2011 rok
91 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 366/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
91 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
91 - Porządek obrad Rady Gminy: XXI-posiedzenie Rady Gminy
91 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 198/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 195/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 13 listopada 2012 roku
91 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 05.09.2014r.
91 - Radni 2012: Jarosław Klimas - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów
91 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 sierpnia 2013 roku
91 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/47/2007 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Załęczu Wielkim
91 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Maryniak-Stanek Agnieszka - Z-ca Dyrektora ZSS w Pątnowie
91 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 56/2011
91 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 229/2013 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Pątnów
91 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/112/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV / 27 / 2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietr
91 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz podgrzanie wody
91 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/38/2011 w sprawie ustanowienia hipoteki
91 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 31/2011
91 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 215/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
90 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 440/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
90 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE NR 455/2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej i powołania nowego członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015
90 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 210/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia
90 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
90 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 61/2011
90 - Ogłoszenia 2013: Zawiadomienie o wynikach postępowania - dot. zadania: Dostawa opału
90 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVIII/204/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2023
90 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/27/2007 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Pątnowie z dnia 27.02.2002r. Nr XXXII/146/2002, Nr XXXII/147/2002, Nr XXXII/150/2002, Nr XXXII/151/2002, Nr XXXI
90 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE Nr 114/06 w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pątnów
90 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 184/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012r.
90 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 204/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
90 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/78/2012 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Pątnów
90 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 158/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
90 - Porządek obrad Rady Gminy: XIX-posiedzenie Rady Gminy
90 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. Wykonania i dostawy tablic kierunkowych z nazwami miejscowości wraz z numeracją posesji
90 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/114/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/85/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pątno
90 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej
90 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/100/2007 w sprawie zwrotu kosztów przewozu prywatnym samochodem osobowym 6-letniego dziecka i ucznia do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pątnów
90 - Rok 2015: Uchwała Nr IV/53/2015 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pątnów
90 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu ZP 341/S.3550/1/2008
90 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 39/2011
90 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego z dnia 02.09.2014r.
90 - Informacja o wyborze oferty: Informacja o wyborze oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 12.12.2006r.
90 - Rok 2007-2010: GK/7624/Z/22/2008 ZAWIADOMIENIE: rozbudowa wytwórni mas bitumicznych polegającej na zmianie wydajności maszyny do produkcji masy bitumicznej z 30 Mg/h do 120 Mg/h na działkach nr ewid. 494/3, 495/2, 500/8 i 280/4 w miejscowości Kamionka, gmina Pątnów
90 - Wybory samorządowe 2014: ZARZĄDZENIE Nr 382/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu (...)
89 - Radni 2007: Stochmiałek Jolanta
89 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 193/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
89 - IV kadencja - rok 2002: UCHWAŁA NR II/3/2002 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
89 - Rok 2016: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - OŚr.6220.1.1.2016 z dnia 11.01.2016 r.
89 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
89 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr X/68/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
89 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/90/2007 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
89 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/DM 7041/4/2007
89 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 17 czerwca 2013 roku
89 - Wybory prezydenckie maj 2015: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 kwietnia 2015 roku
89 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/69/2012 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 dla Gminy Pątnów
89 - Radni 2010 - VI kadencja: Leszek Mielcarek
89 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/GK/7044/1/2008
89 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 158/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
89 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXX/267/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pątnów
89 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLV/197/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2013
89 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 266/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów nadanego Zarządzeniem Nr 230/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 04 marca 2013 roku
89 - Rok 2007: Ogloszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości : Kluski, Kamionka, Dzietrzniki
89 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/88/20007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
89 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości
88 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IX/65/2007 w sprawie zawarcia umowy z Fundacją „Górna Prosna” z siedzibą w Rudnikach
88 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 14/2011
88 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/2231/6/2008
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 29/2011
88 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 202/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 11/2011
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 26/2011
88 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/163/2013 UCHWAŁA NR XXVI/163/2013 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2012 roku
88 - Radni 2010 - VI kadencja: Jan Olszówka
88 - Ogłoszenia 2013: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. zadania: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie
88 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 208/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 207/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 62/2011
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 63/2011
88 - Radni 2006: Morawiak Maciej - początek kadencji
88 - Pracownicy urzędu 2007: Kiedos Andrzej - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnei i Inwestycji
88 - Porządek obrad Rady Gminy: XIX posiedzenie Rady Gminy Pątnów
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 40/2011
88 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 67/2011
88 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR V/32/2007 w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Załęczu Małym do Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Małym
88 - Rok 2015: Zarzadzenie Nr 483/2015 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015-2020
88 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/46/2007 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzietrznikach
88 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 162/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
87 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
87 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów
87 - Informacja o zawarciu umowy 2007: ZP 341/DM 7041/3/2007
87 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/93/2012 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023
87 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/30/2007 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
87 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 61/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesień między paragrafami
87 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/106/2007 w sprawie powołania spółki z o.o. zajmującej się produkcją energii ze źródeł odnawialnych
87 - Rok 2007: Ogłoszenie: Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 4266
87 - Konkursy: Informacja dla podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ˝Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej˝
87 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 194/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 158/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
87 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE Nr 145 /2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r.
87 - Wybory prezydenckie maj 2015: Wyniki wyborów w Gminie Pątnów - II tura
87 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 190/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
87 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
87 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla Z - cy Przewodniczącego Rady Gminy
87 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Soforek Elżbieta - Kierownik GOPS
86 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/S.3550/4/2008
86 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/150/2006 w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pątnów” i „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pątnów”.
86 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/125/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
86 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów
86 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr II/3/2006 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy
86 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Maryniak-Stanek Agnieszka
86 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/110/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
86 - Rok 2015: Uchwała Nr IV/6/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pątnów
86 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 maja 2013 roku
86 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Elżbieta Soforek
86 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 418/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (...)
86 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/143/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
86 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 listopada 2013 r.
86 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 11.09.2014r.
86 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
86 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20.09.2007r.
86 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 195/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
85 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIX/173/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Pątnów w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
85 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
85 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/54/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pątnów
85 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/DM 7041/2/2007
85 - Referendum ogólnokrajowe 2015: Zawiadomienie - losowanie do składów obwodowych komisji do spraw referendum
85 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/GK/7044/2/2008
85 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 16/2011
85 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIV/85/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Samorządowych imienia St. Wł. Reymonta w Pątnowie
85 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIV/83/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy
85 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 362/2014 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
85 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Katarzyna Środa
85 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 216/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 215/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
85 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 302/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
85 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 303/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
85 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/83/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2012
85 - Wybory samorządowe 2014: INFORMACJA z dnia 27 listopada 2014 r. O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE PĄTNÓW
85 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 7 w POPOWICACH
85 - Wybory samorządowe 2014: Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych
85 - Porządek obrad Rady Gminy: I - posiedzenie Rady Gminy
85 - Rok 2014: Zarządzenie Nr 355/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów nadanego Zarządzeniem Nr 230/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 04 marca 2013 roku i zmienionego Zarządzeniem Nr 266/2014 (...)
85 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/108/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/96/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m³ wody na terenie Gminy Pątnów
85 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/92/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
85 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 97/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Korzystania z Gminnego Boiska Sportowego w Pątnowie
85 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVIII/88/2012 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2012 roku
85 - Ogłoszenia 2013: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. zadania: ˝Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów – etap II – rozbudowa SUW w Pątnowie˝
84 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LVII/233/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włąścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pątnów
84 - Rok 2008: Zarządzenie nr 146/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r.
84 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/49/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
84 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 465/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 419/2015 Wójta Gminy Pątnó z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pątnów
84 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 66/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r.
84 - Rok 2009: Ogłoszenie Wójta Gminy Pątnów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów położonych w miejscowości Pątnów
84 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
84 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
84 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/14/15 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy Pątnów i Komisji Rady Gminy Pątnów
84 - Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.03.2014
84 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
84 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/101/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/355/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pątnów
84 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/143/2013 w sprawie przyjęcia ˝Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów˝
84 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/145/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
84 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/GK/7044/1/2007
84 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE nr 106/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
84 - Rok 2012: ZARZĄDZENIA Nr 138/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały znr XIX/92/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecia Gminy Pątnów na 2012 rok.
84 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVII/200/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pątnów
83 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/58/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
83 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/56/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
83 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVII/80/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
83 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 23/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesienia między paragrafami
83 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 177/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
83 - Radni 2006: Ciupa Rafał - początek kadencji
83 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VIII/63/2007 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Pątnowie z dnia 24.08.2005r. Nr XXX/123/2005.
83 - Pracownicy Urzędu 2011: Halina Parzyjagła
83 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/116/2008 w sprawie przystąpienia do porozumienia zawartego między gminami Działoszyn, Wierzchlas i Pątnów
83 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 12/2011
83 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/GK/7071/1/2008
83 - Protokoły z kontroli: Najwyższa Izba Kontroli - Wystąpienie pokontrolne
83 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 268/2013 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załeczu Małym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 256/2013 z dnia 06 czerwca 2013 roku
83 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/241/2014 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Popowicach w filię Szkoły Podstawowej w Pątnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie
83 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 165/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
83 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 196/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 195/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
83 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości
83 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 203a/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012r.
83 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 427/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 420/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Pątnów
82 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 49/2011
82 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dot. wykonanie mebli biurowych
82 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/5541/1/2008
82 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 191/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 190/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
82 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 19/2011
82 - Konkursy: ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
82 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXI/268/2014 w sprawie ustanowienia hipoteki
82 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/OGK/7140/5/2007
82 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Ubezpieczenie Gminy Pątnów
82 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/91/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pątnów
82 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 53/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesienia między paragrafami
82 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 45/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - przeniesienia między paragrafami
82 - Wybory parlamentarne 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 25.09.2015 r.
82 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską wymarznięcia
82 - Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 20.02.2015 r.
82 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Wymiana sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Pątnów
82 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 71/2011 w sprawie dokonania zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
82 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 września 2013 roku
82 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 w sprawie: poszerzenia składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pątnów
82 - Porządek obrad Rady Gminy: XVIII - posiedzenie Rady Gminy
82 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 listopada 2013 r.
82 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Cieśla Sławomir - Dyrektor ZSS w Załęczu Małym
82 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXX/266/2014 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pątnów
82 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Soforek Elżbieta
82 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 181/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 180/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
82 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
82 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 września 2013 roku
82 - Rok 2007: Ogłoszenie: Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów
81 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 214/2012 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012r.
81 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 197/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonych PSP Stowarzyszenia PSK w Bieńcu
81 - Porządek obrad Rady Gminy: XXIII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
81 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 06 listopada 2013 roku
81 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/131/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/115/2012 w sprawie ˝Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
81 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 292/2013 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Woekiego w Załęczu Małym
81 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVI/98/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy
81 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 28/2011
81 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 24/2011
81 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 395/2014 zmieniające zarządzenie nr 230/2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
81 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 19/2011
81 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 17/2011
81 - Informacje Urzędu: Harmonogram zebrań wiejskich - 2016
81 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XI/43/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023
81 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 54/2011
81 - Rok 2008: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
81 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/140/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizowaniu inwestycji pn. ´Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w miejscowości Pątnów´
81 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 58/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
81 - Zapytania ofertowe: Informacja o zmianie treści w zapytaniu ofertowym na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Pątnów
81 - Radni 2013: Paluszczak Wiesław
81 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 188/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej
81 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/89/2007 w sprawie : zmian w budżecie Gminy
81 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/112/2012 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
81 - Pracownicy urzędu 2003: Jarząbek Urszula - Sekretarz
81 - Pracownicy urzędu 2006: Smolarz Anita - Skarbnik
81 - Radni 2010 - VI kadencja: Stanisław Kluska
81 - Rok 2007-2010: OBwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 17.07.2009r.
80 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/36/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023
80 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
80 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Raducka Wioletta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pątnowie
80 - Rok 2007-2010: GK/7624/6-O/2007
80 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 września 2013 roku
80 - Informacja o wyborze oferty 2006: ZP 341/DM. 2310/3/2006
80 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 135/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r
80 - Pracownicy urzędu 2006: Smugowski Grzegorz - Wójt Gminy - początek kadencji
80 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 137/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r
80 - Radni 2010 - VI kadencja: Maciej Morawiak
80 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/2231/1/2008
80 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 38/2011
80 - Informacja o zawarciu umowy 2007: ZP 341/DM 7041/4/2007
80 - V kadencja - rok 2008: Uchwała nr XXIV/155/2008 Rady Gminy Pątnów w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/130/2008 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 27 marca 2008 r.
80 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIII/77/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu
80 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
80 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XII/75/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu
80 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XI/71/2007 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
80 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIV/86/2007 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Pątnów
79 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XI/47/2011 w sprawie ustanowienia hipoteki
79 - Radni 2006: Błaszczak Zbigniew
79 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 290/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
79 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 538/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pątnów
79 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/87/2007 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz sposobu jego poboru
79 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XI/44/2011 w sprawie uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
79 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR VII/53/2007 w sprawie zmian w budżecie i podziału wolnych środków za rok 2006
79 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. Konserwacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Pątnów
79 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 185/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
79 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/S.3550/1/2008
79 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów o opracowanym raporcie oddziaływania na środowisko w miejscowości Popowice
79 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE Nr 149 /2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r.
79 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych
79 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: PTK CENTERTEL Sp. z o.o.
79 - Porządek obrad Rady Gminy: XVI posiedzenie Rady Gminy Pątnów
79 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 237/2013 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
79 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. dostawy brykietu drzewnego z trocin drzew iglastych lub liściastych
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 22/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych.
79 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/S.3550/5/2006
79 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/5541/3/2008
79 - Rok 2008: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
79 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Jolanta Łuczak
79 - Ogłoszenia 2016: Modyfikacja treści SIWZ dot. Otwarty nieograniczony przetarg na remont i modernizację kuchni z jadalnią budynku ZSS Pątnów
79 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XVI/99/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2008
79 - Porządek obrad Rady Gminy: XX posiedzenie Rady Gminy Pątnów
79 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 października 2013 roku
79 - Ogłoszenia 2013: Odpowiedzi na pytania - dotyczy: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów
78 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/102/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
78 - Rok 2007-2010: Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 110 m3 na dobę z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 462/9 wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Załęcze Wielkie, kolektorem odprowadzającym oczyszczone ścieki do kor
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Nowak Grażyna - Dyrektor ZSS w Popowicach
78 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/25/2007 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Załęczu Małym.
78 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/S.3550/1/2009
78 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
78 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 sierpnia 2013 roku
78 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu ZP 341/GK/7071/1/2008
78 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/239/2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
78 - Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego: ZSS w Grębieniu
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Smugowska Krystyna
78 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Zarządzenie Nr 350/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
78 - Ogłoszenia 2016: Modyfikacja tresci SIWZ dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
78 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 53/2011
78 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/61/15 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia Pana Piotra Owczarka - nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu i Radnego Rady Gminy Pątnów
78 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/51/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
78 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XV/70/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
77 - Wybory samorządowe 2014: Postanowienie Nr 712-720-1/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2014 r.
77 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 19.08.2015 r.
77 - Porządek obrad Rady Gminy: XXVI posiedzenie Rady Gminy Pątnów
77 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/75/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2023
77 - Radni 2010 - VI kadencja: Antoni Gmyrek
77 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XVI/95/2007 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
77 - Rok 2006: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
77 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 39a/2011
77 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 430/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pątnów
77 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjna dla projektu pn.: ˝Nowoczesna Edukacja w Gminie Pątnów˝
77 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Grażyna Michnik
77 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/131/2008 w sprawie zatwierdzenia Planów odnowy miejscowości na lata 2008-2015
77 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej
77 - Informacja o zawarciu umowy 2007: ZP 341/DM 7041/2/2007
77 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/102/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/87/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie funkcjonowania tzw. ˝ogródków piwnych˝ na terenie Gminy Pątnów
77 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia
77 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XII/74/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi
77 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/228/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Załęczu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Małym
77 - Rok 2016: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w gminie Pątnów
77 - Pracownicy urzędu 2007: Rogala Czesława - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
77 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 29.09.2009r.
77 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 4 czerwca 2013 roku
77 - Zapytania ofertowe: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
77 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IX/66/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie za okres od 01 marca do 31 grudnia 2006 r.
76 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/38/2007 w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Załęczu Wielkim
76 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 136/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
76 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/115/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/ 28/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
76 - Informacja o zawarciu umowy 2007: ZP 341/S.3550/7/2006
76 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 06 maja 2013 roku
76 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Łuczak Jolanta - Wicedyrektor ZSS w Załęczu Małym
76 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LVII/232/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
76 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/20/2006 w sprawie wydatków bieżących budżetu, które w 2006 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
76 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXI/119/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
76 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VIII/64/2007 w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr V/30/2007 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
76 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/95/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2012
76 - Radni 2006: Pietrzak Marek
76 - Radni 2006: Kacała Joanna
76 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/93/2007 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej
76 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/114/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia ZSS im. Stanisława Władysława Reymonta w Pątnowie
76 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIII/78/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy
76 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XVI/96/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
76 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/106/2012 w sprawie zmian do programu naprawczego finansów Gminy Pątnów
76 - Rok 2007-2010: GK/7624/11/D-O/2009
76 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 45/2011
75 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/245/2014 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Grębieniu
75 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/126/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy
75 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/107/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pątnów na rok 2008
75 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LVI/231/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2014
75 - Rok 2014: Ogłoszenie - PROTOKÓŁ z komunalizacji mienia Skarbu Państwa – działki stanowiące drogi
75 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2012
75 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/155/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Jerzy Maras
75 - Wybory samorządowe 2014: Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych (...)
75 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/113/2012 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pątnów na lata 2012-2014
75 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania: Dostawa oleju opałowego na rok szkolny 2013/2014
75 - Radni 2010 - VI kadencja: Roch Wieczorek
75 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 24/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesienia między paragrafami
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Stasiak Alina - Dyrektor ZSS w Dzietrznikach
75 - Rok 2012: ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012r.
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Smolarz Sylwia - Dyrektor ZSS w Załęczu Wielkim
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Patyk Urszula - Dyrektor ZSS w Grębieniu
75 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 93/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Raducka Wioletta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
75 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/OGK/2222/3-4/2010
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Kacała Krzysztof - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załęczu Wielkim
75 - Rok 2007-2010: GK/7624/12/I/2009
75 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/S.3550/3/2008
75 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 550/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
75 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE Nr 152/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r.
75 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów w sprawie raportu oddziaływania na środowisko w miejscowości Pątnów
75 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 04.07.2007r.
75 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi dot. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów
75 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/90/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
75 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 21/2011
75 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 30/2011
75 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 46/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
74 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/110/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/99/2012 Rady Gminy Patnów z dnia 25 czerwca 2012 roku – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
74 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/133/2012 w sprawie obniżenie ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2013
74 - Radni 2011: Wiesław Paluszczak
74 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2007 rok
74 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXIV/156/2008 RADY GMINY W PĄTNOWIE w sprawie zaciągnięcia kredytu w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu
74 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 59/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesień między paragrafami
74 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/S.3550/2/2008
74 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/33/2007 w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pątnowie
74 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów o opracowanym raporcie oddziaływania na środowisko w miejscowości Popowice
74 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/43/2007 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pątnowie
74 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr X/69/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r.
74 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2012: Środa Katarzyna
74 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 13/2011
74 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 60/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesień między paragrafami
74 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/127/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na drogi dojazdowe
74 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 240/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 239/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
74 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XIX/122/2008 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pątnów oraz nadania jej Statutu
74 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/39/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
74 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr X/34/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2011rok
74 - Rok 2007-2010: GK/7624/21/I/2009
74 - Porządek obrad Rady Gminy: XVII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
74 - Rok 2007: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
74 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Cieśla Sławomir - Dyrektor ZSS w Załęczu Małym
74 - Radni 2013: Stasiak Grzegorz
74 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/246/2014 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim
74 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE NR 445/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 175/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pątnów (...)
74 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/240/2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
74 - Wybory prezydenckie maj 2015: ZARZĄDZENIE Nr 440/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
74 - Radni 2013: Wieczorek Roch
74 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. dostawa urządzenia Konica Minolta bizhub 227
74 - Ogłoszenia 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Patnów z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
74 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLIII/193/2013 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wieluńskim
73 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXV/152/2013 w sprawie zatwierdzenia Strategii działań naprawczych oraz rozwoju Gminy Pątnów
73 - Rok 2007-2010: GK/7624/1/I/2009
73 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 38a/2011
73 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 265/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
73 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XIX/119/2008 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
73 - Wybory samorządowe 2014: Obiweszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r.
73 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/D/20/2007
73 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 20/2011
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/51/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r.
73 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XVI/77/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2012
73 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/113/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/26/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
73 - Radni 2010 - VI kadencja: Krzysztof Kalemba
73 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 40/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
73 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 241/2013 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów
73 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.07.2015 r.
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVI/97/2007 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie likwidacji Poradni Internistycznej Konsultacyjnej w strukturze SP ZOZ w Wieluniu
73 - Radni 2006: Olszówka Jan - Przewodniczący Rady Gminy
73 - Rok 2006: O dodatkowych zajęciach z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowik wiejskich
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIII/82/2007 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie likwidacji Poradni Specjalistycznych w strukturze SP ZOZ w Wieluniu
73 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/5541/2/2008
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/59/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/52/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
73 - Rok 2007-2010: GK/7624/Z/18/2008: ZAWIADOMIENIE: budowa przyłącza linii energetycznych kablowych SN i słupów energetycznych, dróg dojazdowych z placami manewrowymi oraz dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych na działkach nr 610 i 611 oraz 627 (zjazd z drogi) położ
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/104/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
73 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/50/2007 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla inblanco”
73 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 134/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
73 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 298/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
72 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/48/2007 w sprawie powołania kandydata i jego zastępcy na członka Stałej Konferencji Współpracy
72 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów o opracowanym raporcie oddziaływania na środowisko w miejscowości Pątnów
72 - Rok 2014: Uchwała Nr IV/168/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pątnów za 2014 rok
72 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/60/2007 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
72 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
72 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 228/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Patnów z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
72 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/40/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r.
72 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe - dot. Zakupu tonerów
72 - Ogłoszenia 2013: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. zadania: ˝Dostawa oleju opałowego w 2013 roku˝
72 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 260/2013 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na rzece Warcie w granicach administracyjnych Gminy Pątnów
72 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 511/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Pątnów
72 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dna 24 marca 2014 r.
72 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVI/94/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
72 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/OGK/2222/3-1/2010
72 - V kadencja - rok 2006: UCHWAŁA Nr III/19/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.
72 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 07.04.2009r.
72 - Pracownicy urzędu 2006: Kiedos Andrzej - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnei i Inwestycji
72 - Rok 2006: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
72 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wóta Gminy pątnów z dnia 22.05.2009r.
72 - Ogłoszenia 2015: Przetarg pn Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów
72 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 50/2011
72 - Radni 2010 - VI kadencja: Andzrej Polak
72 - Rok 2007-2010: GK/7624/36/I/2008
72 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/2231/1/2008
72 - Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego: ZSS w Popowicach
72 - Informacja o wyborze oferty 2006: ZP 341/GK/7051/2/2006
72 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/DM.2310/3/2006
72 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/5541/3/2008
72 - Radni 2006: Morawiak Maciej
72 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów 2015: Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pątnowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji
72 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjna dla projektu pn.: ˝Nowoczesna Edukacja w Gminie Pątnów˝
72 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 65/2011
72 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu ZP 341/GK/7044/2/2008
72 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 256/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
71 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/129/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu
71 - Rok 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23.04.2014r.
71 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXIII/178/2013 zmieniejąca uchwałę Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Pątnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
71 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 5 w KAMIONCE
71 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/128/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu
71 - Rok 2007-2010: GK/7624/10/D-O/2009
71 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXI/118/2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
71 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLI/188/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2023.
71 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 297/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
71 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 252/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
71 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LII/216/2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 - 2023
71 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 129/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r
71 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 59/2011
71 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/28/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2007
71 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/29//2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
71 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zadania: Dostawa oleju opałowego w 2013 roku
71 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 9 w ZAŁĘCZU WIELKIM
71 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania szamb i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
71 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXI/138/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy sołectwa na lata 2008-2015
71 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XL/187/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/186/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Polak
71 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XIII/57/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2011-2023
71 - Wybory samorządowe 2014: Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego (...)
71 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR VII/55/2007 w sprawie określenia na rok 2008 limitu przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
71 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXV/158/2008 RADY GMINY W PĄTNOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008 rok
71 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 15/2011
71 - Rok 2007-2010: WÓJT GMINY PĄTNÓW podaje do publicznej wiadomości informację o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją
71 - Rok 2015: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych
70 - Radni 2006: Błaszczak Zbigniew - początek kadencji
70 - Pracownicy urzędu 2006: Dróżdż Zofia - Inspektor ds. wymiaru podatku
70 - Wybory samorządowe 2014: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów (...)
70 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Podgórska Wanda - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pątnowie
70 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów w sprawie raportu oddziaływania na środowisko w miejscowości Kamionka
70 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 382/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu (...)
70 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/12/15 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
70 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/13/15 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
70 - Informacja o wyborze oferty 2006: ZP 341/S.3550/7/2006
70 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/2231/8/2008
70 - IV kadencja - rok 2005: Uchwała NrXXVI/108/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na rok 2005
70 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia
70 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VIII/61/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r.
70 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/2231/4/2008
70 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do pełnienia funkcji pracodawcy samorządowego wobec
70 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/122/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
70 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 maja 2013 roku
70 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Patyk Urszula - Dyrektor ZSS w Grębieniu
70 - Radni 2006: Paluszczak Wiesław
70 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 41/2011
70 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 37/2011
70 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 296/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
70 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VIII/62/2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007
70 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
70 - Radni 2010 - VI kadencja: Jan Tronina
70 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIX/172/2013 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pątnów na lata 2013-2020
70 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VII/54/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
70 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 36/2011
70 - Porządek obrad Rady Gminy: XIII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
70 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr II/5/2006 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
69 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LI/214/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia SP w Załęczu Wielkim wchodzącej w skład ZSS w Załęczu Wielkim w filię SP w Załęczu Małym wchodzącej w skład ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego z Załęczu Małym
69 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 21.10.2009r
69 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XI/70/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r
69 - Radni 2007: Tronina Jan
69 - Rok 2008: Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
69 - Radni 2011: Roch Wieczorek
69 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXIV/276/2014 w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
69 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/139/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008 rok
69 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/GK/7051/3/2006
69 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/130/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu
69 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXVI/278/2014 w sprawie zatwierdzenia opłat za zbiorowe dostarczanie wody na terenie Gminy Pątnów
69 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.09.2015 r.
69 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 75/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
69 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 35/2011
69 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 47/2011
69 - Rok 2008: Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
69 - Radni 2006: Podyma Stanisław
69 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 43/2011
69 - Radni 2007: Podyma Stanisław
69 - Pracownicy Urzędu 2013: Paśnik Mariola
69 - Rok 2006: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - 12.12.2006r.
69 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/OGK/2222/3/2010
69 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 51/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesienia między paragrafami
69 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
69 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/234/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 12.02.2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od odób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów (...)
69 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XIII/80/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
69 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w BIEŃCU
69 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/41/2007 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla inblanco”
69 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/26/2007 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach.
69 - Rok 2007-2010: Obwieszczenei Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.04.2009r.
69 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/42/2007 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Załęczu Małym
69 - Rok 2016: Decyzja o umorzeniu postępowania - 07.01.2016 r.
69 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 lipca 2013 roku
68 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 257/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
68 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/OGK/7140/2/2007
68 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XI/42/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023
68 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/2/BHP i P.Poż../5431/2/2006
68 - Ogłoszenia 2014: Zawiadomienie o wynikach postępowania - dot. zadania: Dostawa opału w postaci brykietu z trocin drzew iglastych lub liściastych w ilości 125 ton (...)
68 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 58/2011
68 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała nr XIII/90/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
68 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.04.2009r.
68 - Pracownicy urzędu 2006: Smugowski Grzegorz - Wójt Gminy
68 - Pracownicy urzędu 2003: Mirowska Teresa - Kierownik Referatu Finansowego
68 - Radni 2007: Paluszczak Wiesław
68 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/S.3550/7/2006
68 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/164/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Grębień na lata 2006-2013
68 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 262/2013 w sprawie: zatwierdzenia aneksu do uchwały i uchwały członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załęcze Wielkie
68 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. remontu i modernizacji kuchni z jadalnią budynku ZSS Pątnów
68 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Soforek Elżbieta
68 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE NR 22/2011
68 - Porządek obrad Rady Gminy: X - posiedzenie Rady Gminy
68 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/104/2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pątnów na 2012r
68 - Radni 2010 - VI kadencja: Bogdan Eugeniusz Polak
68 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Michnik Grażyna
68 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/121/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
68 - Rok 2007-2010: GK/7624/19/I/2009
68 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/123/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
67 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28.05.2015 r.
67 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/92/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pątnów
67 - Druki do pobrania: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 roku
67 - Radni 2006: Stochmiałek Jolanta
67 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/244/2014 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Popowicach
67 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 81/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r. - zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - przeniesień między paragrafami
67 - Radni 2007: Ciupa Rafał
67 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVII/107/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
67 - Rok 2014: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyjęciu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
67 - Rok 2008: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów, położonych w miejscowości Pątnów
67 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 543/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
67 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/11/15 w sprawie odwołania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
67 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: GK/7624/D/19/2007
67 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IV/21/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Pątnowie.
67 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 291/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
67 - Rok 2007-2010: GK/7624/14/D-O/2009
67 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XIII/56/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2011rok
67 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 86/2011 w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
67 - V kadencja - rok 2006: Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
67 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 283/2013 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów
67 - Rok 2014: Zarządzenie Nr 358/2014 w sprawie określenia stawek czynszu najmu w budynkach należących do zasobu Gminy Pątnów
67 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 277/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
67 - Radni 2011: Maciej Morawiak
67 - Informacja o wyborze oferty 2006: ZP 341/DM/5541/1/2006
67 - Radni 2011: Paweł Madeła
67 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 274 w sprawie ustalenia opłat za ogrzewanie lokali w budynkach zarządzanych przez Gminę Pątnów
67 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2006: Raducka Wioletta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
67 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXIII/136/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2012-2023
67 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 21.10.2009r
66 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 92/2011 w sprawie norm podziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pątnowie
66 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 01.04.2009r.
66 - Radni 2013: Madeła Paweł
66 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE Nr 150/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r.
66 - Rok 2007-2010: GK/7624/35/I/2008
66 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pątnów z dnia 30.11.2009r.
66 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 70/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
66 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów o opracowanym raporcie oddziaływania na środowisko w miejscowości Kamionka
66 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XVII/101/2007 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
66 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 w DZIETRZNIKACH
66 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
66 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 51/2011
66 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/150/2013 w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw opracowania nowego, jednolitego statutu Gminy Pątnów
66 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XIII/58/2011 w sprawie przejęcia przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pątnowie z dniem 1 stycznie 2012r. należności i zobowiązań Zespołów Szkół Samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pątnów
66 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XIX/125/2008 w sprawie wniesienia wkładu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
66 - Rok 2014: Uchwała Nr IV/40/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pątnów na 2014 rok
66 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 07.04.2009r.
66 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/109/2008 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 listopada
66 - Rok 2007-2010: GK/7624/11/I/2009
66 - Radni 2006: Tronina Jan - początek kadencji
66 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/238/2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
66 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/146/2008 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie likwidacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz utworzenia Oddziału Pulmonologii
66 - Pracownicy urzędu 2006: Cichoń Grażyna - Skarbnik
66 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Smugowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębieniu
66 - Radni 2006: Raducki Stanisław - początek kadencji
66 - Radni 2006: Stochmiałek Jolanta - początek kadencji
66 - Radni 2011: Bogdan Polak
66 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXIX/177/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.
66 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIV/200/2006 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
66 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/141/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizowaniu inwestycji pn. ´Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień´
66 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 66/2011
66 - Radni 2011: Krzysztof Kalemba
66 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LIV/219/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pątnów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
66 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/DM 7041/3/2007
66 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 496/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
66 - Radni 2006: Paluszczak Wiesław - początek kadencji
65 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VI/36/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
65 - Radni 2011: Stanisław Kluska
65 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 273/2013 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 272/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
65 - Ogłoszenia 2014: MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PĄTNÓW
65 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
65 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XII/72/2007 w sprawie wysokości środków na realizację projektów w ramach programów operacyjnych
65 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 310/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
65 - Pracownicy urzędu 2006: Parzyjagła Halina - Kierownik USC
65 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/226/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
65 - Ogłoszenia 2016: Informacja z otwarcia ofert dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym (...)
65 - Informacja o wyborze oferty 2008: ZP 341/OGK/5541/2/2008
65 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/124/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
65 - Radni 2010 - VI kadencja: Grzegorz Stasiak
65 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Alekasandra Kasprzak
65 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/GK/7051/2/2006
65 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 300/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządznie Nr 299/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
65 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Stasiak Alina - Dyrektor ZSS w Dzietrznikach
65 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLII/189/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.
65 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIV/254/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
65 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 52/2011
65 - Ogłoszenia 2012: Zmiana treści SIWZ - dot. zadania: ˝Dostawa oleju opałowego w 2013 roku˝
64 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/GK/7071/2/2007
64 - Porządek obrad Rady Gminy: VIII - posiedzenie Rady Gminy
64 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wieluńskim
64 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XX/105/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2023
64 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.04.2009r.
64 - Radni 2007: Błaszczak Zbigniew
64 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Lewik Wiesława - Dyrektor ZOPOW
64 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/34/2007 w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Popowicach
64 - Ogłoszenia 2016: Informacja z otwarcia ofert dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
64 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/2231/5/2008
64 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/106/15 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
64 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/5541/1/2008
64 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013: Środa Katarzyna
64 - Rok 2007-2010: GK/7624/34/I/2008
64 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.09.2009r.
64 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/2231/7/2008
64 - Druki do pobrania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
64 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Kędzia Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pątnowie
64 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XIX/120/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
64 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 27.10.2008r.
64 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2007: ZP 341/OGK/7140/2/2007
64 - Radni 2006: Stasiak Grzegorz - początek kadencji
64 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/36/2007 w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzietrznikach
64 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVI/199/2013 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania opłaty za zbiorowe dostarczanie wody na terenie Gminy Pątnów
64 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 10 sierpnia 2015 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie (...)
64 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XIX/121/2008 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Pątnów
64 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 02.06.2009r.
64 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/160/2006 w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół Samorządowych w Załęczu Małym i ustanowienia sztandaru.
64 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 394/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy (...)
64 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr V/35/2007 w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Grębieniu
64 - Rok 2007-2010: GK/7624/9/I/2009
63 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXI/247/2014 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Pątnów na 2014 rok
63 - Rok 2007-2010: GK/7624/18/I/2009
63 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Lewik Wiesława - Dyrektor ZOPOW
63 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 33/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. - przeniesienia między paragrafami
63 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/OGK/2222/3-3/2010
63 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2007: Kiedos Bożena - Wicedyrektor ZSS w Dzietrznikach
63 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 244/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok.
63 - Rok 2007-2010: GK/7624/13/D-O/2009
63 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXI/136/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
63 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu ZP 341/GK/7044/1/2008
63 - Porządek obrad Rady Gminy: XI - posiedzenie Rady Gminy
63 - Radni 2011: Leszek Mielcarek
63 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XX/132/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/65/2007
63 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLI/190/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2013
63 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/50/2011 określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
62 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/OGK/2231/4/2008
62 - Ogłoszenia 2015: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych
62 - Radni 2006: Kacała Joanna - początek kadencji
62 - Porządek obrad Rady Gminy: XVII - posiedzenie Rady Gminy
62 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 26.11.2009r
62 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 361/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
62 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr VI/44/2007 w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Popowicach
62 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/170/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.
62 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXX/265/2014 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pątnów
62 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w GRĘBIENIU
62 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 44/2011
62 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 253/2013 w sprawie: zatwierdzenia uchwały członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załęcze Wielkie
62 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Uchwała Nr XX/117/2012 w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
62 - Informacja o unieważnieniu postępowania 2010: ZP 341/OGK/2222/3-2/2010
62 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/111/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/29/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
62 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XI/46/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki
62 - Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 23.04.2014 r.
62 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 86/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
62 - Rok 2013: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 04 listopada 2013 roku
62 - Gospodarka odpadami: Uchwała Nr XXVI/157/2013 w sprawie przyjęcia ˝Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów˝
62 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2011: Irena Wydmuch
62 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe - dot. Zakupu lustrzanki cyfrowej Canon EOS 100D
62 - Zapytania ofertowe: Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert dot. Wykonania i dostawy tablic kierunkowych z nazwami miejscowości wraz z numeracją posesji
62 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXIX/186/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Polaka
62 - Radni 2012: Madeła Paweł
62 - Rok 2007-2010: GK/7624/6/I/2009
62 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/221/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/211/2013 z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Popowicach (...)
62 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 281/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia 280/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
61 - Radni 2007: Kluska Stanisław
61 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/S.3550/6/2006
61 - Radni 2012: Wieczorek Roch
61 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE NR 439/2015 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Pątnów
61 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów w sprawie raportu oddziaływania na środowisko w miejscowości Kamionka
61 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVII/166/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2013
61 - Ogłoszenia 2015: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego(...)
61 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 243/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
61 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/149/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2010 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
61 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - druk do pobrania
61 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXIII/137/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
61 - Pracownicy urzędu 2005: Cichoń Grażyna - Skarbnik
61 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28.08.2015 r.
61 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr XV/91/2007 w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu
61 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXI/135/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
61 - Rok 2015: Obiweszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 13.11.2015 r.
61 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/130/2012 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub.
61 - Informacje o unieważnieniu postępowania 2008: ZP 341/OGK/2231/7/2008
61 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XIX/98/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
61 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 327/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
61 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/151/2013 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2013 rok
61 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/126/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2023
60 - Porządek obrad Rady Gminy: XII - posiedzenie Rady Gminy
60 - Rok 2007-2010: GK/7624/33/I/2008
60 - Rok 2007-2010: GK/7624/16/I/2009
60 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 7 w POPOWICACH
60 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Zarządzenie Nr 351/2014 w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 349/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów (...)
60 - Pracownicy urzędu 2006: Chudecki Bartosz - Inspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji
60 - Rok 2007-2010: GK 7330/76/2008
60 - Ogłoszenia 2014: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania: Dostawa opału w postaci brykietu z trocin drzew iglastych lub liściastych w ilości 125 ton (...)
60 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/237/2014 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim Świetlicy w Kluskach i Świetlicy w Załęczu Wielkim
60 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/18/15 w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 dla Gminy Pątnów
60 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 514/2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
60 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 121/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008r
60 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXIX/174/2006 w sprawie : zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXVIII/156/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
60 - Radni 2012: Mielcarek Leszek
60 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/169/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Kamionka na lata 2006-2013
60 - Radni 2006: Olszówka Jan - Przewodniczący Rady Gminy - początek kadencji
60 - Rok 2007-2010: GK/7624/12/D-O/2009
60 - Radni 2013: Kalemba Krzysztof
60 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 317/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
60 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/OGK/7140/5/2007
60 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Smugowska Krystyna - Kierownik GBP
60 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA Nr IX/67/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007r.
60 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LI/215/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Publ. Przedszkola w Załęczu Wielkim wchodzącego w skład ZSS w Załęczu Wielkim w Oddział Przedszkolny SP w Załęczu Małym wchodzącej w skład ZSS w Załęczu Małym
60 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 373/2014 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu z zajmowanego stanowiska
60 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIV/198/2006 w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pątnów
60 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w BIEŃCU
60 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/224/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Popowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
60 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/227/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
60 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 50a/2011
60 - Radni 2006: Raducki Stanisław
60 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIII/192/2006 w sprawie: ustalenia numerów i granic obwodów głosowania w wyborach do rad gminy
60 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Pątnów
59 - Radni 2006: Ciupa Rafał
59 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLI/186/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa...
59 - Ogłoszenia 2008: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP 341/OGK/2231/6/2008
59 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dostawa kruszyw drogowych na 2016 r.
59 - Radni 2006: Pietrzak Marek - początek kadencji
59 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 431/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania
59 - Ogłoszenia 2013: Zawiadomienie o wynikach postępowania, dot. zadania: Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014
59 - Radni 2012: Stasiak Grzegorz
59 - Rok 2014: Uchwała Nr LVI/229/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2023
59 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 6 w PĄTNOWIE
59 - Ogłoszenia 2012: Zawiadomienie o wynikach postępowania - dot. zadania: ˝Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie˝
59 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w GRĘBIENIU
59 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIII/193/2006 w sprawie: podziału Gminy Pątnów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
59 - Radni 2015: Maciej Nowak
59 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LI/212/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grębieniu wchodzącej w skład ZSS w Grębieniu w filię SP w Dzietrznikach wchodzącej w skład ZSS im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
59 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVII/165/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
59 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 261/2013 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
59 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 344/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
59 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 288/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 287/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
59 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 259/2013 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na rzece Warcie w granicach administracyjnych Gminy Pątnów
59 - Pracownicy urzędu 2006: Rogala Czesława - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
59 - Pracownicy Urzędu 2015: Marczak Beata
59 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dot. dostawy brykietu drzewnego z trocin drzew iglastych lub liściastych
59 - Radni 2013: Morawiak Maciej
59 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Obwieszczenie
59 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVII/167/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
59 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 263/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej
59 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzedzie Gminy Pątnów
59 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/154/2006 w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Pątnowie
59 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizowaniu inwestycji pn. ´Przebudowa drogi powiatowej Nr 4522E w miejscowości Załęcze Małe´
58 - Radni 2007: Stasiak Grzegorz
58 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 68/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
58 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/DM/5541/1/2006
58 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/S.3550/5/2006
58 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXV/255/2014 zmieniająca uchwałę NR XX/117/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałe obwody głosowania (...)
58 - Radni 2006: Gawlak Stanisław
58 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/1/BHP i P.Poż../5431/1/2006
58 - Rok 2007-2010: GK/7624/7/I/2009
58 - Porządek obrad Rady Gminy: XVI - posiedzenie Rady Gminy
58 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 333/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
58 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/161/2013 w sprawie:   uchylenia  uchwały Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2013 roku
58 - Radni 2005: Klimas Jarosław
58 - Rok 2007-2010: obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pątnów
58 - Rok 2007-2010: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 16.10.2009r
58 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 21.12.2015 r.
58 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XII/53/2011 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pątnów na lata 2012- 2015
58 - Radni 2012: Polak Bogdan
58 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLIV/194/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pątnów
58 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 marca 2014 r.
58 - Radni 2006: Nowak Ryszard
58 - Rok 2007-2010: GK/7624/13/I/2009
58 - Rok 2007-2010: GK/7624/28/I/2008
58 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/134/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2012
58 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 lipca 2014 r
58 - Radni 2006: Stasiak Grzegorz
58 - Porządek obrad Rady Gminy: VII - posiedzenie Rady Gminy
57 - Radni 2003: Klimas Jarosław
57 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 356/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 113/2006 z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
57 - Radni 2006: Kluska Stanisław - początek kadencji
57 - Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.03.2014 r.
57 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/168/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Popowice na lata 2006-2013
57 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Smugowska Krystyna - Kierownik GBP
57 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.04.2009r.
57 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 309/2013 w sprawie zmina w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XLVIII/202/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
57 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/GK/7071/2/2007
57 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/127/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2012 rok
57 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 328/2013 w sprawie zmina w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 327/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
57 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie
57 - Radni 2007: Nowak Ryszard
57 - Ogłoszenia 2013: Zawiadomienie o wynikach postępowania - dot. zadania: ˝Dostawa oleju opałowego na 2013 rok˝
57 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXIX/185/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Olszówki
57 - Rok 2007-2010: GK/7624/25/I/2008
57 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/GK/7071/1/2007
57 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Cieśla Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Załęczu Małym
57 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 28.05.2015 r.
57 - V kadencja - rok 2007: UCHWAŁA NR XII/76/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy
57 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/96/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Pątnów
57 - Rok 2007-2010: GK/7624/30/I/2008
57 - Rok 2015: Kurenda w/s konsultacji społecznych 05.10.2015 Kamionka
57 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/172/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2006 i zaciągnięcia kredytu
57 - Radni 2013: Tronina Jan
57 - Radni 2013: Kluska Stanisław
57 - Rok 2014: Uchwała Nr IV/42/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pątnów
57 - Radni 2013: Gmyrek Antoni
57 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIII/195/2006 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
57 - Radni 2006: Podyma Stanisław - początek kadencji
57 - Radni 2006: Tronina Jan
56 - Rok 2007-2010: GK/7624/32/I/2008
56 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 69/2011 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia nr 68/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie
56 - Informacje Urzędu: Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
56 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 8 w ZAŁĘCZU MAŁYM
56 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 9 w ZAŁĘCZU WIELKIM
56 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/73/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVII/279/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
56 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 554/2015 w sprawie: przeprowadzenia inwenteryzacji
56 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Cieśla Sławomir - Dyrektor ZSS w Załęczu Małym
56 - Ogłoszenia 2007: OGK/3418/1/2007
56 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Smugowska Krystyna
56 - Pracownicy urzędu 2005: Chudecki Bartosz - Inspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji
56 - Rok 2007-2010: GK/7624/23/I/2008
56 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 31.07.2015 r.
56 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 374/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji szkoły z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania
56 - Ogłoszenia 2013: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Dostawa oleju opałowego w roku szkolnym 2013/2014
56 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 454/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia nr 453/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
56 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIV/196/2006 w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVI/146/2005 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pątnów
56 - Radni 2011: Ryszard Nowak
56 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 271/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
56 - Radni 2011: Jan Tronina
56 - Radni 2013: Mielcarek Leszek
56 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 323/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
56 - Radni 2012: Paluszczak Wiesław
56 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/OGK/2231/1/2007
56 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/156/2006 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
56 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej
55 - Rok 2007-2010: GK/7624/24/I/2008
55 - Radni 2013: Polak Bogdan
55 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 w DZIETRZNIKACH
55 - Radni 2012: Olszówka Jan
55 - Ogłoszenia 2017: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
55 - Rok 2007-2010: GK/7624/2/I/2009
55 - Ogłoszenia 2012: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. zadania: ˝Dostawa oleju opałowego w 2013 roku˝
55 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Cieśla Sławomir
55 - Rok 2007-2010: GK/7624/26/I/2008
55 - Porządek obrad Rady Gminy: IX - posiedzenie Rady Gminy
55 - Rok 2007-2010: GK/7624/3/I/2009
55 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: ZARZĄDZENIE Nr 346/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
55 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/GK/7071/3/2007
55 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 319/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
55 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/151/2006 w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
55 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/GK/7051/2/2006 - Informacja o wyborze oferty
55 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIETRZNIKACH
55 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXVII/258/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansoweg i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
55 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. zakupu serwera do backupu danych wraz z zasilaczem awaryjnym
55 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/222/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/213/2013 z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Grębieniu (...)
55 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 376/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji szkoły z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania
55 - Radni 2006: Kluska Stanisław
55 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/140/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pątnów na 2013 r.
55 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 334/2013 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załęcze Wielkie
55 - Rok 2007-2010: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.04.2009r.
54 - Rok 2007-2010: GK/7624/29/I/2008
54 - Radni 2006: Nowak Ryszard - początek kadencji
54 - VI Kadencja - rok 2012: Uchwała Nr XXII/129/2012 w sprawie zmian Uchwały Nr XX/113/2012 Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Gminie Pątnów na lata 2012-2014
54 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 87/2011 w sprawie: ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach
54 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 379/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania
54 - Ogłoszenia 2016: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń kuchni z jadalnią w Zespole Szkół Samorządowych im. St. Reymonta w Pątnowie
54 - Rok 2007-2010: GK/7624/31/I/2008
54 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/147/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Załęcze Małe na lata 2006-2013
54 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Nowak Grażyna - Dyrektor Publicznego Przedszkol w Popowicach
54 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 357/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznania Karty Dużej Rodziny na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
54 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/225/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grębieniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
54 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy
54 - Pracownicy urzędu 2003: Dróżdż Zofia - Inspektor ds. wymiaru podatku
54 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXI/137/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008 rok
54 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/148/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Pątnów na lata 2006-2013
54 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Uchwała Nr LXV/255/2014 zmieniająca uchwałę NR XX/117/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałe obwody głosowania (...)
54 - Porządek obrad Rady Gminy: XIV - posiedzenie Rady Gminy
54 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/GK/7071/1/1/2007
54 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 marca 2014 r.
54 - Pracownicy urzędu 2003: Parzyjagła Halina - Kierownik USC
54 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/GK/7071/1/1/2007
54 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LI/210/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Popowicach wchodzącej w skład ZSS w Popowicach w filię Szkoły Podstawowej w Pątnowie wchodzącej w skład ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
54 - Radni 2011: Grzegorz Stasiak
53 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/74/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pątnów
53 - VI Kadencja - rok 2011: Uchwała Nr XIII/59/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2012 rok
53 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 369/2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
53 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Kiedos Bożena
53 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
53 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 72/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentwryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
53 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XL/181/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
53 - Pracownicy urzędu 2003: Rogala Czesława - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
53 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. Dostawa urn wyborczych dla Urzędu Gminy Pątnów
53 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LX/236/2014 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu Świetlicy w Józefowie i Świetlicy w Grębieniu
53 - Rok 2007-2010: GK/7624/10/I/2009
53 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/162/2013 w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 dla Gminy Pątnów i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2018
53 - Rok 2007-2010: GK/7624/8/I/2009
53 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 329/2013 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów
53 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIV/199/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
53 - Porządek obrad Rady Gminy: XIII - posiedzenie Rady Gminy
53 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 270 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 269/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
53 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 403/2014 zmieniające zarządzenie nr 230/2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
53 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Patyk Urszula - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Grębieniu
53 - Radni 2003: Kacała Joanna
53 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/S.3550/6/2006
53 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 383/2014 w sprawie wysokości rocznych minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własnośc Gminy Pątnów
52 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 471/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pątnów
52 - Rok 2016: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - OŚr.6220.1.11.2016.AP z dnia 17.03.2016 r.
52 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/152/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2006
52 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVII/149/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Dzietrzniki na lata 2006-2013
52 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r.
52 - Porządek obrad Rady Gminy: XLI - posiedzenie Rady Gminy
52 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/159/2013 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2013 roku
52 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 01.12.2015 r.
52 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Uchwała Nr 10/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 23 kwietnia 2014 r. (...)
52 - Radni 2013: Nowak Ryszard
52 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 43/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
52 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLIII/194/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.
52 - Pracownicy urzędu 2005: Dróżdż Zofia - Inspektor ds. wymiaru podatku
52 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dostawy wodomierzy hybrydowych wraz z plombami zatrzaskowymi
52 - Porządek obrad Rady Gminy: XV - posiedzenie Rady Gminy
52 - Rok 2007-2010: GK/7624/5/I/2009
52 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na 2015 rok
52 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/OGK/7140/1/2007
52 - Radni 2012: Morawiak Maciej
52 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 27.10.2015 r.
52 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 341/2014 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LIX/235/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok.
52 - V kadencja - rok 2008: Uchwała NR XVIII/108/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
52 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/158/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie
52 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 października 2013 r.
52 - Radni 2012: Kluska Stanisław
52 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/159/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji w Załęczu Małym
52 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/54/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Społecznej Samodzielnego Pblicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
52 - Radni 2007: Gawlak Stanisław
51 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/3/BHP i P.Poż../5431/3/2006
51 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LI/213/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Grębieniu wchodzącego w skład ZSS w Grębieniu w Oddział Przedszkolny SP w Dzietrznikach wchodzącej w skład ZSS w Dzietrznikach
51 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 15.10.2015 r.
51 - Ogłoszenia 2013: Zawiadomienie o wynikach postępowania, dot. zadania: ˝Wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów˝
51 - Pracownicy urzędu 2005: Kiedos Andrzej - Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki gruntami, monitoringu programów pomocowych
51 - Rok 2014: Uchwała Nr IV/41/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pątnów
51 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 330/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
51 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XL/184/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup gruntu położonego w miejscowości Kamionka
51 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XL/179/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
51 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Raducka Wioletta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
51 - Radni 2007: Raducki Stanisław
51 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dna 24 marca 2014 r.
51 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/161/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Kałuże na lata 2006-2013
51 - Radni 2015: Plewa Zygmunt
51 - Konkursy: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
51 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Cieśla Sławomir - Dyrektor Szkóły Podstawowej w Załęczu Małym
51 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 404/2014 zmieniające zarządzenie nr 230/2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
51 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 533/2015 w sprawie: wprowadzenia ˝Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pątnów˝
51 - Radni 2004: Stochmiałek Jolanta
51 - Radni 2012: Kalemba Krzysztof
51 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014: Maryniak-Stanek Agnieszka
51 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: ZARZĄDZENIE Nr 353/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
51 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/OGK/2231/1/2007
51 - Radni 2012: Tronina Jan
50 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 285/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 284/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
50 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXII/248/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
50 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 375/201 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji szkoły z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania
50 - Rok 2007-2010: GK/7624/2/I/2009
50 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 491/2015 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pątnów
50 - Rok 2007-2010: GK/7624/4/I/2009
50 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 276/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXXVIII/184/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok.
50 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLI/189/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
50 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 31.08.2015 r.
50 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/167/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Grabowa na lata 2006-2013
50 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 378/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji Publicznego Przedszkola w Grębieniu z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania
50 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/165/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Załęcze Wielkie na lata 2006-2013
50 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/163/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Bieniec na lata 2006-2013
50 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 377/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji Publicznego Przedszkola w Popowicach z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania
50 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/157/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
50 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Pazdej Lidia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim
50 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/GK/7051/1/2006
50 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym (...)
50 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 90/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 84/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 grudnia 2011 roku
50 - Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów
50 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VII/40/2015 w sprwie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
50 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 88/2011 w sprawie: ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Grębieniu
50 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Wykonania i dostawy tablic kierunkowych z nazwami miejscowości wraz z numeracją posesji
49 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2016: Maryniak-Stanek Agnieszka
49 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLI/185/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.
49 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Kiedos Bożena - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dzietrznikach
49 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 444/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
49 - Ogłoszenia 2007: ZP 341/GK/7044/1/2007
49 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 250/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
49 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Nowak Grażyna - Dyrektor ZSS w Popowicach
49 - Wybory prezydenckie maj 2015: ZARZĄDZENIE NR 455/2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej i powołania nowego członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015
49 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/17/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
49 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XL/180/2006 w sprawie: zmian w budżecie i podziału wolnych środków za rok 2005
49 - Ogłoszenia 2016: Ogłoszenie o zamówieniu - dot. Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół i placówek oświatowych (...)
49 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 551/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
49 - Ogłoszenia 2015: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów
49 - Ogłoszenia 2006: ZP 341/GK/7051/3/2006 - Informacja o wyborze oferty
49 - Radni 2003: Kinast Mieczysław
49 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/156/2013 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pątnów nr XXIV/143/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów
49 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.09.2016 r.
49 - Radni 2011: Andrzej Polak
49 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r.
49 - Rok 2007-2010: GK/7624/27/I/2008
49 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXII/274/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2024
49 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/162/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Józefów na lata 2006-2013
49 - Radni 2012: Nowak Ryszard
49 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 476/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pątnów
49 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
48 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24.06.2016 r.
48 - Wybory parlamentarne 2015: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
48 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
48 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa
48 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/139/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
48 - Pracownicy urzędu 2005: Jarząbek Urszula - Sekretarz
48 - Wybory parlamentarne 2015: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27
48 - Radni 2003: Kędzia Antoni - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
48 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XLII/188/2006 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
48 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXIX/175/2006 w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVIII/160/2006 Rada Gminy Pątnów z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Samorządowych w Załęczu Małym i ustanowienia sztandaru.
48 - Radni 2014: Kabała Ryszard
48 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXIX/178/2006 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Publicznych
48 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/166/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Kluski na lata 2006-2013
48 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/53/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
48 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 466/2015 w sprawie poszerzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
48 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/31/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
48 - Wybory prezydenckie maj 2015: Informacja dot. spisu wyborców
48 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Soforek Elżbieta
48 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 27.07.2015 r.
48 - Radni 2011: Antoni Gmyrek
48 - Pracownicy urzędu 2005: Parzyjagła Halina - Kierownik USC
47 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dot. WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIETRZNIKACH
47 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania szamb i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływo
47 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 392/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów
47 - Radni 2003: Patyk Leszek
47 - Radni 2003: Paluszczak Wiesław
47 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 497/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonych na dzień 06 września 2015 roku
47 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
47 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Pątnów na rok 2013
47 - Porządek obrad Rady Gminy: XLII - posiedzenie Rady Gminy
47 - Ogłoszenia 2016: Wyniki testów wydajności dla kart graficznych i procesorów dot. Dostawy dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
47 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 20.01.2016 r.
47 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 81/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
47 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIX/262/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pątnów
47 - Wybory parlamentarne 2015: ZARZĄDZENIE Nr 520/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania
47 - Ogłoszenia 2016: MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
47 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXI/176/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
47 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
47 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Patyk Urszula - Dyrektor ZSS w Grębieniu
47 - Radni 2007: Kacała Joanna
47 - Pracownicy Urzędu 2015: Kasprzak Aleksandra
47 - Pracownicy urzędu 2004: Cichoń Grażyna - Skarbnik
47 - Radni 2005: Kinast Mieczysław
47 - Pracownicy urzędu 2005: Rogala Czesława - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
47 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
47 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXII/272/2014w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
47 - Radni 2014: Błaszczak Grażyna
47 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Ranoszek Elżbieta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
47 - Porządek obrad Rady Gminy: XLIII - posiedzenie Rady Gminy
47 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Usługa edukacyjna dla projektu ˝Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów˝
47 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE NR 425/2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
47 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 473/2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Pątnów
47 - Porządek obrad Rady Gminy: II - posiedzenie Rady Gminy
47 - Rok 2007-2010: Rozbudowie wytwórni mas bitumicznych polegającej na zmianie wydajności maszyny do produkcji masy bitumicznej z 30 Mg/h do 120 Mg/h na działkach nr ewid. 494/3, 495/2, 500/8 i 280/4 w miejscowości Kamionka, gmina Pątnów
47 - Rok 2007-2010: WÓJT GMINY PĄTNÓW podaje do publicznej wiadomości informację o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wytwórni mas bitumicznych i zmianie wydajności maszyny do produkcji masy bitumicznej z 30 Mg/h do
46 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Soforek Elżbieta - Kierownik GOPS
46 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLIX/206/2013 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/203/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2013
46 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 38/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSS im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie
46 - Wybory prezydenckie maj 2015: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.
46 - Wybory parlamentarne 2015: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
46 - Radni 2014: Kacała Krzysztof
46 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XL/182/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.
46 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSS im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie
46 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Łuczak Jolanta - Dyrektor Publiczne Gimnazjum w Pątnowie
46 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 238/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok.
46 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Soforek Elżbieta - Kierownik GOPS
46 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/142/2013 w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 dla Gminy Pątnów
46 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 89/2011 w sprawie: ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
46 - Informacja o wyborze oferty 2007: ZP 341/GK/7044/1/2007
46 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LVI/230/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na 2014 rok
46 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/160/2013 w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw opracowania Statutu Gminy Pątnów
46 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 254/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
46 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 456/2015 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
46 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 544/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 543/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 06 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
46 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 347/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (...)
46 - Radni 2012: Gmyrek Antoni
46 - Porządek obrad Rady Gminy: Zawiadomienie o nowym terminie XII posiedzenia Rady Gminy Pątnów
46 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 287/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
46 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 372/2014 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Popowicach z zajmowanego stanowiska
45 - Radni 2005: Stasiak Grzegorz
45 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA z dnia 21 maja 2015 r. O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE PĄTNÓW
45 - Radni 2005: Nowak Ryszard
45 - Wybory parlamentarne 2015: INFORMACJA z dnia 22 października 2015 r. O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE PĄTNÓW
45 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 01.02.2016 r.
45 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4 w KLUSKACH
45 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 449/2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu i archiwizacji dokumentów ze stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Spraw Ogólnych, któe funkcjonowało w strukturze organizacyjnej (...)
45 - Porządek obrad Rady Gminy: XXXVIII - posiedzenie Rady Gminy
45 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXX/264/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIV/253/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez Gminę Pątnów
45 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
45 - Radni 2011: Jan Olszówka
45 - Ogłoszenia 2016: Wyjaśnienia treści SIWZ dot. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów
45 - Pracownicy urzędu 2005: Mirowska Teresa - Kierownik Referatu Finansowego
45 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 370/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
45 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 305/2013 w sprawie zmina w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XLV/196/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
45 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/88/15 w sprawie określenia formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
45 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXXI/286/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Pątnowie
45 - Porządek obrad Rady Gminy: XL - posiedzenie Rady Gminy
45 - Radni 2004: Podyma Stanisław
45 - Rok 2016: Uchwała Nr IV/334/2015 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pątnów na 2016 r.
45 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVIII/169/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. ˝Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E i Nr 4525 E na odcinku od szkoły do cmentarza w m. Pątnów
45 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
45 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXXII/287/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...)
45 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 381/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXXII/270/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 02 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
45 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 258/2013 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
45 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 77/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
45 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 78/2011 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
45 - Radni 2003: Podyma Stanisław
44 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 249/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
44 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/155/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie spłaty pożyczki zaciągniętej na pokrycie niedoboru budżetowego w 2012 roku
44 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LI/211/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Popowicach wchodzącego w skład ZSS w Popowicach w Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pątnowie wchodzącej w skład ZSS w Pątnowie
44 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/154/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Pątnowie
44 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 284/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
44 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24.11.2015 r.
44 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 246/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
44 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 251/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 250/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
44 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Maryniak-Stanek Agnieszka - Z-ca Dyrektora ZSS w Pątnowie
44 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 5 w KAMIONCE
44 - Porządek obrad Rady Gminy: XLIV - posiedzenie Rady Gminy
44 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2016: Hanas Dorota
44 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/79/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Pątnów
44 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 353/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
44 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.09.2015 r.
44 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXVIII/171/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2006 i zaciągnięcia kredytu
44 - IV kadencja - rok 2006: Uchwała Nr XXXIX/173/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/157/2006 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
44 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 19.05.2016 r.
44 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Cieśla Sławomir
44 - Ogłoszenia 2015: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
43 - Ogłoszenia 2016: Wyjaśnienia treści SIWZ dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
43 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/59/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pątnów
43 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVIII/203/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rok 2013
43 - Radni 2004: Klimas Jarosław
43 - Radni 2004: Gawlak Stanisław
43 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 542/2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania przeglądu i archiwizacji dokumentów Szkoły Podstawowej w Popowicach, w Grębieniu oraz w Załęczu Wielkim przyjętych przez urząd (...)
43 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie na 2013 rok
43 - Wybory parlamentarne 2015: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
43 - Radni 2003: Nowak Ryszard
43 - Kanały technologiczne: Informacja o możliwości zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze Pątnów-Salamonóka-Kamionka
43 - Radni 2003: Zajączkowski Andrzej
43 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Zakupu tonerów
43 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/28/15 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach poprzez likwidację filii w Grębieniu
43 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 514/2016 z dnia 25 września 2015 roku Wójta Gminy Pątnów w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
43 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Wymiana sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Pątnów
43 - Wybory prezydenckie maj 2015: INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 16 W SIERADZU z dnia 24 marca 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
43 - Wybory prezydenckie maj 2015: UCHWAŁA Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Popowicach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji
43 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Stasiak Alina - Dyrektor ZSS w Dzietrznikach
43 - Porządek obrad Rady Gminy: XVI posiedzenie Rady Gminy Pątnów
43 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
43 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVIII/171/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
43 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Smugowska Krystyna - Kierownik GBP
42 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 83/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
42 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 547/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
42 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 299/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
42 - Porządek obrad Rady Gminy: XII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
42 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Maryniak-Stanek Agnieszka - Z-ca Dyrektora ZSS w Pątnowie
42 - Pracownicy urzędu 2004: Parzyjagła Halina - Kierownik USC
42 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Gancarek Grażyna - Wicedyrektor ZSS w Pątnowie
42 - Rok 2016: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚr.6220.1.13.2016.AP z dnia 07.04.2016 r.
42 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 546/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 545/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
42 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 272/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
42 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.03.2016 r.
42 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 280/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
42 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2002: Stasiak Alina - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach
42 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXIV/154/2008 Rady Gminy Pątnów w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2008 rok
42 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 495/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Kałuże
42 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 488/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
42 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27 stycznia 2015 r.
42 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/29/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
42 - Zapytania ofertowe: Notatka nr 2 z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. zakupu serwera do backupu danych wraz z zasilaczem awaryjnym
42 - Radni 2005: Gawlak Stanisław
42 - Radni 2004: Paluszczak Wiesław
42 - Ogłoszenia 2016: Modyfikacja treści SIWZ dot. Zakupu oleju opałowego dla Gminy Pątnów
42 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Ubezpieczenie Gminy Pątnów
42 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy dot. Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów
42 - Radni 2003: Gawlak Stanisław
41 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
41 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Patyk Urszula - Dyrektor ZSS w Grębieniu
41 - Pracownicy urzędu 2004: Rogala Czesława - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
41 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 12.02.2016 r.
41 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Kiedos Bożena
41 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Cieśla Sławomir - Dyrektor ZSS w Załęczu Małym
41 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 484/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
41 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 340/2014 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Pątnów na rok 2014
41 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 499/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
41 - Radni 2014: Pęcherczyk Dorota
41 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 522/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pątnów
41 - Radni 2004: Nowak Ryszard
41 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Maryniak-Stanek Agnieszka - Z-ca Dyrektora ZSS w Pątnowie
41 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXV/277/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 r.
41 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLV/198/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2023
41 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 247/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 246/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
41 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LV/223/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/215/2013 z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim (...)
41 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXVIII/259/2014w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
41 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/144/16 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pątnów i radnych Rady Gminy Pątnów
41 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane dot. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
40 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dot. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów
40 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 407/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
40 - Radni 2006: Gawlak Stanisław - początek kadencji
40 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXXIII/288/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
40 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. . zakupu serwera do backupu danych wraz z zasilaczem awaryjnym
40 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 80/2011 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 79/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
40 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/140/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów
40 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 242/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
40 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Zakupu i dostawy 11 szt. foteli biurowych
40 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 364/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 363/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
40 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 472/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pątnów
40 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXIX/283/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 - 2024
40 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 332/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia 331/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
40 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Gancarek Grażyna - Wicedyrektor ZSS w Pątnowie
40 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 513/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Pątnów
40 - Porządek obrad Rady Gminy: III - posiedzenie Rady Gminy
40 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Soforek Elżbieta - Kierownik GOPS
40 - Porządek obrad Rady Gminy: V - posiedzenie Rady Gminy
40 - Porządek obrad Rady Gminy: VI - posiedzenie Rady Gminy
40 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: ZARZĄDZENIE NR 190/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pątnów
40 - Pracownicy urzędu 2004: Jarząbek Urszula - Sekretarz
40 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Raducka Wioletta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
40 - Wybory prezydenckie maj 2015: Apel Państwowej Komisji Wyborczej - spis wyborców
40 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/30/15 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
40 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 360/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXIX/261/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów
40 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.10.2015 r.
40 - Wybory parlamentarne 2015: INFORMACJA 2/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów
40 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXVII/183/2013 w sprawie wyznaczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
40 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 03.09.2015 r.
40 - Ogłoszenia 2016: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
40 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Usługa edukacyjna dla projektu ˝Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów˝
39 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/3/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów
39 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/99/2015 w sprawie przyjęcia ˝Strategii Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015 - 2022˝
39 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pątnów
39 - Rok 2016: Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
39 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LIV/220/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (...)
39 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Raducka Wioletta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
39 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 523/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015r
39 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 553/2015 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych Urzędu Gminy Pątnów
39 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 487/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
39 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Smugowska Krystyna
39 - Radni 2005: Podyma Stanisław
39 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Cieśla Sławomir - Dyrektor ZSS w Załęczu Małym
39 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2004: Ranoszek Elżbieta - Dyrektor ZSS w Pątnowie
39 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 320/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
39 - Ogłoszenia 2016: Odpowiedź na pytania - dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie Gminy Pątnów w okresie od 04.07.2016 r. do 03.07.2019 r.
39 - Pracownicy urzędu 2004: Dróżdż Zofia - Inspektor ds. wymiaru podatku
39 - Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.03.2014
39 - Radni 2004: Stasiak Grzegorz
39 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 269/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
39 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dostawa urn wyborczych do Urzędu Gminy Pątnów
39 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVIII/170/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
39 - Radni 2003: Błaszczak Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy
39 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 19.08.2015 r.
39 - Porządek obrad Rady Gminy: IV - posiedzenie Rady Gminy
39 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 294/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 293/2013 Wójta Gminyu Pątnów z dnia 30 sierpnia2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
39 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla ZSS: w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
39 - Porządek obrad Rady Gminy: XXXIX - posiedzenie Rady Gminy
38 - Radni 2005: Paluszczak Wiesław
38 - Pracownicy urzędu 2004: Mirowska Teresa - Kierownik Referatu Finansowego
38 - Radni 2005: Zajączkowski Andrzej
38 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 359/2014 w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Gminy Pątnów na rok 2014
38 - Radni 2005: Patyk Leszek
38 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 451/2015 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci
38 - Porządek obrad Rady Gminy: XIII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
38 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 6 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pątnów stanowiącej własność Gminy Pątnów
38 - Radni 2003: Stochmiałek Jolanta
38 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 84/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
38 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 31.08.2015 r.
38 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Stasiak Alina - Dyrektor ZSS w Dzietrznikach
38 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 443/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
38 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 293/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
38 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 248/2013 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
38 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 393/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy (...)
38 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2015: Maryniak-Stanek Agnieszka
38 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów
38 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXVI/182/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
38 - Radni 2004: Zajączkowski Andrzej
38 - Sprawozdania: Sprawozdania za 2016 rok
38 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 506/2015 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Pątnów
38 - Radni 2003: Stasiak Grzegorz
38 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/158/2013w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Pątnów na 2013 rok
38 - Radni 2004: Kacała Joanna
38 - Zapytania ofertowe: Unieważnienie postępowania dot. - usługa edukacyjna dla projektu pn.: ˝Nowoczesna Edukacja w Gminie Pątnów˝
38 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół (...)
38 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r.o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego (...)
38 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXIX/282/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXII/272/2014 Rady Gminy Patnów z dnia 02 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
38 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zakupu i dostawy 11 szt. foteli biurowych
38 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 469/2015 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowacenia procesu brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych do dnia 28 lutego 2015 r. do wydawania dowodów osobistych
38 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 79/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
37 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
37 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 90a/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 85/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 grudnia 2011 roku
37 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Uchwała Nr 7/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 23 kwietnia 2014 r. (...)
37 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005: Stasiak Alina - Dyrektor ZSS w Dzietrznikach
37 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 380/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXXII/269/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 02 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały LXIX/261/2014 Rady Gminy Pątnów (...)
37 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.10.2015 r.
37 - Ogłoszenia 2016: Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
37 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 74/2011 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr X/34/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2011r.
37 - Referendum ogólnokrajowe 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 27.07.2015 r. - informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania
37 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Pątnów na 2015 rok
37 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXVI/153/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
37 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 82/2011 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 81/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
37 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.10.2015 r.
37 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 282/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XLI/189/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok.
37 - Radni 2004: Błaszczak Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy
37 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXV/181/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wyklonania budżetu za 2012 rok
37 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 77/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Pątnów
37 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 245/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
37 - Porządek obrad Rady Gminy: XIV posiedzenie Rady Gminy Pątnów
37 - Radni 2005: Stochmiałek Jolanta
37 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/101/15 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pątnów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
37 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/133/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ˝Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków(...)
37 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 264/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok.
36 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 76/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
36 - Radni 2005: Kędzia Antoni - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
36 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003: Patyk Urszula - Dyrektor ZSS w Grębieniu
36 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 08.02.2016 r.
36 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 25.04.2016 r.
36 - Druki do pobrania: wniosek o udostępnienie spisu wyborców
36 - Wybory parlamentarne 2015: INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
36 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/47/15 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym poprzez likwidację filii w Załęczu Wielkim
36 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXII/273/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pątnów
36 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/33/15 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
36 - Wybory parlamentarne 2015: WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
36 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 371/2014 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenie 370/2014 Wójta gminy Pątnów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
36 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
36 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 422a/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr V/32/2015 Rady Gminy Pątnów z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
36 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 436/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 435/205 Wójta Gminy Pątnów z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
36 - Rok 2015: Postanowienie znak: OŚr.6220.4.8.2015.AP z dnia 18.11.2015 r.
36 - Wybory parlamentarne 2015: ZARZĄDZENIE Nr 521/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi inforamatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (...)
36 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.12.2016 r.
36 - Wybory prezydenckie maj 2015: NFORMACJA z dnia 05 maja 2015 r. O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE PĄTNÓW
36 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLIX/207/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
36 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIX/261/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
36 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 255/2013 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 255/2013 z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
36 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 396/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXXXI/285/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
36 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/21/15 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Załęczu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
35 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami
35 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 433/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
35 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXII/177/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
35 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: ZARZĄDZENIE Nr 347/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (...)
35 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LVI/229/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2023
35 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 47/2016 w sprawei powołania Komisji Stypendialnej
35 - Rok 2015: Obiweszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24.11.2015 r.
35 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 78a/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
35 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.10.2015 r.
35 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 12.02.2016 r.
35 - Druki do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym
35 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/71/15 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
35 - Pracownicy Urzędu 2015: Mirowska Teresa
35 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXI/175/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
35 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/63/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2024
35 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/25/15 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pątnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie poprzez likwidację filii w Popowicach
35 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/46/15 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach poprzez likwidację filii w Grębieniu
35 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 463/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
35 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
35 - Rok 2015: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności (...)
35 - Porządek obrad Rady Gminy: XLV - posiedzenie Rady Gminy
35 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr L/208/2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego
34 - Radni 2014: Mielcarek Leszek
34 - Rok 2016: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego OŚr.6220.3.11.2016.AP z dnia 24.06.2016 r.
34 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVIII/201/2013 w sprawie ucylenia uchwały nr XLV/196/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
34 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla ZSS: w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
34 - Radni 2014: Gawlak Stanisław
34 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLV/196/2013 w sprawie zmain w budżecie Gminy Pątnów na 2013 r.
34 - Radni 2014: Nowak Ryszard
34 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 354/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
34 - Rok 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 02.09.2015 r.
34 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. ˝Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem˝
34 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 03 października 2014 r.
34 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla ZSS: w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
34 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIII/249/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/235/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
34 - Ogłoszenia 2016: Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenie terminu związania ofertą dot. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
34 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/94/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
34 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/34/15 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2024
33 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 23.09.2015 w/s składu osobowego, siedziby, trybu i czasu pracy
33 - Radni 2014: Madeła Paweł
33 - Referendum ogólnokrajowe 2015: ZARZĄDZENIE Nr 490/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
33 - Wybory prezydenckie maj 2015: Postanoienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
33 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 534/2015 w sprawie: ˝Regulaminu pracy komisji przetargowej˝
33 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXVII/279/2014 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
33 - Rok 2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 09.01.2017 r.
33 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/83/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 lipca 2015 r. dotyczącej uchylenia uchwały Nr LXXVII/279/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 października 2014 r. (...)
33 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LIX/235/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
33 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXX/284/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
33 - Rok 2011: ZARZĄDZENIE nr 91/2011 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
33 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXVIII/280/2014 zmieniająca uchwałę nr XX/117/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałe obwody głosowania ustalając ich granice (...)
33 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 363/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
33 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 348/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwały Członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załecze Wielkie
33 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/45/15 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pątnowie poprzez likwidację filii w Popowicach
33 - Programy strategiczne i projekty założeń: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pątnów
33 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 07.01.2016 r.
33 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 304/2013 w sprawie zmina w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XLV/195/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
33 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXIV/141/2013 w sprawie spłaty pożyczki zaciągniętej na pokrycie niedoboru budżetowego w 2012 roku
33 - Rok 2016: Uchwała Nr IV/333/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pątnów
32 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie o zarejestrowanych listach kandydatwów na radnych do Rady Gminy Pątnów w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 8 listopada 2015 r.
32 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Uchwała Nr 9/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 23 kwietnia 2014 r. (...)
32 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LIII/217/2014 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 dla Gminy Pątnów
32 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXVII/257/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie za 2013 rok
32 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16.06.2016 r.
32 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 05.02.2016 r.
32 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 368/2014 w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok
32 - Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.03.2014 r.
32 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/100/15 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Pątnów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
32 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 352/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu wypłaty zasiłków dla opiekunów
32 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 452/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 420/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 3 lutego 2015 w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach (...)
32 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu (...)
32 - Radni 2014: Ścigała Henryk
32 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 384/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
32 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zakupu oleju opałowego dla Gminy Pątnów
32 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Pątnowie filia w Popowicach
32 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 08.02.2016 r.
32 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/60/15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pątnów (...)
32 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 307/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia 306/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
31 - Rok 2016: Postanowienie znak OśR.6220.3.10.2016.AP z dnia 24.06.2016 r.
31 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 w sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych i użytkowych
31 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/110/16 w sprawie przyjęcia ˝Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów˝
31 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów
31 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru dot. Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Pątnów
31 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/27/15 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawłą II Wielkiego poprzez likwidację filii w Załęczu Wielkim
31 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Postanowienie Nr 712-7202-8/15 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie
31 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IV/15/15 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2024
31 - Porządek obrad Rady Gminy: XVII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
31 - Rok 2016: Postanowienie znak OŚr.6220.1.15.2016 z dnia 07.04.2016 r.
31 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 490/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
31 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 385/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 384/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecia gminy na 2014 r.
31 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/62/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
31 - Rok 2011: Zarządzenia nr 85/2011 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nnr 84/2011 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
31 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pątnów
31 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi dot. Ubezpieczenie Gminy Pątnów
31 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 446/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy Pątnów w Urzędzie Gminy Pątnów
31 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLVIII/202/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
31 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 408/2014 w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji
30 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXVIII/260/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2013
30 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10.11.2015
30 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXIV/179/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
30 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 402/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 401/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecia gminy na 2014 r.
30 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 389/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecia gminy na 2014 r.
30 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi dot. Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Pątnów oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół (...)
30 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16.03.2016 r.
30 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXVIII/184/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
30 - Zapytania ofertowe: Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Usługa edukacyjna dla projektu ˝Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów˝
30 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/67/15 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pątnów
30 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/143/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieluń
30 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 306/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
30 - Radni 2014: Gnila Kazimierz
29 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
29 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 537/2015 w sprawie: określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pątnów dotyczących ˝Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz (...)
29 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
29 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/32/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
29 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 398/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 397/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecia gminy na 2014 r.
29 - Pracownicy GOPS 2016: Smolarz Anita
29 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/129/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pątnów nr VII/41/15 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
29 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
29 - Ogłoszenia 2016: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym (...)
29 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
29 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 475/2015 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
29 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 318/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządznie Nr 317/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
29 - Gospodarka odpadami: Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pątnów
29 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/26/15 w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym filia w Załęczu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
29 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 450/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Zastępcy Skarbnika w Urzędzie Gminy Pątnów
29 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Uchwała Nr 8/2014 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 23 kwietnia 2014 r. (...)
29 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/105/15 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wieluńskim
29 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwałą Nr XVII/132/16 w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dla pedagogów (...)
28 - Ogłoszenia 2015: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów
28 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 391/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
28 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
28 - Zapytania ofertowe: Notatka nr 3 z wyboru wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów
28 - Wybory parlamentarne 2015: ZARZĄDZENIE Nr 519/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej (...)
28 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30.09.2015
28 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXII/271/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVIII/259/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
28 - Zapytania ofertowe: Zapytanie ofertowe dot. Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Pątnów
28 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 501/2015 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami (...)
28 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XXXV/180/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Bibioteki Publicznej w Patnowie za 2012 rok
28 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie w/s wyboru przewodniczącego komisji
28 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/43/15 w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach filia w Grębieniu
28 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr XLV/195/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/189/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 r.
28 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 405/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
28 - Zapytania ofertowe: Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla ZSS: w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
28 - Ogłoszenia 2015: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów
27 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym filia w Załęczu Wielkim
27 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 406/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 405/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecia gminy na 2014 r.
27 - Pracownicy Urzędu 2015: Paśnik Mariola
27 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XIX/152/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów
27 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 czerwca 2015 r.
27 - Rok 2016: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej znak OŚr.6220.1.16.2016.AP z dnia 07.04.2016
27 - Zapytania ofertowe: Notatka nr 2 z wyboru wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów
27 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/56/15 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zewolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
27 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
27 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/109/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pątnów na 2016 r.
27 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 462/2015 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A15-F15
26 - VII Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów
26 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 529/2015 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pątnów
26 - Referendum ogólnokrajowe 2015: Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
26 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
26 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/89/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu
26 - Wybory prezydenckie maj 2015: Głosowanie korespondencyjne
26 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 400/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych
26 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 322/2013 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załęcze Wielkie
26 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/22/15 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Dzietrznikiach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
26 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 331/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
26 - Ogłoszenia 2015: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dot. Konserwacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pątnów
26 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 492/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 128/2006 Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 września 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsię. ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (...)
26 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 25.04.2016 r.
26 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXIX/281/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
26 - Rok 2016: Postanowienie znak: OŚr.6220.1.10.2016.AP z dnia 17.03.2016 r.
26 - Porządek obrad Rady Gminy: XXI posiedzenie Rady Gminy Pątnów
26 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/97/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 r.
26 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/80/15 zmieniająca uchwałę Nr V/18/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na rok 2015 dla Gminy Pątnów
26 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 343/2014 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXIII/249/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/235/2014 Rady Gminy Pątnów (...)
26 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/137/16 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Pątnów
26 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 315/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
25 - Ogłoszenia 2015: Wyjaśnienia treści SIWZ dot. dostawy energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych
25 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 397/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
25 - Referendum ogólnokrajowe 2015: INFORMACJA z dnia 02 września 2015 r. O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE DS. REFERENDUM W GMINIE PĄTNÓW
25 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 24.08.2016 r.
25 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 08.03.2016 r.
25 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/165/16 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
25 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/104/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, trybu i zakresu kontroli (...)
25 - Wybory prezydenckie maj 2015: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
25 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r.
25 - Radni 2014: Gońda Jan
25 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28.01.2016 r.
25 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 wsprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25 - Ogłoszenia 2015: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych
25 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 423/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 415/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (...)
25 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 zmieniające zarządzenie nr 514/2015 z dnia 25 września 2015 roku Wójta Gminy Pątnów w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
25 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów
25 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 505/2015 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
25 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/77/15 uchylająca uchwałę Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Pątnów z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie założenia ZSS (...)
25 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/70/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pątnów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
25 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/116/16 w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie integralności województwa łódzkiego
25 - Radni 2014: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Pątnów na zakończenie kadencji
25 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała nr LXXXI/285/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
24 - Referendum ogólnokrajowe 2015: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
24 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 316/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządznie Nr 315/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
24 - Referendum ogólnokrajowe 2015: ZARZĄDZENIE Nr 489/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów referendalnych
24 - Informacje Urzędu: Konsultacje społeczne dot. modernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
24 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXI/160/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w gminie Pątnów
24 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 335/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LIIII/218/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
24 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20.11.2015
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/86/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
24 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Patnów na rok 2016
24 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
24 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 424/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 416/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko ds. Ochrony Środowiska (...)
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/51/15 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Gminie Pątnów na lata 2015-2017
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/91/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pątnów
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/81/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pątnów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
24 - Radni 2014: Kluska Stanisław
24 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 23.03.2016 r.
24 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 08.02.2016 r.
24 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 479/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 478/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
24 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r.
24 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27.10.2015
24 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 552/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 551/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
24 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXII/269/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIX/261/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
24 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 512/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Pątnów na 2016 rok
24 - Protokoły z kontroli: Protokół z kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/23/15 w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Pątnowie filia w Popowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/103/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pątnów
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/58/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
24 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/92/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pątnów Nr VII/41/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
23 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 470/2015 w sprawie zatwierdzenie uchwały Członków Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Załęcze Wielkie
23 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 474/2015 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 425/2015 z dnia 23 lutego 2015 Wójta Gminy Pątnów w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
23 - Porządek obrad Rady Gminy: Zawiadomienie o odwołaniu XII Sesji Rady Gminy Pątnów
23 - Radni 2014: Podyma Stanisław
23 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Wydruk kolorowych katalogów szytych
23 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
23 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/93/15 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
23 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/111/16 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pątnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
23 - Porządek obrad Rady Gminy: XVIII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
23 - Radni 2015: Nowak Ryszard
23 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/75/15 uchylająca Uchwałę Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Pątnów z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie założenia ZSS (...)
23 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie w/s wyboru zastępcy przewodniczącego komisji
23 - Rok 2016: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚr.6220.3.13.2016.AP z dnia 14.07.2016 r.
23 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 442/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
23 - Radni 2015: Kabała Ryszard
23 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 46/2016 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów
23 - Wybory prezydenckie maj 2015: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
23 - Pracownicy Urzędu 2015: Smolarz Anita
23 - Radni 2015: Pęcherczyk Dorota
23 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 498/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pątnów w 2015 roku
23 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/72/15 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kałuże
23 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XX/156/16 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny
23 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXIX/263/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2023
22 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 494/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
22 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 325/2013 w sprawie zmina w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XLIX/207/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
22 - VI Kadencja - rok 2013: Uchwała Nr LIII/218/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
22 - Informacje Urzędu: Rejestr Instytucji Kultury Gminy Pątnów
22 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 08.03.2016 r.
22 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
22 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 29.07.2016 r.
22 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28.09.2015
22 - Rok 2016: Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
22 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.10.2015
22 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/78/15 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/234/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 12.02.2014 r. w sprawie zarządzenia poborów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów (...)
22 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/68/15 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pątnów
22 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/69/15 zmieniająca uchwałę NR XX/117/2015 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pątnów na stałę obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji
22 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
21 - Ogłoszenia 2016: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dot. Zakupu oleju opałowego dla Gminy Pątnów
21 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 528/2015 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych
21 - Informacje Urzędu: Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminna Bibliotek Publiczna w Pątnowie
21 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21.12.2015
21 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie w/s zawieszenie dyżuru w dniu 29.09.2015
21 - Rok 2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 11.01.2017 r.
21 - Zapytania ofertowe: Unieważnienie postępowania dot. - usługa edukacyjna dla projektu pn.: ˝Nowoczesna Edukacja w Gminie Pątnów˝
21 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/24/15 w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach filia w Grębieniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
21 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 311/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
21 - Radni 2015: Kacała Krzysztof
21 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. ˝Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem˝
21 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/125/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
21 - Ogłoszenia 2015: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: dostawy energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz jej jednostek podległych
21 - Porządek obrad Rady Gminy: XV posiedzenie Rady Gminy Pątnów
21 - Referendum ogólnokrajowe 2015: Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
21 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 515/2015 w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Soforek, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie, do reprezentowania Gminy Pątnów w zakresie podejmowania wszelkich (...)
21 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 399/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXXXIII/288/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
21 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/131/16 w sprawie uchwalenia ˝Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów˝.
21 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 301/2013 w sprawie zmian w budżecie GMINY na 2013 r.
20 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 521/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi inforamatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (...)
20 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/55/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
20 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 417/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Pątnów
20 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/119/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVI/256/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Gminy Pątnów na lata 2014 - 2016
20 - VI Kadencja - rok 2014: Uchwała Nr LXXII/270/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 r.
20 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVIII/149/16 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela (...)
20 - Zapytania ofertowe: Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot.Usługa edukacyjna dla projektu ˝Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów˝
20 - Rok 2016: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - OŚr.6220.4.1.2016
20 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 493/2015 w sprawie określenia wzoru wniosku jaki powinien złożyć przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu(...)
20 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/98/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Gminy Pątnów
20 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 401/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
19 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę węzłą betoniarskiego
19 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 14.12.2016 r.
19 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 312/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządznie Nr 311/2013 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
19 - V kadencja - rok 2008: Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizowaniu inwestycji pn. ´Przebudowa drogi powiatowej Nr 4522E w miejscowości Załęcze Małe´
19 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 434/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 433/205 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 marc 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
19 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Pątnów
19 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/112/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/136/16 w sprawie szczegółowych warunków udzelania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz postępowanie w tych sprawach
19 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 502/2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum i powołania nowego członka obwodowej komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym (...)
18 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XIX/153/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
18 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr V/19/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Pątnów do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu zdefiniowanego w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (...)
18 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 485/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
18 - Rok 2015: Protokół Komisji dot. naboru do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
18 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 411/2014 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
18 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15.12.2015
18 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 526/2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania przeglądu i archiwizaji dokumentów ze stanowiska ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (...)
18 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 388/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXXIX/281/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 rok
18 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 453/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
18 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/84/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
18 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/85/15 w sprawie zmian w Wieloletnij Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2024
18 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
18 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 387/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr LXXV/277/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2014 r.
17 - Rok 2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 08.03.2016 r.
17 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 w sprawie ustalenia wysokości należności za 1km przebiegu prywatnego samochodu w celu odbycia podróży służbowej
17 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/123/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
17 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Pątnów wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
17 - Rok 2017: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających OSr.6220.1.1.2017
17 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pątnów
17 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 448/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 447/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
17 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 464/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 463/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
17 - Zapytania ofertowe: Protokół z postępowania dot. Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSS: w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
17 - Rok 2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Pątnów z dnia 16.01.2017 r.
16 - Rok 2013: ZARZĄDZENIE Nr 308/2013 w sprawie zmina w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XLVIII/201/2013 Rady Gminy Pątnów w sprawie uchylenia Uchwały nr XLV/196/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2013 rok
16 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Obwieszczenie z dnia 12.10.2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
16 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała nr XI/66/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
16 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/134/16 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pątnów oraz określenia dokumentów (...)
16 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 467/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
16 - Radni 2015: Błaszczak Grażyna
16 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pątnów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r.
16 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 478/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
16 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/87/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
16 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 489/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów referendalnych
16 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26.11.2015
16 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/65/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/36/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
16 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr X/57/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie za 2014 rok
16 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 527/2015 w sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych i użytkowych
16 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 36/2016 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzedzie Gminy Pątnów
16 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/102/15 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pątnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
15 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 441/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (...)
15 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 447/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015
15 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVIII/148/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/136/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres tej pomocy (...)
15 - Porządek obrad Rady Gminy: XIX posiedzenie Rady Gminy Pątnów
15 - Porządek obrad Rady Gminy: XXIII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
15 - Radni 2015: Gawlak Stanisław
15 - Zapytania ofertowe: Protokół z postępowania dot. Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSS: w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
15 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe
15 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXI/161/16 w sprawie zamiaru likwidacji Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Popowicach
15 - Rok 2016: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - OŚr.6220.3.1.2016
15 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/52/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Pątnów w Lokalnej Grupie Działania ˝Kraina Wielkieg Łuku Warty˝ z siedzibą w Osjakowie w okresie programowania 2014-2020
15 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/122/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pątnów za 2017 r.
15 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 410/2014 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 409/2014 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
15 - Porządek obrad Rady Gminy: XX posiedzenie Rady Gminy Pątnów
15 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
15 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 w sprawie przekazania nieruchomości w formie darowizny
15 - Ponowne wykorzystanie: ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 w sprawie trubu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w Urzędzie Gminy Pątnów
15 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 504/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 503/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
15 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXI/159/16 w sprawie zatwierdzenia opłat za zbiorowe dostarczanie wody na terenie Gminy Pątnów
15 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 541/2015 w sprawie: zmian w planie finansowym
14 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/130/16 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela (...)
14 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/128/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XI/64/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
14 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Protokół z Wyborów do Rady Gminy Pątnów
14 - Radni 2015: Podyma Stanisław
14 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/114/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
14 - Porządek obrad Rady Gminy: XXII posiedzenie Rady Gminy Pątnów
14 - Radni 2015: Madeła Paweł
14 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIII/95/15 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie na 2016 r.˝
14 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/138/16 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsiewzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów (...)
14 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXI/162/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
14 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 468/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 467/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
14 - Radni 2015: Gońda Jan
14 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 438/2015 zmieniające Zarządzenie nr 425/2015 z dnia 23 lutego 2015 Wójta Gminy Pątnów w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
14 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/108/15 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 428/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2015-2024
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 536/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 535/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 530/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (...)
13 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 1/2014
13 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 15/2014
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 426/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr VII/40/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 540/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 539/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 27 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
13 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 459/2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 520/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania
13 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 389/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
13 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 422/2015 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Pątnów na rok 2015
13 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.10.2015
13 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/124/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024
13 - Rok 2016: Postanowienie OŚr.6220.1.17.2016 z dnia 13.12.2016 r.
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/121/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Dzietrzniki-Załęcze Małe-Giętkowizna do granicy woj. śląskiego
12 - Radni 2015: Mielcarek Leszek
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/167/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-ksiegowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek oświatowych Gminy Pątnów przez Urząd Gminy Pątnów
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVIII/150/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
12 - Radni 2015: Gniła Kazimierz
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/139/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pątnów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
12 - Rok 2014: ZARZĄDZENIE Nr 409/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XIX/151/16 w sprawie przyjęcia ˝Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pątnów
12 - Rok 2016: Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr XVIII/150/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
12 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 519/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej (...)
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/127/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
12 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 461/2015 w spawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 460/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12 - Postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: Postanowienie GDOŚ znak DOOŚoall.4210.3.2016.EK.1 z dnia 13.09.2016 r.
12 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XIX/154/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
11 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 14/2014
11 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XV/115/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024
11 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XII/76/15 uchylająca uchwałę Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Pątnów z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2003 Rady Gminy Pątnów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie założenia ZSS (...)
11 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 4/2014
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 486/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 485/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 545/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11 - Rok 2016: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego OŚr.6220.4.8.2016 z dnia 15.12.2016 r.
11 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości
11 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/141/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 458/2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej i powołania nowego członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
11 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pątnów - okręg wyborczy nr 7: Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania
11 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/126/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30.01.2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (...)
11 - Ogłoszenia 2016: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III dot.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym
11 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr IX/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Pątnów projektu pn. ˝Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku˝
11 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 w sprawie zmian w planach finansowych
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 510/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 509/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 08 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/118/16 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy Pątnów i Komisji Rady Gminy Pątnów
11 - Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu: Obwieszczenie z dnia 05.10.2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 509/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 503/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 421/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
10 - Porządek obrad Rady Gminy: XXIV posiedzenie Rady Gminy Pątnów
10 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 539/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
10 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XIX/155/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024
10 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 532/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 532/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
10 - Gospodarka odpadami: Harmonogramy odbioru odpadów w 2017 r.
10 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 2/2014
10 - Radni 2015: Ścigała Henryk
10 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVIII/147/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pątnów
10 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 457/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr IX/55/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
10 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 508/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 507/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 02 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
10 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XX/158/16 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 549/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 548/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 559/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 558/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 432/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 r.
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 558/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 557/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XIV/107/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
9 - Rok 2016: Postanowienie OŚr.6220.4.9.2016 z dnia 15.12.2016 r.
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 555/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9 - Postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: Zawiadominie o wydaniu postanowienia GDOŚ znak DOOŚoall.4210.3.2016.EK.1 z dnia 13.09.2016 r.
9 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/135/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pątnów, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów (...)
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 477/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr X/62/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
9 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 10/2014
9 - Rok 2016: Postanowienie OŚr.6220.1.17.2016 z dnia 13.12.2016 r.
9 - Rok 2017: Uchwała Nr IV/93/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini o projekcie budżetu Gminy Pątnów na 2017 rok
9 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
9 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 460/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
8 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 535/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
8 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 524/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
8 - Rok 2017: Uchwała Nr IV/93/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pątnów
8 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/164/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Dzietrzniki - Załęcze Małe - Giętkowizna (...)
8 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/120/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 4520E w miejsowości Pątnów
8 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVIII/145/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie za 2015 rok
8 - Rok 2017: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚr.6220.4.11.2016
8 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 39/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
8 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
8 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 8/2014
8 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
7 - VII Kadencja - rok 2015: Uchwała Nr XIV/107/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
7 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/171/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
7 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 40/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
7 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 556/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 555/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
7 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 435/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
7 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 5/2014
7 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2024
7 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 w sprawie trubu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w Urzędzie Gminy Pątnów
7 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVI/117/16 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Pątnów na 2016 rok
6 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 11/2014
6 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/163/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 4520E w miejscowości Pątnów
6 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 531/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
6 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
6 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XVIII/146/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
6 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 12/2014
6 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 9/2014
6 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 7/2014
6 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 3/2014
6 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 516/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XII/84/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2015 rok
6 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 518/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 517/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
6 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 13/2014
5 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 548/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
5 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 525/2015 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 524/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 06 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
5 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 507/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
5 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
5 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
5 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XV/114/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
5 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
5 - Karty informacyjne: Karta informacyjna nr 6/2014
5 - Rok 2015: ZARZĄDZENIE Nr 517/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
5 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
4 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/170/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata 2016-2017
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XV/123/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 90/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 89/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XVII/141/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 23/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 14/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie (...)
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
4 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
3 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
3 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 20/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
3 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XX/157/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
3 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 79/2016w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na Gminy Pątnów na 2017 rok
3 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 56/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
3 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/168/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pątnów
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 72/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XIX/154/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
2 - Rok 2017: Uchwała Nr IV/93/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pątnów
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 85/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 83/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 80/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XX/157/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
2 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/166/16 w sprawie przyjęcia ˝Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo dziłalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 84/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 66/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 63/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
1 - VII Kadencja - rok 2016: Uchwała Nr XXII/169/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 74/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 71/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 51/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
1 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Uchwały nr XXI/162/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 55/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 70/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 67/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 r.
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 62/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 75/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 05 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok
0 - Rok 2016: ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 w sprawie zmian w planach finansowych na podstawie Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2016 rok

Procedury